Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Integrált anyanyelvi nevelés

Paraméterek

Szerző Nemesné Kis Szilvia – Sajtosné Csendes Gyöngyi – Tóth Istvánné
Cím Integrált anyanyelvi nevelés
Alcím Óvodáskortól a kamaszkorig
Kiadó Dávid Kiadó
Kiadás éve 2020
Terjedelem 217 oldal
Formátum A/4, ragasztókötött
ISBN DK05
Eredeti ár:
4.400 Ft

Ez a könyv tartalmát és szerkezetét tekintve egyaránt három szakkönyv, ugyanakkor egységes egész. Az óvodapedagógus, a tanító és a gyógypedagógus szakos hallgatók is haszonnal forgathatják.

Leírás

Ez a könyv tartalmát és szerkezetét tekintve egyaránt három szakkönyv, ugyanakkor egységes egész. Az óvodapedagógus, a tanító és a gyógypedagógus szakos hallgatók is haszonnal forgathatják. Egy óvodapedagógus nem engedheti meg magának, hogy ne ismerje az óvodából az iskolába kerülő gyerekekkel való foglalkozást az iskolakészültség kritériumaitól az olvasás- és írástanítás, beszédfejlesztés, tudatos nyelvhasználat, szó- és írásbeli kifejezőkészség területéig. Az óvodapedagógusok anyanyelvi nevelőmunkájukhoz sokoldalú módszertani segítséget kapnak, az első fejezet ezt tartalmazza. A mesék, történetek szerepén túl az idegen nyelv oktatásáról is képet kapnak. A beszéd tartalmi és formai oldalának fejlesztése nagy hangsúlyt kap a szép beszéd, a pontos kifejezőképesség alakítása érdekében. Az eredményes írástanításhoz szükséges kézügyesség, mozgáskoordináció fejlesztése is fontos részegység.
A kisiskoláskor anyanyelvi nevelését szolgáló fejezet az anyanyelv eszközeinek elsajátításán túl (beszéd, olvasás, írás) a fejlesztés, fejleszthetőség kérdéseit a kiskamaszkorig tárgyalja. Az eredményes fejlesztőmunka érdekében az óvodai nevelés területeinek, szintjeinek ismerete elengedhetetlen. Hasznos a mese- és versanyag, a feldolgozási metodika ismerete is az első osztályt tanító pedagógus számára. Fontosnak tartottuk, hogy megkönnyítsük a tanítók választását, a tankönyvpiacon való eligazodását. Az olvasástanítás, - tanulás, -fejlesztés a szokottnál nagyobb súllyal szerepel, más és több hangsúllyal az eddigieknél. A szövegértés fejlesztése érdekében gazdag módszertani sorozat segíti az egyénre szabott készség- és képességfejlesztést. A munkaformák között a kooperatív és interaktív technikák is szerepelnek. A nyelvtantanítás a funkcionális nyelvhasználat szolgálatában áll. A helyesírás fejlesztésének tárháza bőséges, gazdag példatárral. A szövegfeldolgozás, szövegalkotás párhuzamossága jól követhető. Mindkettőnél az élményközpontú anyanyelvi fejlesztés áll középpontban.
A harmadik fejezet a tanulásban akadályozott tanulók anyanyelvi fejlesztésének módszertani kérdéseivel foglalkozik. Fejlesztőpedagógusok, felzárkóztató osztályokban tanító pedagógusok és azok a tanítók is eredményesen használhatják, akik integrációs nevelés részesei. Napjaink iskolai nevelő-oktató munkájának egyik kiemelkedő problémája a diszlexia, diszgráfia kérdéskörének megoldatlansága. Ez a könyv nemcsak a jelenségek felismerésével, differenciálásával, hanem terápiájával is foglalkozik. Az egyes fejezetek nemcsak egymásra épülnek, sok szállal kapcsolódnak, hanem átjárhatóak is. A tanító is találhat a beszédtechnika óvodáskori fejlesztésében megfelelő gyakorlatokat, a nehezen olvasó gyerekek számára a diszlexia tüneteit javító feladatok között alkalmasokat, ugyanígy a fejlesztőpedagógus is tallózhat a szövegelemző technikák sorában.
Ez a könyv nemcsak jegyzet, hanem útmutató és kézikönyv is a mindennapok gyakorlatához. Ennek szellemében ajánljuk valamennyi leendő és aktív pedagógus figyelmébe, eredményes, örömteli munkát kívánva.
 
Írta: Nemesné Kis Szilvia – Sajtosné Csendes Gyöngyi – Tóth Istvánné
Lektor: Kertész Sándorné
 
Kapcsolódó kiadványok: