Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások

Paraméterek

Szerző Gerő Zsuzsa
Cím Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások
Alcím Elmélet és terápia kölcsönhatásai
Kiadó Flaccus Kiadó
Kiadás éve 2017
Terjedelem 528 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5278 33 4
Eredeti ár:
5.500 Ft
4.125 Ft
Online kedvezmény: 25%

A szerző tudományos igényű, sokféle témakört érintő írásait egybegyűjtő kötet elsősorban a gyermekekkel szakmai-tudományos igénnyel foglalkozó, az egészségügyben vagy az oktatásban dolgozó szakemberek, pszichológusok, gyógypedagógusok és iskolai pedagógusok számára készült, de éppúgy haszonnal forgathatják a most tanuló egyetemisták is. Gerő Zsuzsa írásai azáltal őrizték meg időszerűségüket, hogy a gyermeki személyiség örök vonásait tükrözik. A keletkezésük óta eltelt évek alatt hatalmas átalakulások történtek életünkben, a személyiség mélyebb rétegei azonban, örömeink, bánataink, vágyaink és félelmeink mit sem változtak.

Leírás

Gerő Zsuzsa 1999-es váratlan és korai halála óta olyan gyermekekkel foglalkozó szakemberek nőttek fel, akik már nem ismerhették őt személyesen, nem vehettek részt előadásain, szemináriumain vagy esetmegbeszélő csoportjaiban – gondolkodása írásaiból azonban számukra is megismerhető.
Az életében könyvben, tanulmánykötetekben, folyóiratokban publikált írásainak egy része az elmúlt évek során egybegyűjtve is megjelent: a gyermekrajzzal foglalkozó írásai 2003-ban A gyermekrajzok esztétikuma és más írások c. könyvben, ismeretterjesztő cikkei 2002-ben, majd bővített kiadásban 2015-ben az Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban c. kötetben.
Szerteágazó életművéből most tudományos igényű tanulmányainak gyűjteményét tartja kezében az olvasó. A tematikus fejezetekben megtalálhatók a mestereit megidéző írásai, a pszichoanalitikus olvasmányairól készített referátumai, a gyerekrajzokkal kapcsolatos tanulmányai éppúgy, mint az eltérő fejlődésű gyermekek iskolai elhelyezésével és oktatásával foglakozó cikkei. Külön csoportot alkotnak az autista gyermekekkel kapcsolatos írásai, és végül két fejezetbe gyűjtöttük a pszichológusi hivatása lényegét jelentő gyógyító-pszichoterápiás munka elméletével, módszertanával és mindennapi gyakorlatával foglalkozó tanulmányait és esetismertetéseit. A kötetbe nem csak a folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok, hanem a magyarul eddig még nem publikált írások és a konferenciákon és továbbképzéseken elhangzott előadások is bekerültek.
 
*
 
Gerő Zsuzsa tudományos érdeklődését elsőként a gyermekrajzok elemzése keltette fel. E témából írta egyetemi, majd doktori disszertációját, és az 1974-ben megjelent A gyermekrajzok esztétikuma című könyvét. A rajzelemzés azután lényeges részét alkotta diagnosztikus és terápiás munkájának is. Első munkahelye a Schnell János vezette Fővárosi Gyermek Mentálhygiéniai Központ volt. Itt sajátította el a gyermekekkel folytatott gyógyítómunka alapjait. Később a SOTE I. számú Gyermekklinikájának Liebermann Lucy által létrehozott pszichológiai rendelőjében az oktatómunkába is bekapcsolódott. A terápiás és képző munkának ez az egysége egész élete során elkísérte. Analitikus szemléletének formálásában fontos szerepet játszott a legendás Faludi utcai gyermek-pszichoterápiás rendelőben éveken át működő, a pszichoanalitikus irodalmat feldolgozó, Nemes Lívia által vezetett szeminárium. Meghatározó mesterei Hermann Imre és Mérei Ferenc voltak. Terápiás munkájában kitüntetett helyet kapott az autista gyermekek ügye. Ugyancsak nyitott szemmel és szívvel fordult a fogyatékos és a súlyos viselkedési zavaros gyermekek felé. Nyitottságával csodákat művelt: szóra bírt mutistákat, terápiába vont és gyógyított mások által reménytelennek ítélt eseteket. Eközben olyan egyedi tapasztalatokra tett szert, amelyek közvetlenül beépültek terápiás munkájába, és amelyeket felhasználhatott a szakmai képzések során is. Oktatóként medikusok, pszichológusok, szakorvos- és szakpszichológus jelöltek képzésében és továbbképzésében egyaránt hosszú időn át részt vett. Szakmai-konzultatív segítségét tanítványai később is rendszeresen igénybe vehették. Véleményét tömören fogalmazta meg, tanácsai helytállóak, ítéletei pontosak voltak. Szerényen, nagy empátiával dolgozott, az értő figyelem jellemezte munkáját. Tudását nemcsak az egészségügyben kamatoztatta, munkássága az oktatás-nevelés területét is átfogta. Óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók számíthattak szakmai segítségére. Rendszeresen jelentek meg a szülőknek és a pedagógusoknak szánt népszerűsítő cikkei. Mindaz, amit leírt, ma is érvényes, és a gyakorlatban jól hasznosítható. Aktívan részt vett a szakmai közéletben: a Magyar Pszichológiai Társaság Klinikai Gyermekpszichológiai Szekciója és az Etikai Bizottság elnökeként, valamint a Magyar Pszichiátriai Társaság Gyermekterápiás Szekciójának vezetőségi tagjaként tevékenykedett. Részt vett továbbá a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület munkájában is. Munkássága a hozzá fordulók és a szakmai környezet számára egyaránt hiteles, egyedülálló, gyógyulást és növekedést elősegítő volt. Felkészültségét az alapos elméleti ismeretek és a gyakorlati, terápiás tapasztalatok szerencsés ötvözete jellemezte, e kettő egysége jelenik meg tudományos közleményeiben is.
 
