Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kiválasztott vagy megbélyegzett?

Paraméterek

Szerző Berzsenyi Emese
Cím Kiválasztott vagy megbélyegzett?
Alcím Tanítások a fogyatékosságról: a zsidóság, a kereszténység és az iszlám szent könyve szerint
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2020
Terjedelem 218 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 92 9
Ár:
4.515 Ft
4.289 Ft
Kedvezmény: 5%

A fogyatékosságtudomány alig pár évtizedes múltra tekint vissza, míg a szentírások magyarázatai a keletkezésükkel egykorúak. Évezredek teltek el, minden korszaknak más volt a célja – másként látták az emberek magukat, mást és mást gondoltak a világról, Istenről vagy éppen az istenekről. Ennek függvényében változtak a tanítások magyarázatai és módosultak a fordítások szövegei is. Mi volt a cél? Mi volt az üzenet? Ki üzente kiknek kikről? 

Leírás

A fogyatékosságtudomány alig pár évtizedes múltra tekint vissza, míg a szentírások magyarázatai a keletkezésükkel egykorúak. Évezredek teltek el, minden korszaknak más volt a célja – másként látták az emberek magukat, mást és mást gondoltak a világról, Istenről vagy éppen az istenekről. Ennek függvényében változtak a tanítások magyarázatai és módosultak a fordítások szövegei is. Mi volt a cél? Mi volt az üzenet? Ki üzente kiknek kikről? Talán a régen rögzült, hatalmi struktúráktól befolyásolt tudósoktól a legnehezebb elvonatkoztatni, hiszen kultúráink számos eleme épül rájuk. Gúzsba köt a megszokás, a hagyomány, az újtól és a mástól való félelem. Maguk a mechanizmusok rejtettebbnek tűnnek, mégis kikerülhetetlen szerepet játszanak a társadalmi és kulturális hatások összetett rendszerében. Tudás? Tudni vélés? Tudomány? …vagy csak kísérletek rekonstrukcióra?

Írta: Berzsenyi Emese

Tartalom

1. Problémafelvetés

1.1 A disszertáció időszerűsége

1.2 Az interdiszciplináris és a fogalmi megközelítési mód indoklása, valamint pedagógia- és fogyatékosságtörténeti jelentősége

1.2.1 A kutatás nevelés- és fogyatékosságtörténeti relevanciái

1.2.2 A nevelés-, a fogyatékosság- és a vallástudomány elsődlegesen és együttesen alkalmazott történeti diszciplínáinak rövid meghatározásai

1.2.3 A fogyatékosság értelmezésének eszme- és fogalomtörténeti alapjai

1.3 A kutatás keretei és határai, a dolgozat szerkezete

1.4 A kutatás módszertani megközelítéseinek és kérdésfeltevéseinek ismertetése

1.4.1 A pedagógiai hermeneutika módszere és jelentősége a kutatásban

1.4.2 A kultúrpedagógia és az enkulturáció

1.4.3 A szociálpedagógia mint a társadalmi tanítások modern tudománya

1.4.4 A kutatás módszertani összetettségének gyakorlati indoklása és ismertetése

1.5 Források bemutatása

1.6 Kutatási kérdések

2. A civilizációk és a világvallások történeti viszonyai

2.1 A civilizáció fogalma

2.1.1 A kultúra és a vallás viszonya

2.1.2 Az idő teológiai és kulturális fogalmának jelentősége 

3. Az emberiség kulturális fejlődése szerinti történeti szakaszok

3.1 A gondozás és gondoskodás legősibb bizonyítékai az őskorban

3.2 A Termékeny Félhold és az antik világ hagyománya az ókorban

3.2.1 Mezopotámia államalakulatai

3.2.1.1 A sumér és akkád korszak

3.2.1.2 Babiloni és asszír kor

3.2.2 Egyiptom

3.2.3 Hellász, az ókori görög társadalmak

3.2.4 A Római Birodalom

3.2.5 A kelta mitológia és a germán hagyomány

3.3 A fejezet összefoglalása: Az ókori társadalmak nevelési és gondoskodási tanításainak hagyományai a fogyatékkal élő emberekre vonatkozóan

4. Fogyatékosság a zsidó vallási  hagyományban

4.1 Történeti bevezető

4.2 Antropológiai alapvetések – a test és lélek fogalma

4.2.1 A zsidóság emberképe

4.2.2 Test és lélek értelmezése

4.2.2.1 Test és lélek értelmezése a még meg nem született gyermekek esetében – a zsidó vallás álláspontja az abortuszról

4.2.2.2 Fogyatékos csecsemők és rendellenes újszülöttek

4.3 A társadalmi gondoskodás gyakorlata a zsidó hagyományban

4.4 A fogyatékosság értelmezése a TaNaK-ban, azaz a héber Bibliában

4.4.1 Fogyatékos gyermekek nevelése

4.4.2 A főpapságra vonatkozó szigorú előírások

4.4.2.1 A qumráni közösség

4.4.3 A vakság

4.4.3.1 A vakság metaforikus értelmezése

4.4.4 Siketek és némák (siketnémák)

4.4.4.1 Mózes beszédhibája

4.4.4.2 A siketnémák

4.4.5 Az értelmi fogyatékos személyek és a lelki betegek megítélése

4.5 Összegzés a zsidóság hagyományához

5. A kereszténység hagyománya

5.1 Test és lélek értelmezése – a kereszténység álláspontja az abortuszról

5.1.1 Fogyatékos csecsemők, rendellenes újszülöttek

5.2 Társadalomtörténeti körkép

5.3 A fogyatékos emberek helyzete a Jézus korabeli zsidó társadalomban 

5.3.1 Jézus korának fogyatékosságképe és démonológia tana

5.4 A kereszténység tanításának fejlődése a lélek megrontásáról és a bűn fogalmáról

5.4.1 A keresztény démonológia kialakulása

5.4.2 Az ágostoni hagyomány

5.4.3 Történelmi jelentésmódosulások és a II. vatikáni zsinat tanítása

5.5 Jézus Krisztus szeretettana és a megváltás teológiája a fogyatékosság tükrében

5.6 Az Újszövetség tanítása a betegségről és a fogyatékosságról

5.6.1 A csodatörténetek sajátosságai és pedagógiai jelentőségük

5.6.1.1 A csoda az ókori zsidó társadalomban

5.6.1.2 Jézus csodáinak tanítása és a remény pszichológiája

5.7 A korai kereszténység tanításának átmeneti időszaka a niceai zsinatig

5.8 A jótékonysági intézmények kiépülésének kezdeti lépései

5.9 Összegzés a kereszténység tanításaihoz

6. Az iszlám álláspontja a fogyatékosságról és a fogyatékkal élő emberekről

6.1 Történeti bevezető

6.1.1 Mohamed próféta személye és tevékenysége a fogyatékosság szemszögéből

6.2 Az iszlám emberképe

6.2.1 Test és lélek értelmezése a még meg nem született gyermekek esetében – az iszlám vallásjog álláspontja az abortuszról és a fogyatékos újszülöttekről

6.3  Fogyatékosság a Koránban és a hagyományirodalomban

6.3.1 A fogyatékosság nem a bűnök büntetése

6.3.2 Az egészség és az emberi test értéke

6.3.3 Az értelmi fogyatékos személyek megítélése és az iszlám démonológiája

6.3.4 A fogyatékosság társadalmi tanítása és etikája

6.3.4.1 A tolvajok büntetése

6.4 Az oktatás, nevelés és betegápolás muszlim rendszere

6.4.1 Képességek szerinti oktatás az iszlámban

6.4.2 A betegségek megelőzése és a betegápolás

6.4.2.1 Hagyományos orvoslási módok

6.4.2.2 A betegség, testi gyengeség metaforikus értelmezése

6.5 Összegzés az iszlám vallás tanításaihoz

7. A vallási és társadalmi tanítások egységessége a kulturális különbözőségek tükrében

7.1 A munka összefoglalása

7.1.1 A téma további tanulmányozásának lehetőségei

7.2 A legfontosabb fogalmak összefüggéseinek rendszere

7.3 Záró gondolatok

8. Szakirodalom

8.1 Szerkesztett könyvek

8.2 Világhálóról letöltött honlapok

9. Köszönetnyilvánítás