Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kötődés és pedagógia

Paraméterek

Szerző Zsolnai Anikó
Cím Kötődés és pedagógia
Alcím A kötődéskutatások pedagógiai szempontú elemzése
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2018
Terjedelem 112 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 84 4
Eredeti ár:
2.425 Ft
2.304 Ft
Online kedvezmény: 5%

A kötet arra vállalkozik, hogy a kötődéskutatások eredményeit a pedagógia nézőpontjából foglalja össze, valamint elemzi a kötődés és az intézményes nevelés kapcsolatában rejlő lehetőségeket. A könyvet nagy haszonnal forgathatják a pedagógia és a pszichológia különböző területein dolgozó szakemberek, különösen a pedagógusképzésben és továbbképzésben részt vevő hallgatók, óvodapedagógusok, tanítók és tanárok.

Leírás

2001-ben jelent meg Kötődés és nevelés címmel az a könyv, amelynek átdolgozott, bővített kiadását tartja az olvasó a kezében. Az azóta eltelt több mint 15 év nemzetközi és hazai kutatásai egyaránt alátámasztják azon meggyőződésemet, hogy a kötődések pedagógiai szempontú elemzése igen hasznos információkkal szolgál a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének, a családban és családon kívüli kapcsolataik, különösen az intézményi keretek között létrejövő tanár és diák, valamint kortársak közötti viszonyok megértéséhez.
Az 1950-es években meginduló első kötődéskutatások főként az anya-gyermek közötti érzelmi ragaszkodás természetét írták le, valamint a stabil érzelmi háttér hiánya okozta traumatikus esetek megfigyelésére fókuszáltak. A kötődések kutatása mára a pszichológia egyik legdinamikusabban fejlődő irányzatává nőtte ki magát, és egyre több tudományos diszciplínának (például biológia, orvostudomány) vált érdeklődési területévé. Az eltérő nézőpontok és eljárások alapján készült vizsgálatok a kötődések életkori változását, az ebben szerepet játszó környezeti és személyiségbeli tényezők alakulását kutatják, de emellett számos vizsgálat foglalkozik a kötődési zavarok sajátosságainak elemzésével is. Az így kapott eredmények pedig jelentős hatást gyakorolnak mind a fejlődéslélektani, mind a pedagógiai kutatásokra. Bízom benne, hogy a mostani kötet új és hasznosítható tudást nyújt a téma iránt érdeklődők számára.
Zsolnai Anikó
 
Az egyének szociális viselkedését jelentős mértékben meghatározzák a gyermekkorban létrejövő kötődési kapcsolatok. A családban kialakuló erős kötődések, főként az anya-gyerek közti kötődés alapozza meg, hogy milyen lesz a gyerek szociális viselkedése a későbbiekben. Az elmúlt évtizedekben végzett empirikus vizsgálatok általános tanulsága az, hogy a korai biztonságos kötődés teremti meg a legelőnyösebb feltételeket a szociális, érzelmi fejlődéshez és a különböző csoportokba történő beilleszkedéshez. A biztonságosan kötődő gyerekek már óvodás korukban jobb szociális készségekkel rendelkeznek és népszerűbbek társaik körében, mint a bizonytalan és a dezorganizált kötődésűek, s ez a tendencia iskolás korban is kimutatható.
Mivel a kötődési háló gazdagsága, jellege és ereje nagyban befolyásolja a szociális viselkedést, a pedagógiának kiemelt feladata, hogy megismerje az óvodás- és iskoláskorú gyerekek kötődéseit, ill. a kötődések alakulását befolyásoló tényezőket. Az ezzel foglalkozó pszichológiai kutatások számos eredményt mutattak föl, és a humánetológiai megfigyelések is sok információval szolgáltak a kötődés létrejöttének és működésnek feltételeiről. A felhalmozott tudás ellenére a pedagógia eddig még nem fordított kellő figyelmet a gyermekkori kötődések elemzésére, a kötődés nevelő hatásában rejlő lehetőségek feltárására. Különösen igaz ez a hazai neveléstudományi kutatásokra, melyek csak nagyon érintőlegesen foglalkoztak a gyermekkori kötődések vizsgálatával.
Jelen kötet arra vállalkozik, hogy a kötődéskutatások eredményeit a pedagógia nézőpontjából foglalja össze, valamint elemzi a kötődés és az intézményes nevelés kapcsolatában rejlő lehetőségeket. A könyvet nagy haszonnal forgathatják a pedagógia és a pszichológia különböző területein dolgozó szakemberek, különösen a pedagógusképzésben és továbbképzésben részt vevő hallgatók, óvodapedagógusok, tanítók és tanárok.
 