Gerő Zsuzsa írásai azáltal őrizték meg időszerűségüket, hogy a gyermeki személyiség örök vonásait tükrözik. A keletkezésük óta eltelt évek alatt hatalmas átalakulások történtek életünkben, a személyiség mélyebb rétegei azonban, örömeink, bánataink, vágyaink és félelmeink mit sem változtak.
 
Írta: Gerő Zsuzsa
Szerkesztette: Gál Nóra és Gerő Ágnes
 
Gerő Zsuzsa további művei:

Tartalom

Előszó
1. fejezet – Mesterek
József utcai imprinting
Előszó a Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok című kötethez
Archaikus gondolkodás, ősi érzékelés, felettes-én előfutárok
Előszó Mérei Ferenc: Freud fényében és árnyékában című kötetéhez
Az együttes élmény kísérlettől az utalásos jelentéstöbbletig
Gondolatok a Mérei Ferenc által körvonalazott elaboráció fogalomhoz
Üzenet a palackban
2. fejezet – Irodalomismertetés – pszichoanalitikus fejlődéselméletek
Wallon: A gyermek lelki fejlődése (Gondolat, 1958)
Lewin: Viselkedés és fejlődés mint az egészhelyzet egy funkciója (1946)
Bowlby: Attachement (1969) című könyvének ismertetése
Az én mint organizátor
A szublimáció elmélete Freud, Hartmann, Kris művei alapján
3. fejezet – Gyermekrajz
A gyermek és a rajzolás
A szabad rajzolás szerepe a diagnosztikában és terápiában
Sűrítés és kettős tudat különbségének feloldása mint az esztétikum forrása
Gyermekrajzok művészetpszichológiai megközelítése
A rajzolás mint az élményfeldolgozás eszköze
Esztétikus gyermekrajzok
Informatív elemek változása a rajzfejlődés folyamán
Esztétikusan rajzoló gyerekek kreativitásának követése serdülőkorig
A gyermekkori esztétikus rajzolás hatása a kreativitás további fejlődésére
Visszapillantás P. O. festőművész gyermekkori rajzaira
Gerő Zsuzsa – Csanádi Gábor – Ladányi János: Mobilitási esélyek megjelenése gyermekrajzokon
4. fejezet – Iskolaügyek. Beiskolázás, áthelyezés, kisegítő iskola
Téves gyógypedagógiai áttelepítés káros következményei
Csanádi Gábor–Ladányi János–Gerő Zsuzsa: Az általános iskolai rendszer belső rétegződése és a kisegítő iskolák
Értelmi és magatartási problémák nem értelmi fogyatékos gyermekek esetében
Gerő Zsuzsa–Csanádi Gábor–Ladányi János: A „megszűntetve megőrzött” gyogyó – a kisegítő iskola egy nyomonkövetéses vizsgálat tükrében
Beiskolázási alternatívák elfogadtatása egyenlőtlenül fejlődők esetében
5. fejezet – Autizmus
Koragyermekkori autizmus (Irodalomismertetés)
Realitás hangsúlyú intervenciók autista gyerekek játékterápiájában
Az autisták ellátásának szervezeti felépítése
Autista gyerekek testvéreinél tapasztalt neurotikus reakciók
Jól kompenzált aspergeri autisták serdülőkori nehézségei a szociális tájékozódásban
Team-munka helye a miskolci Autisták Családi Otthona működésében
6. fejezet – Terápiás elmélet és módszertan
A gyermekpszichológiai szakrendelés módszereiről
Szakadék az érzelmi nevelésben: a követelmény elősegíti a fejlődést, a vágyak kielégítése infantilizál
Az identifikáció jelentősége a fejlődés különböző szakaszaiban
A gyermekterápia indikációja
A gyermek-pszichoterápia egyes szakaszainak elemzése
A vizuális nevelés pszichológiai feltételei
Gondolkodásfejlődés kisgyermekkorban
7. fejezet – Terápiás gyakorlat
Iskolába kerülés személyiségalakító hatásának beépítése enurézis terápiájába
Gerő Zsuzsa – Hubay Marianne: A gyógyíthatatlan betegség átélésének feldolgozási kísérlete leukémiás gyerekek csoportfoglalkozása során
Gyermekterápiában megoldatlan problémák újrafogalmazása adoleszcens-terápiában
A megkapaszkodás-szindróma szerepe az elektív mutizmus egyik típusának kialakulásában
A szeparációs szorongásból adódó nehézségek elektív mutizmus terápiájában
Szerepkonfliktus entellektüel családokban
Milyen a metróalagút?
Családi nevelési normák változása és továbbélése az unokák nevelésében
A család, illetve az iskola szerepe a kognitív és érzelmi struktúrák diszkrepanciájában
Nivellálás vagy kiegyensúlyozás? Buktatók a tehetséges gyerekek nevelésében
Páciensekkel kapcsolatos érzések és ellenérzések
Etikai dilemmák gyermekpszichológus hallgatók szemével
Ki volt Gerő Zsuzsa?

Kapcsolódó kiadványok