Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Formai-szerkezeti rajzelemzés

Paraméterek

Szerző Vass Zoltán
Cím Formai-szerkezeti rajzelemzés
Kiadó Flaccus Kiadó
Kiadás éve 2007
Terjedelem 344 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 9412 54 5
Eredeti ár:
3.400 Ft

Ez a könyv a pszichológiai rajzvizsgálat elméleti alapjai mellett elsősorban a formai-szerkezeti rajzelemzést ismerteti. Bemutatja a pszichológiai rajzelemzés alapelveit, a rajzok bizonyos jellemzőinek pszichológiai jelentését, valamint a rajzok számítógépes elemzésének egy új módszerét, az algoritmusos elemzést.

 

Leírás

A könyv első kiadása A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai címmel jelent meg a Flaccus Kiadónál, 2003-ban. A második kiadást a rajzvizsgálat iránti fokozott érdeklődés indokolja. A szöveg apró javításoktól eltekintve változatlan; a címet viszont megváltoztattuk, hogy jobban elkülönüljön a 2006-ban kiadott A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai című könyvtől, amely a rajzelemzés általános módszertanát tárgyalja.
Ez a könyv a pszichológiai rajzvizsgálat elméleti alapjai mellett elsősorban a formai-szerkezeti rajzelemzést ismerteti. Bemutatja a pszichológiai rajzelemzés alapelveit, a rajzok bizonyos jellemzőinek pszichológiai jelentését, valamint a rajzok számítógépes elemzésének egy új módszerét, az algoritmusos elemzést.
Az első fejezet részletesen foglalkozik a projekció és a projektív tesztek elméletével. A második fejezet kifejezetten a rajzelemzés alapelveiről szól. A művészetterápiáról és a képi kifejezés pszichopatológiájáról írt könyvek között igen kevés az elméleti jellegű munka; a könyv pótolja a hiányt. A harmadik fejezet egy szűkebb terület, a szkizofrénia képi kifejeződésének formai-szerkezeti jellemzőit tárgyalja. A negyedik fejezet gyakorlati értelmezéseket tartalmaz: arra a sokakat érdeklő kérdésre ad választ, hogyan kell értelmezni a rajzokat formai-szerkezeti szempontból. Az itt található pszichológiai értelmezések összegezését hosszú szakirodalmi kutatás előzte meg.  A mellékletben található rajzok példákat mutatnak az egészséges, illetve patológiás ábrázolásmódra, a terület további tanulmányozásához pedig kiindulópontot adhat a 900 tételes, válogatott irodalomjegyzék, valamint a www.rajzelemzes.hu oldalon található kiegészítések.
 
Írta: Vass Zoltán
Lektor: Hárdi István

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz
Előszó
Bevezetés
I. ELMÉLETI RÉSZ
A projektív pszichodiagnosztika elméleti alapjai
A projekció fogalma a pszichológiában
Projekció és egyedspecifikus, illetve típusspecifikus észlelés
A projekció pszichoanalitikus fogalma
A projekció más értelmezései
A projekció szerepe a személyiségfejlődésben
A projekció szerepe a projektív eljárásokban 
A projektív pszichodiagnosztika alapelvei
A projektív és az objektív tesztek viszonya
A projektív pszichodiagnosztika sajátosságai  
A projektív eljárások közös vonásai     
A projektív technikák konceptuális modelljei  
A projektív technikák típusai
A projektív rajzvizsgálat alapfogalmai és alapelvei
A projektív rajzvizsgálat helye a pszichodiagnosztikában
Interdiszciplináris beágyazottság: a képi kifejezés pszichopatológiája
Alkalmazási területek       
Alkalmazási gyakoriság
Publikációs ráta     
A projektív rajzvizsgálat alapfogalmai
A rajz fogalma és elemzési rétegei        
A rajzi jegy fogalma
A rajzi jegy típusai
A rajzi jegy dimenziói
A projektív rajzvizsgálat alapelvei
A projekció a rajzvizsgálatban
Általános rajzelemzési elvek
Rendszerelemzés    
A rendszer-elemzési paradigma áttekintése
A rajzvizsgálati eljárások rendszere
Tematikus rajzvizsgálati módszerek      
Emberrajz
Farajz
Házrajz
A ház-fa-ember teszt és változatai
Állatrajz      
Családrajz
Dinamikus rajzvizsgálat
Egyéb tematikus rajzvizsgálati módszerek
Nem tematikus rajzvizsgálati módszerek
A projektív rajzvizsgálat előnyei és problémái
A signes fixes teoréma
A mérhetőség problémája 
A moderátorváltozók és az artefaktumforrások problémái
Művészi tehetség   
Kézügyesség
Életkor
A vizsgált személy neme
Instrukció
Iskolázottság
Intelligenciaszint
Szocio-ökonómiai státusz (SES)
Kulturális és etnikai különbségek
Foglalkozás
Lateralizáció
Aktuális élethelyzet
Szituáció
Kognitív-affektív arány: mérleghinta-effektus
A diagnosztikus fogalmak aránytalan reprezentációja
Média (a képi kifejezést közvetítő változók)
A projektív rajzvizsgálat kutatási távlatai
A szkizofrénia képi kifejeződése
A szkizofrénia
A szkizofrénia fogalma
A szkizofrénia tünettana és lefolyása
A szkizofrénia típusai
A szkizofrénia patomechanizmusai
A szkizofrénia képi kifejeződése
Vegyes vizsgálatok
Az empirikus adatok áttekintése
Specifikus formai jellegzetességek: ház-, fa- és emberrajzok
Az empirikus adatok áttekintése
A szkizofrénia képi kifejeződésének összefoglaló elméletei
Négy alaptendencia: Navratil
Egydimenziós modell: Bader
Univerzális regresszió: Billig és Burton-Bradley
A számítógépes formai elemzési módszer
Az operacionalizálás mint megoldatlan probléma
Az operacionalizálás szükségessége      
Korábbi próbálkozások
Az operacionalizálás új módszere: formai elemzés algoritmusokkal
A formai elemzés fogalma 
A formai elemzés alkalmazási területei
A formai elemzés algoritmizálása
Az elemzett változók definíciói
A méret változócsoportja
A szimmetria változócsoportja
A pozíció változócsoportja        
A vonalminőség változócsoportja
A részletezettség és árnyékolás változócsoportja
Matematikai képi mutatók
Az algoritmusok működése
Az algoritmusok reliabilitása
Pszichometriai reliabilitás (objektivitás)
Szoftver-reliabilitás
Az operacionalizálható formai jellemzők pszichológiai jelentéstartalma
A térhasználat pszichopatológiája
A középpont-preferencia és magyarázatai
Feltevések a vízszintes dimenzió pszichológiai jelentéstartalmáról
Feltevések a függőleges dimenzió pszichológiai jelentéstartalmáról
A sarok-preferencia és magyarázatai
A forgatás projektív interpretációi
A méret pszichopatológiája
Önértékelés és méret
A méret mint a fontosság kifejezése
A méret projektív értelmezései
A méret mint énkiterjesztés
Mintázatok
A szimmetria és az aszimmetria pszichopatológiája
A harmonikus szimmetria az irodalom tükrében
A rigid szimmetria pszichopatológiája
Az aszimmetria pszichopatológiája
Az antiszimmetria és deszimmetrizáció interpretációja
A részlet-preferencia pszichopatológiája
Feltevések a hiányos részletezés pszichológiai jelentéstartalmáról
Feltevések a túlzott részletezés pszichológiai jelentéstartalmáról
Az árnyékolás alkalmazásának pszichopatológiai interpretációi
Az árnyékolás típusai és dimenziói
Empirikus adatok
Betegcsoportok egyszerű összehasonlítása
Árnyékolás és kérdőívvel mért szorongás
Indukált stressz hatása az árnyékolásra
Összefoglaló értelmezés
A nyomáserősség fogalma és pszichopatológiai jelentése
A nyomáserősség intenzitása: klinikai adatok és magyarázatok
A nyomáserősség variabilitása
A vonalhosszúság pszichopatológiai értelmezése
Az arányosság pszichopatológiai értelmezése
A pszichomotoros teljesítmény pszichopatológiai értelmezése
További pszichodiagnosztikai szempontok
II. EMPIRIKUS RÉSZ
Az elvégzett vizsgálat
A vizsgálat célja
A vizsgált személyek jellemzői
A vizsgálat menete
Statisztikai módszer
Eredmények
Házrajzok
A szkizofréniások és az egészségesek adatainak összehasonlítása: az átlagok egyváltozós elemzése
A szkizofrénia típusainak összehasonlítása: varianciaanalízis
A szkizofréniások és az egészségesek rajzainak nozológiai elkülönítése: diszkriminancia-analízis
A házrajzok nomotetikus elemzése: faktoranalízis
Farajzok
A szkizofréniások és az egészségesek adatainak összehasonlítása: az átlagok egyváltozós elemzése
A szkizofrénia típusainak összehasonlítása: varianciaanalízis
A szkizofréniások és az egészségesek rajzainak nozológiai elkülönítése: diszkriminancia-analízis
A farajzok faktoranalízise
Emberrajzok
A szkizofréniások és az egészségesek adatainak összehasonlítása: az átlagok egyváltozós elemzése
A szkizofrénia típusainak összehasonlítása: varianciaanalízis
A szkizofréniások és az egészségesek rajzainak nozológiai elkülönítése: diszkriminancia-analízis
Az emberrajzok faktoranalízise
Diszkusszió
Az egyváltozós statisztikák értelmezése
A szkizofréniás betegek rajzainak összehasonlítása a kontrollcsoportéval
A szkizofrénia típusai közti különbségek értelmezése
A többváltozós statisztikák értelmezése
Általános szempontok
A diszkriminancia-analízis és a faktoranalízisek értelmezése
Következtetések: a számítógépes formai elemzési módszer értékelése
Kitekintés: a számítógépes formai elemzés perspektívái és korlátai
Perspektívák
Az alkalmazás korlátai
Függelék
Irodalmi hivatkozások
Illusztrációk: Prototipikus rajzok