Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Klasszikus magyar retorika

Paraméterek

Szerző Adamikné Jászó Anna
Cím Klasszikus magyar retorika
Alcím Argumentáció és stílus
Kiadó Holnap Kiadó
Kiadás éve 2013
Terjedelem 548 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 346 855 5
Ár:
4.900 Ft
4.410 Ft
Kedvezmény: 10%

A retorika a kifinomult vitakultúra tudománya. Szabályaival meghatározza a legnagyszerűbb tudományos előadásoktól a nyilvános beszédekig minden kommunikáció stílusát, és minden közéleti személyiség szereplésmódját. Ma, amikor a média uralmának korát éljük és megkerülhetetlenné vált a szó hatalma, ismét szükségessé vált a retorikai iskolázottság.

Leírás

A retorika a kifinomult vitakultúra tudománya. Szabályaival meghatározza a legnagyszerűbb tudományos előadásoktól a nyilvános beszédekig minden kommunikáció stílusát, és minden közéleti személyiség szereplésmódját. Ma, amikor a média uralmának korát éljük és megkerülhetetlenné vált a szó hatalma, ismét szükségessé vált a retorikai iskolázottság. A Klasszikus magyar retorikát tanároknak, felsőfokú oktatásban részt vevő diákoknak, középiskolásoknak és a kommunikációval foglalkozóknak szánjuk, de a leendő szónokok, jogászok és politikusok is haszonnal forgathatják. Könyvünkben egyesítjük a klasszikus és a modern retorika eredményeit, részletesen tárgyaljuk az érvelést és a stílust. Az elmélet és gyakorlat egységét a világirodalom és a magyar szónokok nagy beszédei mellett a szöveges ábrák, illusztrációk és a fejezetek végén található gyakorlatok segítik: beszéd írása, megtanulása és előadása. Tapasztalatunk szerint már három-négy ilyen feladat elvégzése után sokat fejlődhet a szónoki képesség.
 
