Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Készségfejlesztő gyakorlatok a borderline személyiségzavar kezeléséhez

Paraméterek

Szerző Linehan, Marsha M.
Cím Készségfejlesztő gyakorlatok a borderline személyiségzavar kezeléséhez
Alcím Munkafüzet 'A borderline személyiségzavar kognitív viselkedésterápiája' című kézikönyvhöz
Kiadó Semmelweis Kiadó
Kiadás éve 2011
Terjedelem 196 oldal
Formátum A/4, ragasztókötött
ISBN 978 963 331 144 8
Ár:
4.600 Ft

A pszichoterápia területén csak nagyon ritkán vezetnek be olyan klinikai újításokat, amelyek alapjaiban és mélyrehatóan változtatják meg a betegellátást. Marsha Linehan dialektikus viselkedésterápiája ilyen ritka újítás a borderline személyiségzavar kezelésében.

Leírás

A pszichoterápia területén csak nagyon ritkán vezetnek be olyan klinikai újításokat, amelyek alapjaiban és mélyrehatóan változtatják meg a betegellátást. Marsha Linehan dialektikus viselkedésterápiája ilyen ritka újítás a borderline személyiségzavar kezelésében, amely igazi áttörést hozott ennek a rendkívül összetett pszichés problematikának a megértésében és terápiájában. A borderline személyiségzavarban szenvedő személyek súlyos hiányosságokat mutatnak számos területen, s komoly szakmai kihívást, gyakran megoldhatatlan feladatot jelent pszichoterápiás ellátásuk.
Marsha Linehan tankönyve (A borderline személyiségzavar kognitív személyiségterápiája) összefoglaló terápiás megközelítést nyújt, amelyben kreatívan integrálja a tanuláselmélet, a kognitív terápia, a viselkedésterápia, a pszichoanalitikus módszer és a rendszerszemlélet leghatékonyabb elemeit. Igazi újító klinikus, aki rámutatott, hogy a borderline személyiségzavar diagnosztikai kritériumai viselkedésbeli, kognitív, érzelemszabályozási, feszültségtűrési, valamint indulatkezelési zavarokat tükröznek. A dialektikus viselkedésterápia speciális készségfejlesztő gyakorlatai pontosan ezekre a területekre irányulnak.
A Készségfejlesztő gyakorlatok a borderline személyiségzavar kezeléséhez című munkafüzet nélkülözhetetlen a kézikönyv használatához, precízen, lépésről lépésre vezeti a szakembert. A dialektikus viselkedésterápia természetesen nagymértékben épít a kognitív és viselkedésterápiás ismeretekre, feltételezi az azokban való jártasságot. Linehan megosztja szinte fél emberöltőre visszanyúló tapasztalatait, rámutat a nehézségekre, de mindenkor a megoldást, a kliens megértését és szenvedésének csökkentését tartja szem előtt. Vérbeli tanár, aki érthetően és világosan írja le a terápia menetét, pontosan megfogalmazza az egyes gyakorlatok célját és lényegét, ezáltal az egész kezelés könnyen érthető mind a terapeuta, mind a kliens számára. A munkafüzet hallatlan előnye, hogy a csoportos készségfejlesztő gyakorlatok leírását számos munkalap és feladatlap egészíti ki, amelyek felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a terápia kivitelezéséhez.
 
