Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kidolgozott érettségi tételek történelemből

Paraméterek

Szerző Demeter Áron – Gedeon Zsuzsanna – Greinstetter Balázs – Tuza Veronika – Ughy Márton
Cím Kidolgozott érettségi tételek történelemből
Alcím Középszint
Kiadó Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve 2006
Terjedelem 192 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 963 16 4092 2
Eredeti ár:
990 Ft
891 Ft
Online kedvezmény: 10%

Ez a kiadvány a középszintű érettségire való felkészülésben kíván mankóként szolgálni azzal, hogy a követelményrendszer minden egyes témaköréhez egy-egy tételt dolgoz ki lényegre törően és alaposan.

Leírás

Kedves Középiskolás Diák! Bizonyára örülsz annak a szerencsés fejleménynek, hogy immár választhatsz, hogy közép-, vagy emelt szintű vizsgát teszel az érettségi tárgyakból, így történelemből is. Ez a kiadvány a középszintű érettségire való felkészülésben kíván mankóként szolgálni számodra azzal, hogy a követelményrendszer minden egyes témaköréhez egy-egy tételt dolgoz ki lényegre törően és alaposan. A tételek feldolgozásához további segítséget nyújtanak a hozzájuk kapcsolódó kötelező évszámok, személyek, fogalmak rövid meghatározásai. Eredményes felkészülést!
Kedves Tanár Kolléga! Segítséget szeretne adni a középszintű érettségitől tartó, vagy éppenséggel már a tananyag előtt járó diákjai számára, hogyan is kellene feldolgozni, felépíteni a követelményrendszer témaköreit? Ez a tételtár ezt a feladatot vállalta magára és teljesítette túl azzal, hogy a mintatételek nemcsak továbbgondolható kérdésfelvetéseket, érdekes megközelítéseket tartalmaznak, hanem a felkészülést és a számonkérést is megkönnyítő adattárat.
 
MK-4092-2
Írta: Demeter Áron – Gedeon Zsuzsanna – Greinstetter Balázs – Tuza Veronika – Ughy Márton
 
Kapcsolódó témakör:

Tartalom

Az ókor és kultúrája

Vallás és kultúra az ókori Keleten

A demokrácia kialakulása Athénban

A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása

Az antik hitvilág, művészet, tudomány

A kereszténység kialakulása és elterjedése

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása

A középkor

A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői

A nyugati és a keleti kereszténység

Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése

A középkori városok

Egyházi és világi kultúra a középkorban

A humanizmus és a reneszánsz Itáliában

Az Oszmán Birodalom terjeszkedése

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora

A magyar nép őstörténete és vándorlása

A honfoglalástól az államalapításig

Az Árpád-kor

Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején

A Hunyadiak

Kultúra és művelődés

Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban

A nagy földrajzi felfedezések és következményei

Reformáció és katolikus megújulás

A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában

A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás

Magyarország a Habsburg Birodalomban

A mohácsi csata, az ország három részre szakadása

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc

Magyarország a XVII. századi Habsburg Birodalomban

Művelődés, egyházak, iskolák

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és polgári jogok nyilatkozata

A XIX. század eszméi

Az ipari forradalom és következményei

Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségesek a századfordulón

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései

A reformkori művelődés, kultúra

Polgári forradalom

A szabadságharc

A kiegyezés megszületése és következményei

Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában

Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése

Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék

A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett világban

Az USA és az 1929-1933-as gazdasági válság

A nemzeti szocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa

A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években           

A második világháború előzményei és jelentős fordulatai

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői

A szocialista rendszerek bukása

Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következménye

A Horthy-rendszer jellege, jellemzői

A művelődési viszonyok és az életmód

Magyarország külpolitikai mozgástere, alternatívái

Magyarország részvétele a világháborúban

A német megszállás, a Holokauszt Magyarországon

Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig

A szovjet felszabadítás és megszállás

A határon túli magyarság sorsa

A kommunista diktatúra kiépítése és működése

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

A Kádár-rendszer jellege, jellemzői

A rendszerváltozás

A jelenkor

A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái

Az európai integráció története

A „harmadik világ”

Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés

A globális világ kihívásai és ellentmondásai

A mai magyar társadalom és életmód

Alapvető állampolgári ismeretek

Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban

A magyarországi roma társadalom

A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság

Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások