Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Funkcionális analfabetizmus

Paraméterek

Szerző Nagy József
Cím Funkcionális analfabetizmus
Alcím Megelőző fejlesztési lehetőségek
Kiadó Mozaik Kiadó
Kiadás éve 2018
Terjedelem 176 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 697 813 6
Ár:
3.980 Ft

Az eredményes iskolai oktatás és tanulás alapvető feltétele a jól használható olvasáskészség. Az iskolában eredménytelen tanulók egyre kevésbé képesek a társadalomba beilleszkedni, perifériára szorulnak. A különböző becslések szerint ma a tanulók negyede-harmada funkcionális analfabéta, nem tud megfelelően olvasni. Számukra az olvasás eredménytelen, fárasztó, demotiváló.

Leírás

Az eredményes iskolai oktatás és tanulás alapvető feltétele a jól használható olvasáskészség. Az iskolában eredménytelen tanulók egyre kevésbé képesek a társadalomba beilleszkedni, perifériára szorulnak. A különböző becslések szerint ma a tanulók negyede-harmada funkcionális analfabéta, nem tud megfelelően olvasni. Számukra az olvasás eredménytelen, fárasztó, demotiváló.

Kötetünk a szerző Új pedagógiai kultúra című könyvének eredményein alapul. A benne szereplő ismeretek és módszerek alkalmazásával hatékonyan megakadályozható a tanulók funkcionális analfabétává válása, megalapozható az optimális szövegértés.

 

MS-9344

Szerkesztette: Dr. Nagy József

A kötet szerzői: Besesekné Dr. Molnár Gyöngyvér, Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit, Dr. Magyar Andrea, Dr. Nagy József, Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes

Lektor: Molnár Edit Katalin

Tartalom

Bevezető
Irodalom
1. Az olvasásképesség pszichikus komponensrendszere (Nagy József)
Az olvasásképesség hierarchikus komponensrendszere
Pszichikus komponensrendszerek
Az aktivitást megvalósító operátorok alapkomponenseinek viszonyrendszerei
Az olvasáskészség beszédbeli előfeltételei
Beszédhangrutinok < beszédhangkészség
Szótagrutinok < szótagoló készség
Az olvasáskészség kritikus szókincse
Az olvasáskészség részkészségei
Betűolvasó rutinok és ábécékészség < betűolvasó készség
Szótagolvasó rutinok < szótagolvasó készség
Betűző/szótagoló szóolvasó készség
Gyakorlott szóolvasó készség
Mondatértő, táblázatértő, ábraértő, formulaértő olvasáskészség
Szövegértő olvasáskészség
Az olvasásképesség részképességei
Irodalom
2. A szóolvasó készség kritériumorentált diagnózisa (Nagy József)
A kritikus szókincs fejlődésének kritériumorientált diagnózisa
A gyakorlott szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnózisa
A rendszerszintű szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnózisa
A szóolvasó készség fejlődésének tanulói és osztályszintű diagnózisa
Irodalom
3. Aktivitási, szervezeti és módszertani eszközök (Nagy József)
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő aktivitási feltételek
Indirekt funkciójú tanulási aktivitás
Direkt funkciójú tanulási aktivitás
Az iskolai indirekt tanulás és lehetőségeinek feltárása
A tanulássegítő aktivitás megválasztása
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő szervezeti feltételek
Az olvasáskészség optimális elsajátítását segítő lehetőségek
Mesélés
Mondókák
Beszélgetés/megbeszélés
Aktiváló fejlődéssegítés
Élményszerző fejlődéssegítés
Többcsatornás fejlődéssegítés
Rendszerbe helyező fejlődéssegítés
Használó fejlődéssegítés
Kritériumorientált gyakorló/fejlesztő tesztelés
Irodalom
4. A kritikus szókincs optimális elsajátításának segítése (Nagy József, Nyitrai Ágnes)
Az anyanyelv elsajátítása és a szókincs fejlődésének segítése
A mese fejlesztő hatása
A csoportos mesélés és beszélgetés szerepe a szókincs gyarapításában
A csoportos beszélgetés főbb előnyei
A mesékhez kapcsolódó játékok
Szókincsfejlesztés csoportos meséléssel és beszélgetéssel
A meséléssel megvalósítandó szókincsfejlődés segítési feltételei és tennivalói
Mesélés kiscsoportosoknak
Mesélés középső csoportosoknak felidéző és véleménykérő beszélgetéssel
Mesélés nagycsoportosoknak kitaláló, alkalmazó és gondolatbefejező beszélgetéssel
Összefoglaló
Irodalom
5. A beszédhangkészség és a betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése (Nagy József, Fazekasné Fenyvesi Margit)
A beszédhangok fejlesztésének jelenlegi elméleti és gyakorlati helyzete
A beszédhangkészség optimális elsajátításának segítése az óvodában
A betűolvasás tanításának elméleti és módszertani alapjai
A betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése az első évfolyamokon
A betűolvasó készség rutinrendszere
A betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése
Irodalom
6. A szóolvasó készség optimális elsajátításának segítése (Nagy József)
A szóolvasó készség kritikus szókincsének szótagjai a betűik száma szerint
Kétbetűs szótagok
Hárombetűs szótagok
Négybetűs szótagok
A betűző szótagolvasó készség és a szóolvasó készség fejlődésének segítése egy szótagú szavakkal
Az egy szótagú kritikus szókincs
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei
A két szótagú kritikus szavak szóolvasó rutinná és a szótagoló szóolvasás készséggé fejlődésének segítése
A két szótagú kritikus szókincs
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei
A három és négy szótagú kritikus szavak szóolvasó rutinná és szótagoló szóolvasó készséggé fejlődésének segítése
A három szótagú kritikus szókincs
A négy szótagú kritikus szókincs
A fejlődéssegítés eszközei és módszerei
Irodalom
7. A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő tesztrendszere (Molnár Gyöngyvér, Magyar Andrea)
A leggyakoribb 4-5 ezernyi szókincs papíralapú 10 ekvivalens tesztje
A tesztrendszer kidolgozása, bemérése és értékelése
A papíralapú tesztekkel történt felmérés eredményei a 2-12. évfolyamokon
Az eredmények kritériumorientált diagnosztikus értékelése
A kritikus szókincs teljes lefedésű online kritériumorientált diagnosztikus tesztrendszere
Az online tesztrendszer továbbfejlesztése, a komplex diagnosztikus fejlesztőrendszer kidolgozása
A mérő- és fejlesztőrendszer működésének tesztelése
A rendszer továbbfejlesztése
Irodalom
Függelék
Ábrák
Táblázatok
Táblák
Fejlesztőtáblák (szemléltető példák)
Mesék (szemléltető példák)
A vetítendő fejlesztőtáblák
A betűolvasó fejlesztőtáblák
A kritikus egy szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-17. fejlesztőtábla)
A kritikus két szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-50. fejlesztőtábla)
A kritikus három és négy szótagú szóolvasó rutinok optimális elsajátítását segítő fejlesztőtáblák (1-74. fejlesztőtábla)