Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
Ön itt jár: Kezdőlap >

JATEPress

JATEPress

Rendezés:
Nézet:

E kötet azzal a céllal készült, hogy segítse a felsőoktatási intézetek „Ásvány-kőzettan” előadások anyagához szorosan kapcsolódó, gyakorlati foglalkozások témaköreinek feldolgozását, és ezekre az órákra való felkészülést.

3.780 Ft

A jegyzet a konkrét analitikai kémiai reakciók tárgyalása mellett nem csak a kvalitatív kémiai analízis elméleti hátterét foglalja össze röviden, hanem gyakorlati útmutatót is kíván adni a laboratóriumi munkavégzéshez.

2.205 Ft 2.094 Ft

Az elméleti anyag (az előadások) és a számítások mellett igen lényeges komponens a laboratóriumi gyakorlat. A hallgatók itt ismerkedhetnek meg olyan alapvető kémiai műveletekkel, amelyek rutinszerű használata a későbbi tanulmányok során elengedhetetlenül szükséges.

1.260 Ft 1.197 Ft

A kötet bevezetés a latin metrikába. Elkülönítetten tárgyalja a prozódiát és metrikát, az előbbi szabályainak ismerete ugyanis mindenképpen szükséges a verstani jelenségek megértéséhez. Az olvasó jórészt a hagyományos fogalmakkal fog találkozni, minthogy ezek erősen beleivódtak a köztudatba és igen hosszú múltra tekinthetnek vissza.

630 Ft 598 Ft

A szerző arra vállalkozott, hogy 25 év után új magyar összefoglalást adjon Latin-Amerika történelméről, felhasználva ebben az elmúlt negyedszázad új kutatásait, beleértve a magyar Latin-Amerika-kutatás eredményeit is.

2.835 Ft 2.693 Ft

A JATE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék rendezésében 1996. október 29-30-án került sor a Leopardi Visto Dagli Ungheresi (Leopardi magyar szemmel) című konferenciára. A kötet a konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza, olasz és magyar nyelven.

1.260 Ft 1.197 Ft

Sok szakmunka született már a görög-római ezoterizmusról és mágiáról, de magyar nyelven ilyen monumentális, mint a két szerző – Hoffmann Zsuzsanna és T. Horváth Ágnes – önálló kutatási eredményekre alapozó négyszáz oldalas, itt megjelenő monográfiája, még közelítő sem.

5.985 Ft 5.686 Ft
Benyik György teológus professzor könyve több mint 400 kutató életrajzának és főbb publikációjának ismertetésével 1046-tól 2014-ig tekinti át a magyar bibliakutatás történetét. A Kárpát-medencében ma élő magyar biblikusok közül százat mutat be, s mintegy hetven kutatóhelyet és szakkönyvtárat ismertet.
3.465 Ft 3.291 Ft

A magyar mássalhangzók mindmáig legalaposabb feldolgozása Siptár (1993d [1995]) monográfiája. Jelen értekezés ehhez a műhöz hasonlóan, de szerényebb léptékben, a lexikális és az autoszegmentális fonológia keretében közelít a magyar mássalhangzók kérdésköréhez.

1.890 Ft 1.795 Ft

Ritkán találkozni olyan kötettel, amely az általános történeti művektől eltérő nézőpontból mutatja be az 1948-as arab-izraeli háború történéseit. Bár e palesztin háborúként is ismert konfliktus terjedelmes szakirodalma – benne a palesztin területek megszállásának története (Nakba) – változatos és alapos, mégis leginkább egyik vagy másik szembenálló fél – izraeliek, palesztinok vagy arab szomszédaik – szemszögéből íródtak.

3.780 Ft 3.591 Ft

Magyarországnak az elmúlt évszázadokban különleges érdeke nem fűződött az arab világhoz. Az érdeklődés is a 19. század utolsó évtizedében nyilvánult meg, ekkor is elsősorban – szinte kizárólag – a térség meghatározó állama, Egyiptom iránt... 

2.205 Ft 2.094 Ft

Kötetünk az arab világ története magyar szemmel. Magyarországnak az elmúlt évszázadokban különleges érdeke nem fűződött az arab világhoz. Az érdeklődés a 19. század utolsó évtizedében nyilvánult meg, ekkor is elsősorban, szinte kizárólag a térség meghatározó állama, Egyiptom iránt. (...) Jelen munka alaposan kibővített és átdolgozott kiadása a Magyarország és az arab térség című, 2006-ban megjelent könyvnek, amely 1975-ig tárgyalta az eseményeket.

4.725 Ft 4.488 Ft

Az ember és környezet efféle viszonyának vizsgálata mindig kitüntetett szerepet kapott a geográfiában, mondhatjuk az a tényleges „magtudományhoz” tartozik...

3.150 Ft 2.992 Ft

A klasszikus antikvitás idején a gazdasági élet alapvetően a földművelésre épült. Ez az alapvető ágazat sajátos, arisztokratikus értékrendjét mindvégig megőrizte. Az ókori Rómában a legnagyobb dicséretnek a „jó földműves, derék gazda” minősítés számított. A rómaiak különös ragaszkodással viseltettek a földjük iránt, számukra a legfontosabb eszközök a kard és az eke lettek, a karddal megszerzett földjüket ekével művelték.

2.520 Ft 2.394 Ft

A műszeres analitikai gyakorlatok önálló tárgyként történő oktatása több mint harminc éve indult el a Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén...

2.835 Ft 2.693 Ft

A népegészségtan a lakosság egészségének megőrzésével, annak fejlesztésével, a betegségek prevenciójával foglalkozó tudomány.

4.725 Ft 4.488 Ft

Az elméleti képzésnek kell kialakítani a szakmai műveltséget, megfelelő fogalomrendszert kell biztosítania a gyakorlat elemzésére és leírására, továbbá értelmezési keretet a gyakorlati tapasztalatok rögzítésére, akkumulálására.

2.205 Ft 2.094 Ft

A Növényanatómiai praktikum második kiadásának célja, hogy alapismereteket nyújtson a hajtásos növények testszerveződésének megismeréséhez. A hagyományos tankönyvekben a szerveződési szintek (sejttan, szövettan, szervtan), illetve gyökér-szár-levél sorrendben rendeződött az ismeretanyag, s viszonylag kis terjedelemben szerepeltek a generatív szervek. A praktikum tematikájában újszerű.

3.465 Ft 3.292 Ft
A növényélettanban legáltalánosabban használt kísérletek bemutatása, az egyszerűbb módszerek gyakorlati kivitelezésével gyakorlat szerzése a növényélettani és növény-biokémiai kutatómunkában (a tanárszakosok számára középiskolában bemutatható kísérletekkel kombinálva).
2.835 Ft 2.693 Ft

A Nyolcnyelvű nyelvészeti szótár a magyar és az angol mellett hat szláv nyelv – cseh, orosz, szerb, bolgár, ukrán, szlovák – szakkifejezéseit tartalmazza.

1.890 Ft 1.795 Ft

A jegyzet az egyes fogtípusok jelölésével, felismerésével, morfológiájának részletes leírásával, valamint az arc és a fogak fejlődésével, törzsfejlődésével és a variációs formák leírásával foglalkozik.

1.890 Ft 1.795 Ft