Írta: Adamikné Jászó Anna
Lektor: Adamik Tamás, Major Hajnalka

Tartalom

Előszó
Általános tudnivalók
A retorika fogalma
A retorika kialakulása és ókori történetének áttekintése
A klasszikus retorika témái
A meggyőzés három lehetősége: logosz, éthosz, pathosz
A retorika elméleti alapjai
Retorika és filozófia viszonya
Logika, dialektika és retorika viszonya
Retorika és lélektan viszonya
A retorika és társtudományai
A retorika változásai térben és időben
A retorika mai irányzatai
Feladatok, gyakorlatok
A szónok és a hallgatóság
A szónok éthosza
A hallgatóságra gyakorolt hatás: pathosz
Elemzés:         Martin Luther King: Van egy álmom
Orbán Viktor: Ezeréves álom
Feladatok, gyakorlatok
A prózai művek rendszere
A próza fogalma
A retorika és a prózai művek kapcsolata
A prózai műfajok rendszere
A prózai műfajok áttekintése
Feladatok, gyakorlatok
A beszédfajták
A retorikai szituáció
Az ügyek képviselhetőségi foka
A beszédfajták áttekintése
A tanácsadó beszéd
A tanácsadó beszéd érve: a példa
Elemzés: Zrínyi beszéde
A paraineszisz
Elemzés: Seneca: Erkölcsi levelek, 3. levél
A bemutató beszéd
Elemzés: Gyulai Pál beszéde Arany János ravatalánál
Herczeg Ferenc emlékbeszéde gróf Széchenyi Istvánról
Sólyom László beszéde a Magyar Nyelv Múzeuma megnyitása alkalmából
A laudáció
Balázs Géza laudációja Grétsy Lászlóról
A törvényszéki beszéd
A vádbeszéd
A védőbeszéd
Az utolsó szó jogán
A tárgyalás beszédei
Az egyházi beszéd
Elemzés:         Halotti beszéd
Jelenits István: Imádság a ravatalnál
Feladatok, gyakorlatok
A feltalálás: az inventio
A téma fellelése és a tétel megfogalmazása
Az anyaggyűjtés
Az érvelés: az argumentáció
Az érv fogalma
Az érvek fajai és az érvforrások
A retorikán kívüli bizonyítékok
Elemzés: Babits Mihály: Istenkáromlás
Feladatok, gyakorlatok
A retorikán belüli bizonyítékok
A logikai érvelés: a logosz
Az alapvető gondolkodási művelet: a következtetés
Az indukció
Az indukció a logikában
Az indukció a retorikában: a példa
A dedukció
A dedukció a logikában
A szillogizmusból keletkező struktúrák
A dedukció a retorikában: az enthüméma
Az epikheiréma
Az abdukció
Feladatok, gyakorlatok
Az általános érvforrások
A meghatározás vagy definiálás
A meghatározás a logikában
A meghatározás a retorikában
A felosztás és az osztályozás
A felosztás és az osztályozás a logikában
A felosztás és az osztályozás a retorikában
Következtetések a felosztás-osztályozás alapján
Elemzés: Ravasz László: Eleve elrendelés a házasságban
Feladatok, gyakorlatok
Az összehasonlítás
A hasonlóság
A hasonlóság a logikában
A hasonlóság a retorikában: a példa és az analógia
A különbség
A fokozat
A fokozat a logikában
A fokozat a retorikában
A retorikai összehasonlítás szerkesztése
Elemzés:         Pázmány Péter: Mily üdvösséges önmagunk megismerése (részlet)
Márai Sándor: A hazáról és az államról
Feladatok, gyakorlatok
A viszonyok
Az ok-okozati viszony
Az ok-okozati viszony a logikában
Az ok-okozati elemzés a retorikában
Elemzés: Orbán Viktor beszéde Nagy Imre temetésén
Az előzmény-következmény viszony
Feladatok, gyakorlatok
Az ellentétek
Az ellentét a logikában
Az ellentét a retorikában
Az ellentmondások és az összeférhetetlenségek
Elemzés: Bertrand Russell: „Válasszuk a halált?”
Feladatok, gyakorlatok
A körülmények
A lehetséges és a lehetetlen
A múltbeli és a jövőbeli tények
A személyekből és a dolgokból vett érvek, a jelek
Elemzés:         Cicero: Titus Annius Milo védelmében (részlet)
Kölcsey Ferenc: Férjgyilkos P. J. védelmében (részlet)
Feladatok, gyakorlatok
Az érvek egy különleges csoportja: az „ad” érvek
A szétválasztó vagy disszociációs érvelés
Az érvelés működése: a gyakorlati érvelés
Feladatok, gyakorlatok
A cáfolás
Az érvelési hibák és a manipuláció
Feladatok, gyakorlatok
Az érzelmekre való hatás módszerei — a pathosz
Feladatok, gyakorlatok
Az elrendezés: a dispositio
A szövegegész szerkezete
A bevezetés
A közvetlen bevezetés
A megszólítás
A bevezetés toposzai
A közvetlen bevezetés típusai
A közvetett bevezetés
Az elbeszélés
A kitérés
A tétel és felosztása
Az érvek elrendezése
Elemzés: Jelenits István: „Soha még ember úgy nem beszélt...”
A befejezés
A bekezdések szerkesztése
A vázlat
Különleges szerkezetek
A poliszillogizmusra épülő szerkezet: Ravasz László: Kérdések kérdése
Keresztező szerkezet: Kassák Lajos: Anyám címére
Feladatok, gyakorlatok
A stílus: az elocutio
A stílusnemek és a stíluserények
Az illőség és a világosság
A nyelvhelyesség mint alap
A nyelvi rétegek, a nyelvi norma és nyelvművelés
A mondatszerkesztés
Feladatok, gyakorlatok
A szóhasználat
Az ékesség
A szóképek
Nyelvi kép
Elemzés: Klebelsberg Kunó: „A kultúrpolitika hosszú lejáratú váltó”
Feladatok, gyakorlatok
Az alakzatok
Gondolatalakzatok
Az érvelési közhelyekhez és az érvelési műveletekhez kapcsolódó gondolatalakzatok
Az érzelmekkel kapcsolatos gondolatalakzatok
A szerkesztéssel kapcsolatos gondolatalakzatok
Szóalakzatok
Hozzáadással keletkezett szóalakzatok
Elvétellel keletkezett szóalakzatok
Helyettesítéssel keletkezett szóalakzatok
Felcseréléssel keletkezett szóalakzatok
Grafémaalakzatok
A szóbőség (co pia) különleges esetei
Stilisztikai funkciók
A prózaritmus
Elemzés
Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony (részlet)
Dsida Jenő: Amundsen kortársa
Csengey Dénes beszéde 1989. március 15-én
Feladatok, gyakorlatok
Tamás Gáspár Miklós beszéde 1988. március 15-én
Göncz Árpád köztársasági elnök beiktatási beszéde
Az emlékezetbe vésés: a memoria
Feladatok, gyakorlatok
Az előadásmód: a pronuntiatio
Az előadásmód a régi retorikákban
Az előadásmód nálunk a 20. század második felében
A köznyelvi magyar kiejtés
A testbeszéd
A beszédhibák
Az ejtéshibák
A beszédtechnika fejlesztése
A szöveg megformálása
Feladatok, gyakorlatok
Az esszé
Feladatok, gyakorlatok
A levél
Elemzés: Kosztolányi Dezső: Levél Horatiusnak
Feladatok, gyakorlatok
A retorikai elemzés
A műelemzés
A retorikai elemzés
Retorikai elemzés
Szókratész védőbeszéde (részlet)
Brutus és Antonius beszéde
Feladatok, gyakorlatok
Kodály Zoltán tanévnyitó beszéde
John F. Kennedy elnöki beiktatási beszéde
Összefoglalás
Babits Mihály: Irodalmi nevelés
Feladatok, gyakorlatok
Beszédtémák
Irodalomjegyzék
Elsődleges források
A felhasznált szakirodalomból
Szótárak, mondásgyűjtemények
Ábrajegyzék