Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kémia összefoglaló középiskolásoknak

Paraméterek

Szerző Villányi Attila
Cím Kémia összefoglaló középiskolásoknak
Alcím 7., átdolgozott, bővített kiadás
Kiadó Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve 2010
Terjedelem 246 oldal
Formátum A/4, ragasztókötött
ISBN 978 963 16 4490 6
Ár:
2.590 Ft
2.331 Ft
Kedvezmény: 10%
A kötet a kémiatanárok, a kémia iránt érdeklődő középiskolások és egyetemisták körében évek óta népszerű példatár átdolgozott és kibővített kiadása, mely lépésről lépésre vezeti be az olvasót a kémiai feladatok megoldásába.

Leírás

Ez a könyv az 1990-es évek elején eredetileg azért született, hogy egységesen tartalmazza azokat az ismereteket, összefüggéseket, amelyeket az akkor megjelent többféle kémia tankönyv tartalmazott. Azóta az eltelt csaknem két évtized alatt már nemcsak a kémiakönyvekben, hanem az iskolai óraszámokban is nagy változások következtek be. Olyan diák is bekerülhet például a kémiai felsőoktatásba, aki nem is ebből a tárgyból érettségizett, sőt kémiát alig néhány órában tanult a középiskolában. Ugyanakkor továbbra is meghirdetik a korosztályi versenyeket, amelyeken a tárgy iránt különösen érdeklődő diákok összemérhetik a tudásukat. Az oktatási kormányzat törekvése a kémiai kísérletezés elterjesztése, bővítése. Eközben a kémiai szaknyelv is módosult. Új törekvések terjedtek el a vegyipar környezetbarátabbá tételére, a csökkenő mennyiségben rendelkezésre álló fosszilis energiahordozók helyettesítésére. Mindezek miatt szükségessé vált ennek az összefoglaló könyvnek az átdolgozása.
E könyv átdolgozásakor nem az a cél vezetett, hogy pontról pontra kövessük az érettségi követelményrendszerét. Igyekszem bevezetni az olvasót a kémia középiskolások számára is érthető ismeret- és összefüggésrendszerébe. Ahol lehet, olyan magyarázatokkal kiegészítve, amelyek segítik a puszta tények összefüggésrendszerben való megértését, rögzítését. Szeretném felhívni a figyelmet a kémiatanításban néhol előforduló egymással ellentétes definíciókra. Megpróbálom bemutatni a szerves kémiai nevezéktan a legújabb szabályait, illetve a kémia és az emberi társadalom új kapcsolatrendszereit. Ugyanakkor szeretnék segítséget adni az emelt szintű, tehetséggondozó képzésben részt vevő, különböző kémiaversenyekre készülő diákoknak is. Ezért bővítettem a könyvet a mennyiségi kémiai analízisről szóló összefoglalóval, illetve a szervetlen és szerves minőségi kémiai analízissel kapcsolatos táblázatokkal, információkkal.
A könyv tehát segíti bármelyik, a kémia iránt érdeklődő középiskolás diákot, aki egységes rendszerben szeretné látni a kémia ismeretanyagát. Mindenkit, aki nemcsak teljesíteni akarja a kémia érettségit, hanem látni akarja a kémia összefüggésrendszerét. A kémiaversenyekre készülőket, akik nagyobb rálátásra vágynak a kémia tananyagában, és akik el szeretnék végezni azokat a szervetlen és szerves kémiai vizsgálatokat, amelyekhez hasonlókkal esetleg a versenyeken is találkozni fognak. Jó támaszra talál ebben a könyvben az a nem kémia szakos, de természettudományi irányban tanuló egyetemi hallgató is, akinek kémia vizsgát kell tennie, de a középiskolában elmulasztotta megtanulni a tárgyat.
 
Írta: Villányi Attila
Lektor: Z. Orbán Erzsébet

Tartalom

ELŐSZÓ
I. ANYAGSZERKEZET ÉS ÁLTALÁNOS KÉMIA
1. Alapfogalmak és atomszerkezet
Az atomok elektronszerkezete
A periódusos rendszer
Ionok képződése atomokból
A tulajdonságok változása a periódusos rendszerben
2. Molekulák, összetett ionok
Kovalens kötés
A molekulák jellemzése
Összetett ionok
3. Halmazok, halmazkeverékek
Halmazállapotok
A kémiai kötések
A szilárd halmazállapot
Halmazkeverékek
4. A kémiai reakciók I.
Termokémia
Reakciókinetika
A megfordítható kémiai reakciók
5. A kémiai reakciók II. (Reakciótípusok)
A) A sav-bázis reakciók
B) A redoxireakciók
C) A vizes oldatokban lezajló reakciók
6. A kémiai reakciók III. (Elektrokémia)
A) Galvánelemek
B) Elektrolízis
7. A mennyiségi kémiai analízis alapjai
II. SZERVETLEN KÉMIA
1. A fémek
A fémek és vegyületeik általános jellemzése
A fémek korróziója
Az s-mező fémei
A p-mező fémei
A d-mező fémei
2. A hidrogén, a halogénelemek és vegyületeik
A hidrogén
A halogénelemek
3. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
Az oxigén és a kén
Az oxigénvegyületek
A kén vegyületei
4. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
A nitrogén és a foszfor
A nitrogénvegyületek
A foszfor vegyületei
5. A széncsoport elemei és vegyületeik
A szén és a szilícium
A szén vegyületei
A szilícium vegyületei
6. Szervetlen kémia a környezetünkben
A) A természetes vizek keménysége
B) Műtrágyák
C) A fényképezés
D) Kémia a háztartásban
E) Építőanyagok
F) Egyéb
7. A minőségi kémiai analízis alapjai
Szervetlen vegyületek klasszikus kémiai elemzése
III. SZERVES KÉMIA
1. Szerkezet, elnevezés, izoméria
A molekulák képlete
Izoméria
A szerves vegyületek elnevezése
2. A szerves vegyületek tulajdonságai
A szénhidrogének és halogénezett származékaik
A szerves vegyületek fizikai tulajdonságairól általában
A szerves vegyületek kémiai tulajdonságairól általában
A szénhidrogének
A halogénezett szénhidrogének
A szénhidrogének és halogénezett származékainak jellemző reakciótípusai
A szénhidrogének előfordulása, előállítása, felhasználása
3. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek
Funkciós csoportok
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek (táblázat)
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek tulajdonságai (Megjegyzések)
Néhány fontosabb vegyület és jelentőségük
4. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek
A) Az aminok
B) A nitrogéntartalmú heterociklusos (heteroaromás) vegyületek
C) Az amidok
D) Nitrogéntartalmú hatóanyagok, gyógyszerek és kábítószerek
5. Makromolekulák és építőköveik
A) Szénhidrátok
B) Az aminosavak és a fehérjék
C) Nukleinsavak
D) Műanyagok
6. A minőségi szerves kémiai analízis alapjai
IV. A KÉMIA ÉS A TÁRSADALOM
Zöld kémia – Fenntartható kémia
Alternatív energia- és nyersanyagforrások
Kémia és biztonság
IRODALOM