Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Karácsonyi ünnepkör

Paraméterek

Sorozat A gyermek mindenek felett álló érdekében
Szerző Perlai Rezsőné
Cím Karácsonyi ünnepkör
Kiadó Sprint Kiadó - Óvodai Nevelés
Kiadás éve 2012
Terjedelem 80 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 89557 1 5
Ár:
1.450 Ft

Kötetünk célja: az ünnepekre való készülődés, a multikulturalitás, a hagyományok és szokások sokszínűségének és árnyaltságának bemutatása, miközben nem feledkezünk meg az alapvető emberi jogokról sem, amelyek egyben gyermeki jogok is. Mindehhez elméleti és óvodapedagógiai gyakorlati segítséget kínálunk.

Leírás

A témaválasztás egyik legszebb ünnepünkkel kapcsolatos. A karácsony a legtöbb családban, az óvodákban és a tágabb közösségekben is: „szent” nap. Az ünneplés sokféle módja késztetett bennünket arra, hogy körüljárjuk a karácsony ünnepkörét és az arra való felkészülést. Tesszük ezt
- mint édesanyák, akik a család meghatározó szerepét képviselik, hiszen a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak;
- mint pedagógusok, akik elkötelezetten gyermekközpontúak. Ezért a karácsonyi ünnepkör kapcsán az óvodás gyermekek érzelmi életének és környezete hatásainak összefüggését a gyermekek érdekében kívántuk megvilágítani;
- és mint a társadalom megbízottjai, akik tudásuk és a társadalom értékeinek legjavát közvetítik a felnövekvő nemzedéknek.
Álljon itt az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségét tükröző Bevezető részlete, amely igazodási alapul szolgál kötetünkhöz:
„Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy
a) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával.
b) A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
c) A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak.
Kötetünk célja: az ünnepekre való készülődés, a multikulturalitás, a hagyományok és szokások sokszínűségének és árnyaltságának bemutatása, miközben nem feledkezünk meg az alapvető emberi jogokról sem – például a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága –, amelyek egyben gyermeki jogok is. Mindehhez elméleti és óvodapedagógiai gyakorlati segítséget kínálunk. Célunk meghatározza a könyv felépítését és a tartalom megválasztását is, mindeközben nem annyira teljességre, mint inkább időszerűségre, a jelen társadalmi életben meglévő – esetleg feszítő, konfliktusszító – problémák korszerű megelőzhetőségére törekszünk.
Minden szakmai-módszertani kiadvány lényeges vonása a tevékenységek, módszerek, eszközök, az irányítás módjának és szervezeti formáinak korszerű megválasztása; kötetünk is ezt tartja fontosnak. Kérjük a kedves olvasót, hogy a kézikönyv olvasása közben vegye figyelembe azokat az alapelveket, amelyek a szerzők gondolatait vezérelték, és amelyek egybeesnek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szellemiségével és egységeivel. Így:
• Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása – vagyis minden, a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet biztosítsa számukra a másság és a sajátos egyediség biztonságát, megértését, elfogadását és a toleranciát.
• Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása és az óvodai élet megszervezése – történjen a gyermekekkel együtt, ahol
• az óvoda kapcsolatai során – a család elsődleges szerepének figyelembevételével teremtse meg az óvoda az élettel való összhangot és együttnevelést.
• A tevékenységekben megvalósuló tanulás a karácsonyi várakozásban és az ünneplésben
- a tevékenységek sorozatában valósulhasson meg,
- eredménye lehetőleg valamiféle produktum lehessen,
- ezekbe a tevékenységekbe aktuálisan integrálódhassanak a műveltségtartalmak (mese, vers, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, matematikai tapasztalatok szerzése, külső világ tevékeny megismerése, mozgás, munka jellegű tevékenységek és a mindent átható játék).
Kézikönyvünk tartalmi vonulata a gyermek érzelmeiből indul ki, hangsúlyozza az ünnep sokszínűségét, s azáltal, hogy felvonultatja a gyakorlati megvalósulás lehetséges módjait, konkrét segítséget kíván nyújtani a téma iránt érdeklődőknek.
A szerzők
 
Írta: Perlai Rezsőné – Körmöci Katalin – Pivókné Gajdár Klára 
Lektor: Meizner Ferencné Döme Zsuzsa

Tartalom

Bevezető gondolatok
I. A karácsony érzelmi színezete a családban és az óvodában
1. A karácsonyi hagyományok és szokások sokszínűsége
2. A biztonság érzete
3. Az ünneplés szeretete
4. Az ünnep szerepe a gyermek érzelmi életében
5. Gyakori érzelmek óvodáskorban
6. Karácsonyvárás örömei
7. Az emlékező beszélgetések érzelemvilága
8. Örömszerzés – adok szeretetet
9. Tárgyiasult szeretetérzelem
10. Hogyan éli meg a gyermek a karácsony szellemiségének „mintha – játék” érzetét?
11. Vágyak, várakozások, egyenlőtlenségek, váratlan örömök – társadalmi utak
II. A karácsony a gondolat-, a lelkiismereti- és a vallásszabadsághoz való jog tükrében
1. A karácsony ünnepének története
2. A karácsony, mint vallási ünnep
3. A gondolat-, a lelkiismereti- és a vallásszabadsághoz való jog
III. Karácsonyi hagyományok és szokások a világban
IV. Magyar karácsony hagyományai és szokásai
V. Varázslatos ünnepvárás a Cica csoportban
VI. Mellékletek
1. Adventi koszorúk
2. Adventi naptárok
3. Ajándékötletek
4. 2012. Adventi tématerv
5. Karácsonyi előkészületek projektmódszerrel
6. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelethez