Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

„Jelet hagyni”

Paraméterek

Sorozat JEL–KÉP–TÉR
Szerző Újvári Edit
Cím „Jelet hagyni”
Alcím Vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése (egyetemi tankönyv)
Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Kiadás éve 2015
Terjedelem 432 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5455 19 3
Eredeti ár:
2.000 Ft

Újvári Edit „Jelet hagyni” című kötete egy sorozat első darabja, melynek célja, hogy a szemiotika elméleti keretein belül vizsgálja a jelhasználat megnyilvánulásait, a térhasználat, vizuális jelek sokrétű világát.

Leírás

Újvári Edit „Jelet hagyni” című kötete egy sorozat első darabja, melynek célja, hogy a szemiotika elméleti keretein belül vizsgálja a jelhasználat megnyilvánulásait, a térhasználat, vizuális jelek sokrétű világát. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karán megalakult munkacsoport készülő JEL-KÉP-TÉR sorozatának bemutatkozó szövegében kifejti, hogy helyet kívánnak adni a kortárs szemiotika elméleti irodalmának és az interdiszciplináris megközelítéseknek. Hasonló, nagyon színvonalas vállalkozás volt a JATEPress Ikonológia-sorozata az ezredfordulón, mely a vizuális reprezentáció, vizuális kultúra, ikonológia, képelmélet témaköreiben tematikusan rendszerezett tanulmányokat, fordításokat közölt.
Izgalmas, interdiszciplináris munka ez a félig a művészettörténet-tudomány, félig pedig a szemiotika módszereit, paradigmáit ötvöző kötet. Bár a teltházas könyvbemutató résztvevői egy könnyed beszélgetés fültanúi lehettek, és a vetítés is a populárisabb, közérthetőbb témákra fókuszált, biztos vagyok benne, hogy aki ezt követően kezébe vette a kötetet, már a bevezető résznél nehézségekbe ütközött a több tudományág (irodalomtudomány, művészettörténet, grammatika stb.) terminusait szintetizáló szakmai nyelvhasználat, és a komoly ikonográfiai ismereteket feltételező műelemzések miatt. Ez egy olyan interdiszciplináris tanulmánykötet, amelyet elsősorban szakmai közösségek – irodalmárok, művészettörténészek és esztéták – tudnak majd használni, azonban a laikus olvasóközönség számára nem lesz könnyed nyári olvasmány.
 

Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2015.

JEL–KÉP–TÉR-sorozat 1.

Írta: Újvári Edit 
Lektor: Voigt Vilmos
 
Kapcsolódó kiadványok:

Tartalom

Előhang a JEL-KÉP-TÉR sorozat köteteihez
Voigt Vilmos: Milyen jelet hagyunk (nem kérdőjellel)
Bevezető
Keresztény ikonográfiai témák – szemantikai megközelítésben
Az Isten báránya szimbólum a korai középkor keresztény jelrendszereiben
Növényi jelstruktúra – keresztény jelentés az Harbaville-i triptychonon
Testoppozíció az Isenheimi oltár táblaképein
A forma szemantikája – a kegyelem trónusa egy korai képtípusának ikonikai elemzése
A Mária megkoronázása téma kultikus háttere és szemantikája
A pokol torka képtéma jelentésrétegei
Vallási képtémák jelkapcsolatainak szintaktikai elemzése
Ókeresztény jelképek jelentésintegrációja a Theodorus-szarkofágon
Három vallási jelkép struktúrája
Egy vallási eszme képi reprezentációja: a Verduni oltár tipológiai kompozíciója
Abduktív következtetés és jelkapcsolati struktúra a tipológiai szimbolizmusban, a Biblia pauperum néhány képciklusa alapján
Szimbolikus képelemek és tipológiai narráció a késő középkori Schön-epitáfium ikonográfiai típusán
Rítusszimbólumok és szakrális jelképek a pragmatikai dimenzió szemszögéből
A fényteológia és a gótikus üvegművészet
„Éberen kell figyelnie minden jelre, amit adtál nekünk” – A sziú rítusszimbólumok eredete
Zarándokút és spirituális utazás – A jávai Borobudur építészeti jelrendszere
A római valláspolitika és az egyházi jeltér változásai a 4. században
A nyári napforduló – Ünnepváltozatok szemantikai és pragmatikai megközelítésben
Tradíció és modernitás – interikonicitás és intermedialitás jelenségei a modern európai kultúrában
Ut pictura philosophia – Goya Los Caprichos rézkarcai és Voltaire antiklerikális eszméi
A képi fordulat és az absztrakt festészet teóriái – Kandinszkij, Malevics és Mondrian képkoncepciói
Képi valóságok Tarkovszkij Andrej Rubljov című filmjében
Ikonográfiai tradíció és ikonográfiai stílus Kondor Béla A forradalom angyala című festményén