Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Hová bújt a matematika? IV. kötet

Paraméterek

Sorozat A gyermek mindenek felett álló érdekében
Szerző Hornyán Anna
Cím Hová bújt a matematika? IV. kötet
Alcím A mindennapi óvodai tevékenységek matematikája
Kiadó Sprint Kiadó - Óvodai Nevelés
Kiadás éve 2024
Terjedelem 172 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 81595 9 3
Eredeti ár:
3.500 Ft

A napirendi tevékenységek folyamatában megnyilvánuló problémamegoldó gondolkodást és matematikai képességek fejlődését segítő lehetőségek. A kötet kijelöli az óvodapedagógus feladatát, hogy hogyan tegye lehetővé a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését, és folyamatosan biztosítson spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzési alkalmakat. 

Leírás

„Hornyán Anna: Hová bújt a matematika? IV. című könyvének előszavának írása közben több gondolat is kavarog bennem. Egyik részről az, hogy milyen remek vállalkozás egy nagy gonddal és körültekintéssel készült munka lezárása, amely hitelesen tükrözi és tovább is gondolja Körmöci Katalin több évtizedes törekvéseit, fókuszpontjait az óvodai matematikai nevelés, képességfejlesztés számtalan lehetőségének terén. Hornyán Anna nem csupán elkötelezetten folytatta a már elkezdett szerzői gondolatmenetet, munkát, de több területen kiegészíti és még inkább használhatóvá teszi a kötetet. Bár a szerző hivatkozik arra, hogy követni szándékozik a kézirat korábbi szerzőjének logikai építkezését, de látni kell, hogy a tiszteletadás mellett meg is haladja azt. Másik részről az, hogy ez a kötet egy olyan „képzési pillanatban” íródik, amikor az óvodapedagógusi tanulmányokat folytató hallgatók kevesebb jegyzethez, jól használható könyvhöz jutnak, és csupán ppt-kből, szakirodalmi „transzformációkból” készülnek…

…A kötet kijelöli az óvodapedagógus feladatát, hogy hogyan tegye lehetővé a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését, és folyamatosan biztosítson spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzési alkalmakat. Hornyán Anna könyve segítség lehet a hallgatók és a pályakezdő óvodapedagógusok, de minden bizonnyal a régebben pályán lévők

számára is, mintegy új segédanyag. A szerző munkája érzékelteti, hogy feltételez bizonyos fokú alapfelkészültséget, de messzemenőkig teret ad az önálló gondolkodásnak, ötletelésnek. A kötet és annak szerzője fontosnak tartja annak megerősítését, hogy az óvodai nevelés gyermekközpontú, a gyermek mindenekfelett álló érdekét hangsúlyozó, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására kell, hogy törekedjen. A könyv tükrözi azt a célt, annak a pedagógiai kultúrának a megerősítését, bátorítva azt az óvodakép víziót, amely az „óvodásabb óvodát” és az „óvodásabb iskolát” fogalmazza meg, láttatja. A szemléletformálás missziós feladata az óvodapedagógia jelenének. A játékosság, a tudatos fejlesztés, a megismerés mellett a gondolkodás, a problémák meglátása, új utak és lehetőségek keresése, mind-mind olyan szakmai irányelv, aminek meg kell határoznia az óvodapedagógia jelenét, és jövőbeli fejlesztési irányait. Ez a könyv segítője lehet ennek a folyamatnak. Ez a könyv nem az a könyv, amit meg kell, vagy meg lehet tanulni. Ez a könyv az a könyv, ami nyomán meg kell és meg lehet tanulni VALAMIT. A gyermeki gondolkodás folyamatát, fejlesztését, egy-egy nevelési terület összefüggéseit, a valóságos világ megismerésének játékos módszereit.”

Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens

Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda

Sprint Kiadó – Óvodai Nevelés, 2024.

A gyermek mindenek felett álló érdekében–sorozat

Írta: Hornyán Anna

Lektor: Montvajszkiné Bátor Anna, Sarusi Etelka, Bíró Gyula

Sorozatszerkesztő: Hornyán Anna

 

Kapcsolódó témakör:

Óvodai matematikai nevelés

Tartalom

Szerzői előszó

A szakmai lektor ajánlója

1. A spontán játéktól a szándékos tanulásig

2. A problémamegoldó gondolkodás, mint a fejlődés segítője, egyben inspirálója

3. A tevékenység szerepe a tapasztalatszerzésben, a tevékenykedtetés szerepe a gyermek önkibontakozási folyamatában

4. A matematika körülölel bennünket

5. A gondolkodásra késztető kérdések szerepe a problémamegoldó gondolkodás fejlődésében

6. Az óvodapedagógus feladatai a problémamegoldó gondolkodás fejlődésének segítése érdekében

7. A gyermek környezetében lévő tárgyak matematikája

7.1. A berendezési tárgyak matematikai tulajdonságai és a hozzájuk kapcsolható matematikai tartalmakat előhívó gondolkodtató kérdések

7.2. Az étkezéshez, tisztálkodáshoz használt eszközök matematikai tulajdonságai és a hozzájuk kapcsolható matematikai tartalmakat előhívó gondolkodtató kérdések

7.3. A játékeszközök matematikai tulajdonságai és a hozzájuk kapcsolható matematikai tartalmakat előhívó gondolkodtató kérdések

7.4. Az öltözékek matematikai tulajdonságai és a hozzájuk kapcsolható matematikai

tartalmakat előhívó gondolkodtató kérdések

7.5. Az ételféleségek matematikai tulajdonságai és a hozzájuk kapcsolható matematikai tartalmakat előhívó gondolkodtató kérdések

7.6. Udvari, illetve tornateremben használható játék- és sporteszközök matematikai tulajdonságai és a hozzájuk kapcsolható matematikai tartalmakat előhívó gondolkodtató kérdések

8. A jó napirend

9. Napirendi tevékenységek folyamatossága párhuzamos tevékenységszervezéssel

10. A napirendi tevékenységek folyamatában megnyilvánuló képességfejlődést segítő lehetőségek és a tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamatok lehetséges matematikai tartalmai

10.1. Az óvodába közlekedés matematika

10.2. Az óvodába érkezés matematikája

10.3. Az öltözködés matematikája

10.4. A tevékenységválasztás matematikája

10.5. A folyamatos tízórai és uzsonna matematikája

10.6. Az udvari levegőzés közben történő játéktevékenységek matematikája

10.7. A tisztálkodás matematikája

10.8. Az ebéd matematikája

10.9. A pihenés előtti mese és a meseválasztás matematikája

10.10. Az alvás, az ébredés és az ágyazás matematikája

10.11. A délutáni búcsúzás matematikája

11. Az óvodai élet tevékenységformái, a tevékenységformák során fellelhető matematikai tapasztalatszerzés lehetőségei

11.1. A tevékenységekben megvalósuló tanulás

11.2. Külső világ tevékeny megismerése ezen belül a matematikai tapasztalatszerzés lehetőségei

11.3. A szabad játéktevékenységekben adódódó lehetőségek

11.4. A vers és a mese mint matematikát hordozó tevékenységforma       

11.5. Az ének, zene, énekes játékok mint matematikát is hordozó tevékenységforma

11.6. A mozgás és az ezen belül megtapasztalható matematikai tapasztalatszerzés lehetőségei

11.7. A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenységformában rejlő matematikai tapasztalatszerzési lehetőségek

11.8. A munkajellegű tevékenységekben rejlő matematikai tapasztalatszerzés lehetősége

Utószó

MELLÉKLETEK

1. Alapvető matematikai fogalmak kislexikona

2. Kreatív módszer a problémamegoldó gondolkodás fejlődésének segítéséhez

3. Párhuzamosan végezhető tevékenységek

3.1. Napi buborékterv – Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

3.2. Napi buborékterv – Húsvét

Idézetek, hivatkozások jegyzéke

Ajánlott irodalom