Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kairosz Kiadó

Rendezés:
Nézet:

A lélektan a kultúra útjain című kötet tanulmánygyűjtemény Pléh Csaba utóbbi három évben megjelent tanulmányaiból.

3.900 Ft 3.510 Ft

Gregor Ferenc a szlovák nyelvtudomány, a magyar-szlovák nyelvi és művelődési kapcsolatok kiemelkedő művelője volt. Könyvei, tanulmányai a hazai szlovák nyelvszigetek ismeretének, a magyar és a szlovák nyelv sok száz éves kölcsönös egymásra hatásának nélkülözhetetlen forrásai. Élete főműve, A szlovák nyelv magyar elemei azonban csak most, csaknem 15 évvel a szerző halála után kerülhet a szakemberek kezébe. 

9.800 Ft 8.820 Ft

A kötet a társas én olyan új, kiterjesztett felfogását mutatja be, amely nemcsak a társas motiváció és a társas megismerés kutatásának legújabb eredményeiből merít, hanem összefüggéseket is felmutat ezen folyamatok és a magasabb szintű, személyközi és csoportközi változók közt.

4.800 Ft 4.320 Ft

Közhely, hogy minden nap számos különböző társas helyzetben kell szerepelnünk, „viselkednünk”: a családban, a munkahelyen, a volán mögött vagy a metrón, a liftben, az óvodában vagy az iskolában, baráti körben, a kocsmában. Az is közhely, hogy mindezekben a helyzetekben bonyolult emberi viszonyok sűrű szövevénye vesz körül bennünket. Sejtjük, hogy e helyzeteknek megvannak a maguk, jobbára rejtett, nyíltan nem megfogalmazott érintkezési „játékszabályai”, normái.

3.600 Ft 3.240 Ft

Bár a társas kirekesztés kutatása még gyerekcipőben jár, könyvünk fő célja, hogy megmutassuk, mit tudunk ma a társas kirekesztés súlyos következményeiről, mind idegélettani, mind érzelmi, kognitív és viselkedéses szinten.

4.800 Ft 4.320 Ft

A Pest megyei Gödön közösségi erőből épül a szülők által létrehozott Búzaszem Iskola. Nem gazdagabbak, nem befolyásosabbbak ők sem, mint a többiek, talán csak elszántabbak, erősebb a hitük, az akaratuk.

1.500 Ft 1.350 Ft

Nem született még monográfia arról a híres intézményről, amely a magyar kultúra történetében kimagasló helyét elfoglalva végigélte a XX. századot. Ez az Eötvös Collegium. A Monarchia idejéből származó épülete a Gellért-hegy déli lejtőjén található.

3.800 Ft 3.420 Ft

Kötetünk célja, hogy friss kutatásokat és elméleteket mutasson be a társas megismerés és az evolúciós pszichológia területéről, s ezáltal megmutassa: jelentős haszonnal járhat, ha evolúciós elveket alkalmazunk a társas gondolkodás tudományos vizsgálatában.

4.800 Ft 4.320 Ft

A szerző hazai viszonylatban úttörő jellegű vizsgálatokat végzett az ismeretek alkalmazása terén. Könyve a témában alapkönyv, s egyben hiányt pótol. Most azzal a szándékkal bocsátja közre vizsgálatait, hogy a felnövekvő nemzedékre ne csak az „eszesség” és az elméleti tudás, hanem a tanulás valódi hozama, az „igazi gyakorlati tudás” legyen a jellemző.

3.000 Ft 2.700 Ft

E könyv szerzője bölcsésztanár, vérbeli pedagógus, aki 30 éve dolgozik a francia közoktatásban. Az olvasó ennek a tanári pályán töltött emberöltőnyi időnek a krónikáját tartja kezében, amely megismertet bennünket az egykor méltán híres francia iskolarendszer átalakulásával és annak szomorú következményeivel.