 
Írta: Zsolnai Anikó
Szakmai lektor: Nagy József
 
További ajánlatunk:

Tartalom

Előszó
Bevezetés
1. A kötődés értelmezési keretei
1.1. A kötődés fogalma
1.2. A kötődés természete
1.3. A kötődés tárgya
1.4. A kötődés motívumai
1.5. A kötődés funkciói
1.6. A kötődés iránya és ereje
2. A kötődés vizsgálata az etológiában
2.1. Az imprintinggel kapcsolatos klasszikus vizsgálatok
2.2. Kötődés az állatoknál
3. Az emberi kötődések vizsgálata
3.1. Az elsődleges (anya-gyermek közötti) kötődés eredetét, okát magyarázó pszichológiai elméletek
3.1.1. A kötődés pszichobiológiai alapjai
3.1.2. Az elsődleges (anya-gyermek közötti) kötődés jellemzése
3.1.3. Az elsődleges kötődés kialakulását befolyásoló tényezők
3.2. Kötődések csecsemő- és kisgyermekkorban
3.3. Az óvodás- és kisiskoláskor kötődései
3.4. A serdülőkor kötődései
3.5. A felnőttkori kötődések
4. Kötődési rendellenességek gyermekkorban
4.1. A stabil érzelmi háttér hiányából fakadó kötődési zavarok korai vizsgálata
4.1.1. A szorongásos kötődés
4.1.2. Túlzott függőség
4.1.3. A gyerekkori kötődések alakulása az egyik szülő halála esetén
4.1.4. A kötődéssel ellentétes folyamat: az elkülönülés
4.2. A kötődési zavarokkal foglalkozó újabb kutatások sajátosságai
4.2.1. A nemzetközi klasszifikációs segédletek által meghatározott csoportok
4.2.2. Brisch tipológiája
5. A kötődés szerepe a szociális és érzelmi fejlődésben
5.1. Szociális és érzelmi fejlődés gyermekkorban
5.1.1. A fejlődést meghatározó tényezők
5.1.1.1. Intraperszonális tényezők
5.1.1.2. Interperszonális tényezők
Kulturális hatások
5.2. Szociális tanulás
5.3. A szociális kompetencia
5.3.1. A szociális kompetencia alkotóelemei
5.3.1.1. Szociális motívumrendszer
Szociális rutinok, szociális hajlamok
Szociális szokások, attitűdök és értékek
5.3.1.2. Szociális tudásrendszer
5.3.2. A kötődés szerepe a szociális kompetencia fejlődésében
5.4. Az érzelmi kompetencia
5.4.1. Az érzelmi kompetencia fejlődése
5.4.2. Az érzelmi kompetencia fejlődésére közvetlenül ható tényezők
5.4.3. A kötődés szerepe az érzelmi kompetencia fejlődésében
5.5. Kötődés és szocioemocionális fejlődés
6. A pedagógiai és az iskolai kötődés
6.1. A pedagógiai kötődések
6.1.1. A pedagógushoz fűződő kötődés összefüggése az iskolai eredményességgel és a szociális viselkedéssel
6.1.2. A pedagógushoz fűződő kötődést mérő hazai vizsgálatok
6.2. Az iskolai kötődés
6.2.1. Az iskolai kötődést befolyásoló tényezők
6.2.2. Az iskolai kötődéseket vizsgáló hazai kutatások
Összegzés
Irodalom

Kapcsolódó kiadványok

Raktáron
3.980 Ft 3.582 Ft