Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Gyógyszerészi kommunikáció

Paraméterek

Szerző Csóka Ildikó
Cím Gyógyszerészi kommunikáció
Kiadó Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve 2018
Terjedelem 260 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 226 665 7
Ár:
3.800 Ft

Jelen könyv célja, hogy – összefogva a gyógyszerészi gyakorlat különböző területein dolgozó munkatársakkal és a társszakmák képviselőivel (orvosok, pszichológusok) – kiterjesszük a gyógyszerészi kompetenciákat a megfelelő terápiás kapcsolathoz elengedhetetlen készség és tudás tekintetében.

Leírás

Embertársainkhoz való viszonyulásunk alapját az az aranyszabályként ismert alapvetés képezi, amely szerint: amilyen bánásmódot kívánunk magunknak, olyat adjunk mi is másoknak. Különösen igaz ez az egészségügyben!

A sikeres terápiás együttműködés alapját a gyógyszertárban is az emberi kapcsolat minősége határozza meg. Ez a tény, az ebben való meggyőződésem inspirált arra, hogy a gyógyítás humán aspektusával foglalkozzam, és felépítsem az ehhez szükséges tudásbázist és gyakorlatot: hogyan szolgálhatjuk a leghatékonyabban gyógyszerészként a segítséget kérőket? Egyetemi oktatóként-kutatóként elkötelezett vagyok a tudás megosztása és mások számára is hozzáférhetővé tételében, szeretném, hogy az információs társadalom korában a gyógyszerész tudása és személyes gondoskodása a páciensi életút minden fázisában biztos pont legyen. E célból indítottam el a gyógyszerészhallgatók kommunikációs képzését 1997-ben, és immár több mint 20 éve fejlődnek a kurzusok graduális és posztgraduális szinten, illetve továbbképzések formájában.

Jelen könyv célja, hogy – összefogva a gyógyszerészi gyakorlat különböző területein dolgozó munkatársakkal és a társszakmák képviselőivel (orvosok, pszichológusok) – kiterjesszük a gyógyszerészi kompetenciákat a megfelelő terápiás kapcsolathoz elengedhetetlen készség és tudás tekintetében.