2.950 Ft 2.655 Ft
A hangulatos, magyar-francia kétnyelvű album fekete-fehér fotói Bartók századelőn tett népdalgyűjtő utazásainak színhelyeit, a ma Szlovákiában és Romániában lévő falvak világát, változatlanságát idézik.
3.500 Ft 3.150 Ft

A szerző teológiatanár, evangélikus lelkész, C. G. Jung munkásságának és a komplex pszichoterápiának szakavatott ismerője, műveinek magyar nyelvbe ültetője. Színes és értékes életműve azzal válhatott teljesebbé, hogy összegyűjtött és válogatott tanulmányaiból olvashatunk ebben a kötetben.

3.800 Ft 3.420 Ft

Magyarország 2013-ban zárkózott fel Európa többi országához az alapiskolai etika, illetve a felekezeti hit-erkölcsi nevelés vonatkozásában...

2.800 Ft 2.520 Ft

Domonkos László egyszemélyes irodalomtörténete, bár két klasszikus munkát jelöl meg elődjeként, Szerb Antal és Féja Géza művét, valójában egy mai, lappangó „szakmai” hiányt próbál betölteni. Feltételezhetően az újabb kori kollektív irodalomtörténeti munkák kudarcai vehették rá a szerzőt arra, hogy egy „magán-irodalomtörténetbe” belevágjon. 

5.500 Ft 4.950 Ft

Hoffmann Rózsának sokféle arca van. Az azonban bizonyos, mindig tudja, hogy mit akar, és kitartó elszántsággal, szelíd következetességgel küzd az általa jónak tartott célok megvalósításáért.

1.500 Ft 1.350 Ft

Karácsony Sándor (1891-1952) a magyar pedagógia történetének egyik legeredetibb alkotója, legnagyobb hatású nevelője. Kora szellemi életének nagyjai ismerték el munkásságát, a legnagyobb elismerést azonban az akkori ifjúságtól kapta: diáknemzedékek sora szerette és követte kedves Sándor bátyját. Hatása ma is tovább munkál a tanítványok tanítványaiban.

2.200 Ft 1.980 Ft

Egy ma már ismeretlen színészi életpályának állít emléket e könyv. Önvallomása és pályájának dokumentumai segítségével Kiss Ferenc, a színész mutatkozik be lapjain. Bemutatkozik, hiszen több mint negyven évvel a halála után szinte feledés borítja mindazt, ami életének lényege volt.

4.900 Ft 4.410 Ft

Szent István koronázásának 1000. évfordulóján kezdte festeni a magyar királyok arcképcsarnokát Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész Kaposvár városa számára. Célja egységes stílusú, lehetőleg történelmileg hiteles képsorozat volt. 918 esztendő minden ismert írott és képes forrását felhasználta, a királyi pecsétektől a fényképekig.

2.900 Ft 2.610 Ft

A könyv – röviden – arról szól, hogy milyen cselekvési, intézkedési, ideológiai, érdeki, erkölcsi, gazdasági, politikai, hatalmi, mediális, oktatási, verbális lehetőségei és elemei vannak a közösség, a társadalom, a nemzet tönkretételének. Megírásának az ötletét a 2004. december 5-én, aljas módon kikényszerített, a nemzetet megszégyenítő és megalázó népszavazásnak az eredménye volt arról a kérdésről, hogy a nemzet egy-e, vagy a maradék Magyarországnak semmi köze az elszakított részekhez.

2.800 Ft 2.520 Ft

A köztudatban úgy van jelen Litkei Erzsébet, akit Móricz Zsigmond a műveiben Csibének, majd Árvácskának nevezett, mint az író modellje és nevelt lánya. De az utóbbi időkben felbukkanó naplók, levelek és visszaemlékezések azt igazolják, hogy szerepe Móricz életében jóval jelentőségteljesebb volt ennél.

2.800 Ft 2.520 Ft

Ablonczy László színháztörténész 1978–1990 között a Film Színház Muzsika munkatársa, majd a Magyar Fórum strasbourgi tudósítója volt. 1989–1995 között a Tiszatáj szerkesztőjeként dolgozott. 1991–1999 között a Nemzeti Színház igazgatója volt. Számos könyvben foglalkozott a Nemzeti múltjával, jelenévével, feladataival. 

4.200 Ft 3.780 Ft