Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kolloidika laboratóriumi gyakorlatok

Paraméterek

Szerző Patzkó Ágnes
Cím Kolloidika laboratóriumi gyakorlatok
Alcím Határfelületek, diszperz rendszerek, tenzidek, polimerek
Kiadó JATEPress
Kiadás éve 2012
Terjedelem 200 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 315 082 5
Eredeti ár:
2.835 Ft
2.693 Ft
Online kedvezmény: 5%

A kötetet Patzkó Ágnes szerkesztette. Írták: Balázs János, Berger Ferenc, Dékány Imre, Király Zoltán, Patzkó Ágnes, Regdon Ibolya, Szekeres Márta, Tombácz Etelka.

Leírás

A kötetet Patzkó Ágnes szerkesztette. Írták: Balázs János, Berger Ferenc, Dékány Imre, Király Zoltán, Patzkó Ágnes, Regdon Ibolya, Szekeres Márta, Tombácz Etelka.

Lektor: Szekrényessy Tamás, Andor József

Tartalom

1. Fluid határfelületek (Dékány Imre, Patzkó Ágnes)
1.1. Folyadék–gáz határfelület (L/G)
1.2. Folyadék–folyadék határfelület (L/L)
1.3. Monomolekulás filmek folyadékfelületen
1.4. Felületi feszültség mérési módszerei
1. feladat: Oldatok felületi feszültségének meghatározása
2. feladat: Egymással nem elegyedő folyadékok közötti határfelületi feszültség meghatározása
3. feladat: Monomolekulás filmek előállítása és vizsgálata (Pockels-módszer)
2. Szilárd határfelületek (Berger Ferenc, Dékány Imre, Patzkó Ágnes)
2.1. Szilárd–gáz határfelület (S/G)
4. feladat: Gőzadszorpció mérése gravimetriás módszerrel
5. feladat: Gázadszorpció mérése volumetrikus módszerrel
6. feladat: Nitrogénadszorpció vizsgálata automata gázadszorpciós készülékkel
2.2. Szilárd–folyadék határfelület (S/L)
2.2.1. Folyadékelegyek adszorpciója szilárd adszorbenseken
7. feladat: Etanol adszorpciója aktív szénen etanol-ciklohexán elegyből
2.2.2. Híg oldatok adszorpciója szilárd adszorbenseken
8. feladat: Híg festékoldatok adszorpciója cellulózon
8.1. Az adszorptívum koncentrációjának befolyása az adszorpcióra
8.2. Az adszorbens mennyiségének befolyása az adszorpcióra
9. feladat: Felületaktív anyagok adszorpciója agyagásványokon
2.3. Szilárd felületek nedvesedése
10. feladat: Peremszög mérése
3. Határfelületi elektromos tulajdonságok (Patzkó Ágnes, Szekeres Márta, Tombácz Etelka)
3.1. Elektromos kettősréteg
3.2. Felületi töltés meghatározása
11. feladat: Fémoxidok felületi töltéssűrűségének meghatározása
3.3. Elektrokinetikai jelenségek
12. feladat: Elektroforetikus vándorlási sebesség mérése
13. feladat: festékelegy szétválasztása papírelektroforézissel
4. Asszosziációs kolloidok (Patzkó Ágnes, Szekeres Márta, Tombácz Etelka)
14. feladat: Ionos tenzidek koncentrációjának meghatározása kétfázisú titrálással
14.1. Kationaktív tenzid koncentrációjának meghatározása
14.1.1. Végpontjelzés metilénkékkel
14.1.2. Végpontjelzés bengálvörössel
14.2. Anionaktív tenzid koncentrációjának meghatározása
14.2.1. Végpontjelzés metilénkékkel
14.2.2. Végpontjelzés bengálvörössel
15. feladat: Kritikus micellaképződési koncentráció meghatározása színezék módszerrel
16. feladat: Kritikus micellaképződési koncentráció meghatározása konduktometriás titrálással
17. feladat: Benzoesav szolubilizálhatóságának vizsgálata
5. Makro- és mikroemulziók előállítása és vizsgálata (Balázs János, Patzkó Ágnes)
18. feladat: Emulgeátorok hatóképességének vizsgálata
19. feladat: Emulziók jellegének és átcsapásának vizsgálata
20. feladat: Inverz emulziók előállítása „in situ” emulgeálási technikával
21. fejezet: Inverz emulziók előállítása szilárd emulgeátorokkal
22. fejezet: o/v típusú mikroemulziók előállítása kationos tenziddel
23. fejezet: o/v, ill. v/o típusú mikroemulziók előállítása anionos tenziddel
24. feladat: v/o típusú mikroemulzió előállítása in situ módszerrel
25. feladat: Winsor-típusú mikroemulziók előállítása
6. Szolok előállítása és vizsgálata (Patzkó Ágnes, Regdon Ibolya, Szekeres Márta, Tombácz Etelka)
26. feladat: Weimarn-szabály vizsgálata
27. feladat: Szolok előállítása
27.1. Kémiai kondenzációs módszerek
27.1.1. Aranyszolok előállítása
27.1.2. Ezüstszolok előállítása
27.1.3. Rázszol előállítása
27.1.4. Hoganyszol előállítása
27.1.5. Fe(III)-hidroxid szolok előállítása
27.1.6. mangán-dioxid szol előállítása
27.2. Peptizáció
27.2.1. Fe(III)-hidroxid szol előállítása
28. feladat: Peptizációs folyamatok vizsgálata
28.1. Disszolúciós peptizáció üledékszabálya
28.2. Disszolúciós peptizáció koncentrációfüggése
28.3. Adszorpciós peptizáció üledékszabálya
28.4. Adszorpciós peptizáció koncentrációfüggése