Szerkesztette: Csóka Ildikó

Tartalom

Előszó
I. A személyközi és a terápiás kommunikáció alapjai (Csóka Ildikó)
I.1. Az interperszonális kommunikációról általában, a terápiás vagy segítő kommunikáció meghatározása, jellemzői
I.1.1. Kommunikációs alapfogalmak
I.1.2. A kommunikációs folyamat
I.1.3. A segítő kapcsolat és a terápiás kommunikáció jellemzői
I.2. A gyógyítás paradigmaváltása: a betegközpontú gyógyítás kialakulásához vezető tényezők
I.3. A sikeres terápia előfeltételei, a biopszichoszociális modell kialakulása és megjelenése a gyógyszerészi gyakorlatban
I.3.1. Kommunikációs helyzetek a gyógyszerészi gyakorlatban
I.3.2. Kommunikációs zajok a gyógyszertárban
I.3.3. A sikeres gyógyszerész-beteg kapcsolat ismérvei
I.4. Terápiás szövetség a beteggel, a terápia kialakításának mai megközelítése
Irodalomjegyzék
II. A terápiás szövetség sikerének alapjai: a kapcsolat minősége (Csóka Ildikó)
II.1. A beteg-együttműködésről általában
II.2. A beteg életút
II.3. A beteg-együttműködést befolyásoló tényezők
II.4. Megfelelő kommunikációval feloldható beteg-együttműködési problémák, az új modell
II.4.1. Betegvezetés (health coaching)
II.4.2. Alkalmazott tárgyalástechnikai ismeretek és kérdezéstechnikai alapok
II.4.2.1. A konzultációs folyamat nyitása
II.4.2.2. A konzultációs folyamat információgyűjtési fázisa
II.4.2.3. A konzultációs folyamat magyarázata és a tervezés lépése
II.4.2.4. A konzultációs folyamat befejezése/lezárása
II.5. Intervenciós lehetőségek
II.5.1. A rizikótényezők feltárása
II.5.2. A beavatkozás irányai
II.6. Összefoglaló gondolatok
Irodalomjegyzék
III. A személyközi kommunikációs rendszer részei a győztes-győztes kommunikáció elemei (Csóka Ildikó)
III.1. A gesztusok, testtartás és egyéb nonverbális üzenetek értelmezési lehetőségei; ajánlott gyógyszerészi viselkedés a győztes-győztes kommunikáció kialakítása érdekében
III.1.1. A megjelenés szerepe
III.1.2. A testbeszéd
III.2. Az aktív figyelem technikája, az együttműködést segítő elemek bemutatása
III.2.1. A passzív és az aktív hallgatás jelentősége
III.2.2. Az aktív figyelem elemei
III.3. A vokális elemek szerepe és értelmezésük a személyközi kommunikáció során.
III.4. Verbális kommunikációs elemek a gyógyszerészi munka során
III.5. Az egyes személyiségtípusok verbális és nonverbális kommunikációja; felismerésük a gyógyszerészi gyakorlatban
III.5.1. A személyiségtípusok és jellemzőik
III.5.2. A gyógyszertárba belépő beteg személyiségjegyei
III.6. Összefoglalás
Irodalomjegyzék
IV. A beteg személyiségének szerepe a gyógyító munka során, az egészségmagatartás és betegviselkedés pszichológiai alapjai (Papp-Zipernovszky Orsolya – Csabai Márta)
IV.1. Szemléleti keretek: egészségpszichológia, pszichoszomatika. Alapmodellek az orvoslásban. A határterületek bemutatása
IV.1.1. Az egészségpszichológia meghatározása, főbb kérdései
IV.1.1.1. Az egészségpszichológia területei
IV.1.2. Az egészséghez/betegséghez való viszony változásai
IV.1.2.1. A biomedikális modell jellemzői
IV.1.2.2. A biopszichoszociális modell előzményei: a pszichoszomatikus gondolkodás.
IV.1.2.3. A határterületek bemutatása
IV.2. Az egészségmagatartás pszichológiai alapjai
IV.2.1. Az egészséges egyén viselkedése, részvétel a primer prevencióban
IV.2.1.1. Az egészségfenyegetés és a preventív lépések egyensúlymodelljei
IV.2.1.2. Az erőforrásokat és a megküzdést hangsúlyozó modellek
