Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Jogszerűség és etika a tanári pályán

Paraméterek

Szerző Rónay Zoltán
Cím Jogszerűség és etika a tanári pályán
Kiadó ELTE Eötvös Kiadó
Kiadás éve 2018
Terjedelem 300 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 489 034 8
Ár:
3.800 Ft
3.610 Ft
Kedvezmény: 5%

A tanári felkészítés képzési és kimeneti követelményeiben egyértelmű elvárásként jelenik meg, hogy a tanár ismerje és betartsa a pedagógus szakma jogi szabályait, etikai normáit, és nagy számban jelennek meg jogi tartalmak a szaktárgyi ismeretek körében is. Kötetünk méltán tarthat számot nemcsak az egyetemi és főiskolai hallgatók, de a pedagógusi hivatást már művelő szakemberek, valamint az intézményi adminisztrációban dolgozók és az intézményfenntartók érdeklődésére is.

Leírás

A tanári felkészítés képzési és kimeneti követelményeiben egyértelmű elvárásként jelenik meg, hogy a tanár ismerje és betartsa a pedagógus szakma jogi szabályait, etikai normáit, és nagy számban jelennek meg jogi tartalmak a szaktárgyi ismeretek körében is. A tanító- és tanárszakos hallgatóknak tehát egyszerre kellene egyfajta átfogó jogi tudást elsajátítaniuk és bevezetést nyerniük a szakspecifikus jogi normákba, miközben ennek az ismeretanyagnak lényegében semmilyen előkészítő megalapozásával nem rendelkeznek: a nyelvezet idegen, a használt fogalmak ismeretlenek a számukra. Kifejezetten nekik szóló, a számukra nélkülözhetetlen jogi ismereteket közérthetően összefoglaló mű magyar nyelven évtizedek óta nem született. Rónay Zoltán ennek az égető hiánynak a pótlására vállalkozik. Könyve úgy kíván érthető és elsajátítható ismereteket közvetítő tankönyvként szolgálni, hogy közben egyúttal a tudományos igényességű monográfia mércéinek is megfelel. A legutolsó hatályos jogszabályi állapotra épít, illetve elsőként tárgyalja átfogóan a Nemzeti Pedagógus Kar etikai kódexét. A korszerű tudományos eredményeket szintetizáló ismertetéshez mindig valós – elsősorban az oktatási jogok biztosának éves jelentéseiből vett – jogesetekből nyert példákat társít, így téve érthetővé és életközelivé a jogi és etikai normákat és dilemmákat. A mű három fő részre tagozódik. Az Alapvetésekben az olvasó megismerkedhet az etika és jog területével és határaival, az alapfogalmakkal és jogi nyelvezettel, illetve a pedagógusi szakma jogi szabályozási környezetével. A második rész az iskolát mint szervezetet mutatja be; a harmadik rész pedig az iskolát mint emberek közösségét közelíti meg: részletesen tárgyalja a pedagógus és a tanuló személyiségi jogait, az őket megillető, illetve terhelő munkavállalói, illetőleg tanulói jogokat és kötelezettségeket. Kötetünk méltán tarthat számot nemcsak az egyetemi és főiskolai hallgatók, de a pedagógusi hivatást már művelő szakemberek, valamint az intézményi adminisztrációban dolgozók és az intézményfenntartók érdeklődésére is.

Írta: Rónay Zoltán

Lektor: Rapos Nóra

Tartalom

A KÖTETBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK

ELŐSZÓ

BEVEZETÉS

ALAPVETÉSEK

AZ ETIKA ÉS A JOG TERÜLETE ÉS HATÁRAIK

A JOGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET

Az irányadó, keretet adó jogszabályok

Nemzetközi vonatkozások

Az Alaptörvény

A törvényi keretek

A köznevelési munkajog

A polgári jog szabályai a pedagógusfoglalkoztatásban – az óraadói jogviszony

Az egyházi szabályok alkalmazása

Végrehajtási rendeletek

A jogi nyelvezet

Alapvető jogi fogalmak

Jognyilatkozatok

Határidők számítása a munkaviszonyban

Az elévülés

Hatáskör és illetékesség

ETIKAI ALAPOK

A pedagógusetikáról általában

A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe

Az etikai kódexekkel szembeni elvárások

Az Etikai Kódex szerkezete

Alapelvek az Etikai Kódexben

Az etikai követelmények

Etikai eljárás

AZ ISKOLA MINT SZERVEZET

INTÉZMÉNYFENNTARTÓK

Az intézményfenntartó állam

Az állami felsőoktatási intézmények fenntartói jogosítványai

ISKOLATÍPUSOK

AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE

Iskola alapítása és megszüntetése

Az iskola működésének alapelvei

Intézményi dokumentumok

Az intézményvezetése

Dolgozók az iskolában

Tanulók és szüleik

AZ ISKOLA MINT EMBEREK KÖZÖSSÉGE

A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI KAPCSOLATOK, A KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikációról röviden

Az agresszió

A kapcsolatok általános etikai követelményei

Méltánytalan megkülönböztetés, negatív hozzáállás

Visszaélés a kapcsolatokkal

Ajándék, kölcsön és jogtalan előny elfogadása, adása, elvárása

AZ EMBER MINT JOGALANY

Az emberi méltóság mint a jogszerű és etikus tevékenység vezérfonala

Személyiségi jogok

A pedagógus méltóságát és személyiségi jogait sértő cselekmények

A pedagógus méltósága a tanár-diák viszonyban

A pedagógus és a szülők kapcsolata

Pedagógusok egymás között, a vezetővel való viszony

A tanulók emberi méltósága és személyiségi jogai

Diszkriminációtilalom

A tanuló testi és lelki épségének, egészségének védelme

A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához fűződő jog

A tanuló magánéletének és a személyes adatainak védelme

A PEDAGÓGUS MINT MUNKAVÁLLALÓ

Alapvető munkajogi szabályok

Kölcsönös kötelezettségek

Alapelvek

Adatvédelmi szabályok

A munkaviszony keletkezése, módosítása és megszűnése

Munkaidő, pihenőidő, szabadság

A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere

Kártérítési felelősség

Pedagógusjogok és -kötelezettségek

A pedagógusok jogai

A pedagógus kötelezettségei

A pedagógus a Nemzeti Pedagógus Kar tagja

A TANULÓ MINT JOGALANY

A tanulói jogviszony

Tanulói jogok

A gyermekjogok és tanulói jogok közös szabályai

A tanulói jogviszonyból fakadó sajátos jogok

Tanulói kötelezettségek

A tanulók fegyelmi felelőssége

A fegyelmi felelősségről általában

A tanuló fegyelmi felelősségre vonásának feltételei

Magatartási problémák – fegyelemsértések

A fegyelmi büntetés

A fegyelmi büntetések, a fegyelmező intézkedések és az „alternatív” fegyelmi intézkedések elhatárolása

A fegyelmi eljárás garanciális elvei

A fegyelmi eljárás lefolytatása

A tanulók kártérítési felelőssége

A tanulói kártérítési felelősség feltételei

A kártérítés mértéke

ZÁRÓGONDOLATOK

ÁBRÁK JEGYZÉKE

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

IRODALOMJEGYZÉK