Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó

Rendezés:
Nézet:

Közismert Shakespeare tragédiája a melankolikus dán királyfiról, akinek megjelenik apja szelleme, hogy elárulja: titokban megölték, és most a gyilkosa viseli a koronáját. Hamlet, a jóravaló, erkölcsös hős sokáig halogatja a bosszúját, de végül megbünteti a gonosz trónbitorlót, helyreállítva ezzel a megsértett erkölcsi rendet. Legalábbis ez a dráma hagyományos értelmezése, de lehet, hogy eddig félreértettük a világirodalom egyik legnagyobb remekművét?

2.500 Ft

A kötet – reményeink szerint – segítheti a határmentiség földrajzának kialakulását, mely új diszciplínaként jelentkezik a társadalomföldrajz keretében. Hasznossá válhat az oktatásban, a települések fejlesztési koncepcióinak kialakításában, és további kutatásokra ösztönözheti az olvasókat és a kötet szerzőit.

1.000 Ft

A kötet a Weöres-emlékév alkalmából válogatott tanulmányokat tartalmaz.

1.420 Ft

A tananyag az emberi szervezet molekuláris, sejtes felépítését, szemmel nem látható, érzékszervekkel elvétve észlelhető biológiai, biokémiai, élettani működéseit foglalja magába. A humánbiológiai ismeretek kiegészítik a funkcionális anatómia tantárgyat a sejtek „építő” anyagainak, a működéseknek, a funkciók szabályozásának, a szervezet egészét összehangoló folyamatoknak a feltárásával.

4.500 Ft

Ez a tolmácsoláspedagógiai kötet nemcsak összegyűjti a hazai képzőintézményekben tevékenykedő tolmácsoktatók által legfontosabbnak ítélt problémákat, de egyúttal kijelöli azokat az irányokat, amelyek meghatározzák, meghatározhatják a modern tolmácspedagógiát.

2.500 Ft
A könyvet haszonnal olvashatják az alkalmazott nyelvész, bölcsész szakosok, nyelv- és beszédfejlesztő tanárok, valamint a nyelv- és beszédfejlesztő tanári szakirányú továbbképzésen ismereteiket bővítő pedagógusok is.
1.000 Ft
Málnási Ferenc, a kolozsvári Brassai Sámuel Líceum magyartanára Irodalmi bölcsőink Romániában című kötete – amelyben neves literátoraink szülőhelyeit sorolja fel megyék szerint – már a romániai forradalom előtt elkészült, de kiadására csak a rendszerváltás után került sor.
618 Ft
A közoktatásban dolgozó, egészségfejlesztésben, mentálhigiénében képzett szakdiplomások egészségfejlesztő és -nevelő munkájához kínálunk gyakorlatorientált kézikönyvet.
1.000 Ft

A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját‚ módszereit és diszciplináris környezetét...

1.640 Ft

Az utóbbi időben nálunk is megszilárdultak a szemiotika (jeltudomány) kutatási és oktatási lehetőségei. A „magyar szemiotika” a mai, modern szemiotika megszerveződése (kb. 1969) óta tevékeny részese a nemzetközi jeltudománynak...

1.890 Ft

A sportág hazai szakirodalma messze nincs arányban azzal a gyakorlati szakmai tartalommal, amit a sportág művelői válogatott és klubszinten, női és férfi vonalon a korosztályos versenyekkel elkezdve egészen a felnőtt szintig elértek a sportág hazai és nemzetközi történetében.

1.000 Ft

A kötet a gyorsan fejlődő környezettudományi témák fizikai jellegét, a jelenségek közötti összefüggések fizikai alapjait és kutatási módszereit egységes elvek alapján, egységes keretben mutatja be.

2.000 Ft

Bár Az ember tragédiája kétségtelenül a főmű, s helye vitathatatlan a magyar irodalmi kánonban – a Madách-életmű egészének ott kell lennie legfontosabb irodalmi ismereteink között, magyar irodalmi műveltségünk, Az ember tragédiája igazi beépülése kultúránkba csakis az egész Madách-életmű megismerése által lehet teljes és eredményes.

500 Ft

A kötet egy délvidéki kisváros, Magyarkanizsa dualizmus kori művelődéstörténetét dolgozza fel az adott korszak kulturális életének négy meghatározó színterén – az oktatásügy hiánypótló törekvésén, a virágkorukat élő társadalmi szervezetek közösségformáló erején, a helyi sajtó megjelenésének szerepén és a régióban kibontakozó új iparág, a gyógyturizmus fejlődésén – keresztül.

2.400 Ft

A tankönyv a matematikai tudásanyagból azt a szeletet ragadja ki, amelyet – a szerző véleménye szerint – legjobban a leendő (és működő) tanítónak kell ismernie. Ez a szelet a számfogalom és annak fejlődése.

4.280 Ft

A kötet tanulmányai között találunk olyanokat, amelyek a médianarratívák nyomába erednek, a média képi vagy verbális kifejezőeszközeit kutatják, vagy elemzést adnak arról, hogy egyes történelmi folyamatok miképp csapódtak le a sajtóban.

2.000 Ft

Hódi Ágnes és Tóth Edit könyvének célja a pedagógiai folyamatok hatékonyságának fenntartását, fejlesztését segítő feladatok, itemek tartalmi és formai alapelveinek, valamint a feladatírás technikai lépéseinek részletes bemutatása, illusztrálása mintafeladatokkal. A könyv a mérőfeladatok és kérdőívek önálló szerkesztését támogatja azzal, hogy megbízható alapokat és hathatós segítséget nyújt a pedagógiai mérések tervezéséhez, valamint feladatok írásához, szerkesztéséhez.

2.000 Ft

A könyv egy esszéisztikus stílusú kísérleti-jegyzet. Az alcímében szereplő idő-metaforákkal az etika születésének korára – mint az idő kizökkenésére –, és a modernitás korának posztmodern állapotára –, mint az eltűnő idő világára utal.

2.619 Ft

A konferencia elsődleges célkitűzése volt rávilágítani, feltérképezni azokat a lehetőségeket, megközelítési, oktatási módszereket, amelyek a jelen világban létjogosultságot tudnak biztosítani a művészeti gondolkodásnak, a művészetről való gondolkodásnak a felsőoktatásban, akár művészeti akár más szakterületi oktatási struktúrákban.

1.500 Ft

A kötet tanulmányaiban a nyelvhasználat identitásformáló jelentősége kerül előtérbe, hiszen az önazonosság és a csoporthoz való kapcsolódás szempontjából meghatározó a nyelvi, ezáltal kulturális beágyazódás. Mind a nyelvhasználat minősége, mind a többnyelvűség esetében az anyanyelv és a többségi nyelv tanulása, használata, viszonyrendszere számos szociolingvisztikai és társadalmi kérdést vet fel.

3.000 Ft

A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját‚ módszereit és diszciplináris környezetét...

1.000 Ft