IV.3. A betegséggel kapcsolatos laikus nézetek és reprezentációk
IV.3.1. A laikus reprezentációk kognitiv modelljei
IV.3.1.1. Az egészségvesztés okainak laikus magyarázatai: attribúciós modell
IV.4. A tünetészlelést befolyásoló helyzeti és személyiségtényezők, társas hatások
IV.4.1. A tartós személyiségjellemzők és a helyzeti tényezők hatása a tünetészlelésre
IV.4.2. Társas és kulturális hatások a tünetészlelésben
IV.5. A stresszel kapcsolatos alapmodellek. A megküzdés alapvető típusai. Kontrollészlelés, tanult tehetetlenség és társas támogatás
IV.5.1. A stresszel kapcsolatos alapmodellek
IV.5.2. A megküzdés jelensége
IV.5.2.1. A megküzdés típusai
IV.5.2.2. A megküzdési mód kiválasztását befolyásoló tényezők
IV.5.3. A társas támogatás jelensége
IV.5.3.1. A társas támogatás és a stressz
IV.5.4. A kontrollészlelés és a tanult tehetetlenség
IV.6. A személyiség szerepe a preventív viselkedésben és a betegmagatartásban – megküzdést segítő személyiségjellemzők
IV.6.1. A stresszészlelést és a megküzdő-képességet befolyásoló személyiségjellemzők
IV.6.2. A szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségekre hajlamos személyiségtípusok
IV.6.3. Koherenciaérzés, szívósság és reziliencia – a stresszel és betegséggel való megküzdést segítő személyiségjellemzők
IV.7. A nem és az életkor szerepe az egészségmagatartásban
IV.7.1. A „férfi és női egészségtudomány” elsődleges szempontjai
IV.7.2. Az életkor szerepe a betegviselkedésben és az egészségmegőrzésben
IV.8. Záró gondolat
Irodalomjegyzék
V. Terápiás kommunikáció speciális helyzetű betegek esetében (Lajkó Károly – Barabás Katalin)
V.1. A speciális helyzet általános jellemzői
V.2. A speciális helyzetű betegek viselkedésének értelmezése
V.2.1. A viselkedésszabályozás alapjai
V.2.1.1. Az elméletek fejlődése
V.2.2. A nem alkalmazkodó viselkedés elemzése
V.2.2.1. A viselkedésbefolyásolás akadályai
V.2.2.2. A tanulásos tapasztalatok
V.2.2.3. Biológiai eltérések
V.2.2.4. A nyelvi viselkedés paradoxonjai
V.3. Az elméletek gyakorlatba történő átültetése
V.3.1. A gyógyszerészi viselkedéstan
V.3.2. Az egyes speciális helyzetű betegek viselkedésének kezelése. Kommunikációs helyzetek
V.3.2.1. Reaktív érzelmi állapotok
V.3.2.2. Intim betegségek
V.3.2.3. Kommunikáció a súlyos mentális betegségben szenvedőkkel
V.3.2.4. A testi fogyatékosággal élők kommunikációs akadályai
V.3.2.5. Kommunikáció más kultúrájú betegekkel
Irodalomjegyzék
VI. Gyógyszerészek az egészségügy különböző területein (Hankó Zoltán)
VI.1. A gyógyszerész az egészségügyi ellátás rendszerében
VI.1.1. A gyógyszerellátás célja, feladata
VI.1.2. A gyógyszertár szerepe a gyógyszerellátás rendszerében
VI.1.3. A gyógyszerész mint felelős személy
VI.1.4. A gyógyszerész mint értelmiségi
VI.2. Gyógyszerészi kompetenciák
VI.2.1. A kompetencia fogalma, értelmezése
VI.2.2. A gyógyszerészi kompetenciák alakulása az elmúlt 100 évben, egészen napjainkig.
VI.3. A gyógyszerészi kompetenciák a jogszabályokban és a képzési kimeneteli követelményekben
VI.4. Kompetenciahatárok a gyógyszertárban, az orvosi és a gyógyszerészi kompetencia viszonya
VI.5. A gyógyszerellátás az egészségügy kommunikációs erőterében
VI.6. Összegzés
VII. A gyógyszerészi kommunikációra vonatkozó szabályozási környezet (Hankó Balázs)
VII.1. A nemzetközi etikai, jogi és szakmai szabályozási környezet bemutatása
VII.1.1. Nemzetközi irányelvek