29. feladat: Agyagásványok és talajok peptizációja
6.1. Szol-tisztítási eljárások
30. feladat: Dializálóképesség gyors vizsgálata
31. feladat: Különböző ultraszűrő hártyák vizsgálata
32. feladat: Vörös aranyszol koagulálása
32.1. Elektrolitok hatása aranyszol koagulálásra
32.2. Alifás alkoholok hatása az aranyszolok koagulálására
33. feladat: Fe(III)-hidroxid szol koagulálása
34. feladat: Szabálytalan sorok vizsgálata
35. feladat: Fe(III)-hidroxid szolok koaguláláskinetikája
36. feladat: Kolloid részecskék közötti vonzóerő számítása
36.1. Prizma törőszögének meghatározása
36.2. Prizma törésmutatójának és diszperziójának mérése
7. Szuszpenziók előállítása és vizsgálata (Balázs János, Király Zoltán, Patzkó Ágnes, Tombácz Etelka)
7.1. Szuszpenziók előállítása
7.2. Részecskeméret meghatározása
37. feladat: Őrlemények részecskeméret-eloszlásának meghatározása
7.3. Híg szuszpenziók vizsgálata
38. feladat: Szuszpenziók ülepedési sebessége, üledéktérfogata és belső súrlódása
7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata
39. feladat: Koherens szuszpenziók vizsgálata rotációs viszkoziméterrel
40. feladat: Tixotrópia vizsgálata
8. Polimerek előállítása és vizsgálata (Balázs János, Dékány Imre, Király Zoltán, Szekeres Márta)
41. feladat: Metil-metakrilát, vagy sztirol tömbpolimerizációja
41.1. Törésmutató mérése
41.2. Relatív viszkozitás mérése
41.3. Koagulálóérték meghatározása
41.4. Polimerizáció sebességének mérése a monomer fogyás alapján
41.5. Relatív molekulatömeg meghatározása
42. feladat: Sztirol, metil-metakrilát és akrilsav oldatpolimerizációja
42.1. Heterogén oldatpolimerizáció
42.2. Homogén oldatpolimerizáció
42.3. Akrilsav homogén oldatpolimerizációja
43. feladat: Metil-metakrilát gyöngypolimerizációja
44. feladat: Sztirol-divinil-benzol szuszpenziós kopolimerizációja
45. feladat: metil-metakrilátemulziós polimerizációja
46. feladat: Poliakrilát diszperzió előállítása emulziós polimerizációval
47. feladat: Epoxigyanta előállítása
48. feladat: Polimerdiszperziók koaguláláskinetikája
9. Makromolekuláris oldatok tulajdonságai (Balázs János, Dékány Imre, Király Zoltán, Tombácz Etelka)
9.1. Az ideális és a reális statisztikus gombolyag
49. feladat: Theta-elegy összetétel meghatározása különböző polimer-oldószer-kicsapószer rendszerekben
49.1. Θ-elegy összetételének meghatározása nefelometriás titrálással epoxigyanta-dioxán-alkohol rendszerben
49.2. Θ-elegy összetételének meghatározása nefelometriás titrálással polivinil-alkohol (PVA)–víz–n-propanol rendszerben
9.2. Polimeroldatok viszkozitása
50. feladat: Polimerek molekulatömegének meghatározása kapilláris viszkoziméterrel
9.3. Statisztikus gombolyag méretének számítása viszkozitásadatokból
51. feladat: Konformációs jellemzők számítása viszkozitásmérések alapján
9.4. Polimeroldatok frakcionálása
52. feladat: Polimerek molekulatömeg-eloszlásának meghatározása
53. feladat: Szedimentációállandó meghatározása ultracentrifugálással
9.5. Polielektrolit oldatok
54. feladat: Polielektrolitok duzzadásának, belső súrlódásának és stabilitásának függése a pH-tól
55. feladat: Polielektrolit jellegű xerogélek duzzadási sebességének meghatározása tömegméréssel
56. feladat: Karboxi-metil-keményítő (karboxi-metil-amilóz, CMA) gélek reológiai vizsgálata
10. Talajkolloidok vizsgálata (Dékány Imre, Patzkó Ágnes, Tombácz Etelka)
10.1.Talaj összetétele
10.2. Agyagásványok
10.3. Talajhumusz
10.4. Talaj tulajdonságai
57. feladat: Talajok kolloidkémiai jellemzőinek vizsgálata
57.1. Nedvességtartalom meghatározása
57.2. Leiszapolható rész gyors vizsgálata
57.3. Pórustérfogat (porozitás)
57.4. Talaj térfogattömegének meghatározása
57.5.Talaj valódi sűrűsége
57.6. pH-meghatározás
57.7. Ioncserekapacitás (T-érték) meghatározása)
57.7.1. Mehlich-szerinti meghatározás
57.7.2. Meghatározás metilénkék-adszorpcióval
57.8. A talaj szervesanyag-tartalmának meghatározása Tyurin módszerével
57.9. Vízáteresztő-képesség gyors vizsgálata
57.10.Vízmegőrző-képesség gyors vizsgálata
10.5. Talajromlás, kémiai talajjavítás
58. feladat: Talajjavítás
58.1. Talajjavítás mészkőporral
58.2. Talajjavítás oldott Ca-sóval
10.6. Porhalmazok permeabilitása
59. feladat: Őrlemények fajlagos felületének meghatározása gázpermeabilitás méréssel
59.1. Blaine-féle készülék kalibrálása (CB1 meghatározása)
59.2. Fajlagos felület meghatározása
Munka- és tűzvédelmi rendszabályok
Ajánlott irodalom