Fordította: Milák Piroska

Tartalom

A borderline személyiségzavar Linehan-féle dialektikus viselkedésterápiája
Előszó a magyar kiadáshoz
Előszó az első kiadáshoz
1. A borderline betegek pszichoszociális készségfejlesztésének elméleti alapja
Világnézet és alapelvek  
A borderline személyiségzavar bioszociális elmélete
Az „érvénytelenítő” környezet szerepe az érzelem-szabályozási zavar kialakulásában
Az érzelemszabályozás zavarának patogenezise
A kezelési program
A kognitív viselkedésterápia módosítása borderline személyiségzavarban szenvedők számára
Az egyéni pszichoterápia és a készségfejlesztés kapcsolata
A borderline viselkedésminták és a készségfejlesztő tréning kapcsolata
Előretekintés
Megjegyzések
2. A pszichoszociális készségfejlesztő tréning gyakorlati kérdései
Egyéni vagy csoportos készségfejlesztés?
Egyéni készségfejlesztő tréning
Csoportos készségfejlesztés
Nyitott vagy zárt csoport?
Kezelési egységek
Összevont vagy időben elosztott gyakorlás  
A kezelési egységek sorrendje
Heterogén vagy homogén csoportok?
Érvek a homogén csoport ellen
Érvek a homogén csoport mellett
Az egyéni pszichoterápia szerepe a pszichoszociális készségfejlesztésben
Amikor az egyéni terapeuta nem építi be a készségek alkalmazását a pszichoterápiába  Amikor az egyéni terapeuta feltételezi, hogy a készségfejlesztő terapeuta segít az öngyilkossági krízisekben
Konzultáció az egyéni terapeuta és a készségfejlesztő szakember között
Csoportvezetők
3. Az ülések felépítése és a készségfejlesztő tréning megkezdése
Az ülések felépítése és menete
Az ülés kezdete
Az otthoni gyakorlás / házi feladat megbeszélése
Amikor a készségek nem segítenek
Amikor a kliensnek nehézségei vannak a házi feladattal
Amikor a kliens egyáltalán nem gyakorolja a házi feladatot
Szünet
Az új anyag ismertetése
„Levezetés”
A készségfejlesztő tréning megkezdése
Kapcsolatépítés
A készségfejlesztés szabályai
1. A kimaradó kliensek később nem léphetnek vissza a terápiába
2. Minden kliensnek egyidejűleg egyéni terápiában is részt kell vennie
3. Drog vagy alkohol hatása alatt álló személy nem vehet részt az üléseken
4. A kliensek az ülésen kívül nem beszélhetnek a többi klienssel korábbi — vagy akár a közelmúltban elkövetett paraszuicidális cselekedeteikről
5. Ha öngyilkossági késztetés esetén egy kliens felhív egy másikat, hogy segítséget kérjen, el kell fogadnia a hívott fél segítségét
6. Az ülések során szerzett információkat és a kliensek nevét bizalmasan kell kezelni
7. Ha egy kliens késni fog az ülésről, vagy nem tud részt venni azon, telefonon előre be kell jelentenie
8. A kliensek nem teremthetnek személyes kapcsolatot az üléseken kívül
9. Szexuális partnerek nem vehetnek részt ugyanazon a készségfejlesztő tréningen
4. Strukturális stratégiák és készségfejlesztő módszerek alkalmazása a pszichoszociális tréningen
Strukturális stratégiák
Stratégiák a szerződéskötéshez
A kezelés előtti személyes találkozás
Az első készségfejlesztő ülés
Üléskezdő és ülészáró stratégiák
Terápiát lezáró stratégiák
Ülésszervezési stratégiák
A terápiásan destruktív magatartás leállítása
A készségek elsajátítása, megerősítése és generalizációja
A terápia folyamatát zavaró, akadályozó viselkedések
A készségfejlesztés céljai és a naplókártyák
Magatartási normák telefonhívások esetén
A készségfejlesztés módszerei
A készségfejlesztésről való tájékoztatás és az elköteleződés kialakítása: a feladat áttekintése
A készségek elsajátítása
Megjegyzések a készségek felméréséhez
Instrukciók
Modellnyújtás
A készségek megerősítése
Viselkedéspróbák
Válasz-megerősítés
Visszajelzés és tanácsadás
A készségek elmélyítése, generalizálása
Ülések közti konzultáció
Az ülésekről készült videofelvételek megtekintése
In vivo viselkedésgyakorlási feladatok
A hatékony viselkedést megerősítő környezet kialakítása
5. Egyéb stratégiák és eljárások alkalmazása a pszichoszociális készségfejlesztő tréning során
Dialektikus stratégiák
Tipikus dialektikus feszültségek
Követe helyett követés
A „jó fiú” és „rossz fiú” dialektikája
Tartalom és forma dialektikája
A szabályok követésének és az asszertivitás megerősítésének dialektikája
Specifikus dialektikus stratégiák
Problémamegoldó stratégiák
Viselkedéselemzés
Belátáson alapuló (interpretációs) stratégiák
Megoldáselemzés
Didaktikus stratégiák
Orientációs stratégiák
Elköteleződést segítő stratégiák
Hitelesítő stratégiák
Változást elősegítő eljárások
Kontingencia eljárások
Kontingencia-menedzsment, azaz a következmények megerősítése
A határok megállapítása
Ingerexpozíción alapuló eljárások
A kognitív átstrukturálás módszerei
Kognitív átstrukturálás
Kontingenciák tisztázása
Stilisztikai stratégiák
Reciprok kommunikációs stratégiák
Tiszteletlen kommunikációs stratégiák
Esetkezelési stratégiák
Környezeti intervenciós stratégiák
Konzultáció a klienssel / kliens – stratégiák
Különleges kezelési stratégiák
Krízis stratégiák
Öngyilkos magatartás esetén alkalmazandó stratégiák
Terápiát romboló és a terápia folyamatát zavaró viselkedés esetén alkalmazandó stratégiák
Kapcsolati stratégiák
A kapcsolat elfogadása
Kapcsolaterősítés
Kapcsolati problémamegoldás
A kapcsolati minták generalizációja
6. A pszichoszociális készségfejlesztő tréning vázlata ülésenként
1. ülés: Tájékoztató a készségfejlesztő tréningről
2. ülés: Tudatos jelenlét meditáció: alapkészségek
3-7. ülés: Az egyes modulokhoz tartozó készségek
8. ülés: Az utolsó ülés
7. Alapvető meditációs készségek
Tudatos jelenlét meditáció: „Mit” készségek
Tudatos jelenlét meditáció: „Hogyan” készségek
A házi feladat gyakorlása
A modul tartalmi vázlata
8. Interperszonális hatékonyság készségek
Célkitűzések
A modul tartalmi vázlata
9. Érzelemszabályozási készségek
Specifikus érzelemszabályozási készségek
Az érzelmek felismerése és megnevezése
Az érzelmek megváltoztatását akadályozó tényezők felismerése
Az „érzelemvezérelt gondolkodás” miatt kialakuló sérülékenység csökkentése
Pozitív érzelmi állapothoz vezető események gyakoriságának fokozása
Az érzelmek tudatosabb megélése
Ellentétesen cselekedni
A feszültségtűrési készségek alkalmazása
A modul tartalmi vázlata
10. Feszültségtűrési készségek
Célkitűzések
A modul tartalmi vázlata
Hivatkozások
11. Munkalapok és feladatlapok