VII.1.2. Nemzetközi szervezetek, gyógyszerészi szervezetek vonatkozó ajánlásai
VII.2. Hazai jogi szabályozás
VII.2.2. Hazai szakmai irányelvek, ajánlások, Etikai Kódex
VII.2. Összefoglaló
Irodalomjegyzék
VIII. Kommunikáció a beteggel (Horváth-Sziklai Attila)
VIII.1. Gyógyszerkiadás – az apropó
VIII.1.1. A gyógyszerkiadás szabályozási környezete
VIII.1.2. A gyógyszerkiadás mint kompetencia
VIII.1.3. Az igény és a szükséglet felmérése, a betegérdek megtalálása
VIII.1.4. Minimális kommunikáció
VIII.1.5. Információátadás
VIII.1.5.1. Szakmai információ: egy gyógyszer – egy beteg
VIII.1.5.1.1. A beteg kikérdezése
VIII.1.5.1.2. Betegoktatás, gyógyszerszedési együttműködés fokozása
V1II.1.5.2. A gyógyszerész, mint az egészségügyi államigazgatás kinyújtott keze
VIII.1.6. Példaszituáció
VIII.2. Konzultáció – a lehetőség
VIII.2.1. Konzultáció és/vagy gyógyszerkiadás
VIII.2.2. A jelenlegi gyakorlat itthon és külföldön
VIII.2.3. Létezik-e Helyes Konzultációs Gyakorlat?
VIII.3. Gyógyszerészi gondozás, tanácsadás – a beszélgetés
VIII.3.1. A gyógyszerészi gondozás definiálása
VIII.3.2. Mit értsünk gyógyszerészi tanácsadás alatt?
VIII.3.3. Mi szólítunk meg – vagy minket szólítanak meg?
VlII.3.3.1. Technikák a gondozásba való bevonásra
VIII.3.3.2. Szituációelemzés
VIII.4. Ismeretterjesztő előadások tartása – Csak ülök és mesélek
VIII.4.1. Egészségnevelés, gyógyszertáron belül. Kampány kontra program
VIII.4.2. Egészségnevelés, gyógyszertáron kívül betegség csoport kontra korcsoport
VlII.4.3. Esetleírások
VIII.4.4. Hibakezelés a gyógyszertárban
VIII.4.5. Újabb elemek a kommunikációban – jelzések, logók, piktogramok
VIII.4.6. Új kifejezéseket tanítunk meg
IX. A gyógyszertár belső és külső kapcsolatrendszere (Csóka Ildikó – Csóka István)
IX.1. Belső kommunikációs interakciók
IX.1.1. Gyógyszertárvezetői feladatok
IX.1.1.1. A személyiségközpontú leadership-elméletek
IX.1.1.2. A kontingencialista leadership-modellek
IX.1.1.3. Napjaink leadership-modelljei
IX.1.2. Munkatársak kiválasztása, feladatok delegálása
IX.1.2.1. Az egyes csoportszerepek
IX.1.3. Motivációs modellek és alkalmazásuk a gyógyszertári környezetben
IX.1.4. Munkahelyi értekezlet, belső továbbképző előadások, referátumok tartása
IX.1.5. Kapcsolata munkatársakkal
IX.2. Kapcsolat a szakmai partnerekkel
IX.2.1. Együttműködés az alap- és szakellátásban dolgozó orvosokkal
IX.2.2. Kapcsolat a beteggondozásban részt vevő társszakmák képviselőivel
Irodalomjegyzék
X. Gyógyszerészek a közéletben (Koncz Mária)
X.1. A public relations fogalmának meghatározása és kialakulásának történeti háttere
X.2. A PR történetének legfontosabb állomásai
X.2.1. PR-társadalom
X.2.2. Nonprofit PR
X.3. A PR megjelenése a gyógyszerészi munkában
X.3.1. Mitikus múlt – a gyógyszerész-imázs kezdetei
X.3.2. Közéleti meghatározottság
X.4. A professzionális PR megjelenése
X.4.1. Közjó – közérdek – betegérdek
X.4.2. Rendszerváltás a gyógyszerellátásban
X.4.2.1. PR és/vagy marketing
X.4.3. Gyógyszerészet és politika
X.4.4. Új PR-stratégia
X.4.5. Imázsformálás
X.5. Külső PR
X.5.1. Politikai, kormányzati szint
X.6. Belső PR
X.6.1. A gyógyszerésztársadalom felé
X.7. PR-eszközök a gyakorlatban.
X.8. Etikus PR
X.9. A PR-szempontok megjelenése a patikai gyakorlatban
X.9.1. Arculatépítés, pozicionálás
X.9.2. A patikusszerep néhány egyéb aspektusa
X.9.3. A szolgáltatási hierarchia csúcsán
X.10. Kitekintés – szeretetmárkák

Tárgymutató