Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kötődés és pedagógia

Paraméterek

Szerző Zsolnai Anikó
Cím Kötődés és pedagógia
Alcím A kötődéskutatások pedagógiai szempontú elemzése
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2018
Terjedelem 112 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 84 4
Ár:
2.100 Ft
1.995 Ft
Kedvezmény: 5%

A kötet arra vállalkozik, hogy a kötődéskutatások eredményeit a pedagógia nézőpontjából foglalja össze, valamint elemzi a kötődés és az intézményes nevelés kapcsolatában rejlő lehetőségeket. A könyvet nagy haszonnal forgathatják a pedagógia és a pszichológia különböző területein dolgozó szakemberek, különösen a pedagógusképzésben és továbbképzésben részt vevő hallgatók, óvodapedagógusok, tanítók és tanárok.

Leírás

2001-ben jelent meg Kötődés és nevelés címmel az a könyv, amelynek átdolgozott, bővített kiadását tartja az olvasó a kezében. Az azóta eltelt több mint 15 év nemzetközi és hazai kutatásai egyaránt alátámasztják azon meggyőződésemet, hogy a kötődések pedagógiai szempontú elemzése igen hasznos információkkal szolgál a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének, a családban és családon kívüli kapcsolataik, különösen az intézményi keretek között létrejövő tanár és diák, valamint kortársak közötti viszonyok megértéséhez.
Az 1950-es években meginduló első kötődéskutatások főként az anya-gyermek közötti érzelmi ragaszkodás természetét írták le, valamint a stabil érzelmi háttér hiánya okozta traumatikus esetek megfigyelésére fókuszáltak. A kötődések kutatása mára a pszichológia egyik legdinamikusabban fejlődő irányzatává nőtte ki magát, és egyre több tudományos diszciplínának (például biológia, orvostudomány) vált érdeklődési területévé. Az eltérő nézőpontok és eljárások alapján készült vizsgálatok a kötődések életkori változását, az ebben szerepet játszó környezeti és személyiségbeli tényezők alakulását kutatják, de emellett számos vizsgálat foglalkozik a kötődési zavarok sajátosságainak elemzésével is. Az így kapott eredmények pedig jelentős hatást gyakorolnak mind a fejlődéslélektani, mind a pedagógiai kutatásokra. Bízom benne, hogy a mostani kötet új és hasznosítható tudást nyújt a téma iránt érdeklődők számára.
Zsolnai Anikó
 
Az egyének szociális viselkedését jelentős mértékben meghatározzák a gyermekkorban létrejövő kötődési kapcsolatok. A családban kialakuló erős kötődések, főként az anya-gyerek közti kötődés alapozza meg, hogy milyen lesz a gyerek szociális viselkedése a későbbiekben. Az elmúlt évtizedekben végzett empirikus vizsgálatok általános tanulsága az, hogy a korai biztonságos kötődés teremti meg a legelőnyösebb feltételeket a szociális, érzelmi fejlődéshez és a különböző csoportokba történő beilleszkedéshez. A biztonságosan kötődő gyerekek már óvodás korukban jobb szociális készségekkel rendelkeznek és népszerűbbek társaik körében, mint a bizonytalan és a dezorganizált kötődésűek, s ez a tendencia iskolás korban is kimutatható.
Mivel a kötődési háló gazdagsága, jellege és ereje nagyban befolyásolja a szociális viselkedést, a pedagógiának kiemelt feladata, hogy megismerje az óvodás- és iskoláskorú gyerekek kötődéseit, ill. a kötődések alakulását befolyásoló tényezőket. Az ezzel foglalkozó pszichológiai kutatások számos eredményt mutattak föl, és a humánetológiai megfigyelések is sok információval szolgáltak a kötődés létrejöttének és működésnek feltételeiről. A felhalmozott tudás ellenére a pedagógia eddig még nem fordított kellő figyelmet a gyermekkori kötődések elemzésére, a kötődés nevelő hatásában rejlő lehetőségek feltárására. Különösen igaz ez a hazai neveléstudományi kutatásokra, melyek csak nagyon érintőlegesen foglalkoztak a gyermekkori kötődések vizsgálatával.
Jelen kötet arra vállalkozik, hogy a kötődéskutatások eredményeit a pedagógia nézőpontjából foglalja össze, valamint elemzi a kötődés és az intézményes nevelés kapcsolatában rejlő lehetőségeket. A könyvet nagy haszonnal forgathatják a pedagógia és a pszichológia különböző területein dolgozó szakemberek, különösen a pedagógusképzésben és továbbképzésben részt vevő hallgatók, óvodapedagógusok, tanítók és tanárok.
 
Írta: Zsolnai Anikó
Szakmai lektor: Nagy József

Tartalom

Előszó
Bevezetés
1. A kötődés értelmezési keretei
1.1. A kötődés fogalma
1.2. A kötődés természete
1.3. A kötődés tárgya
1.4. A kötődés motívumai
1.5. A kötődés funkciói
1.6. A kötődés iránya és ereje
2. A kötődés vizsgálata az etológiában
2.1. Az imprintinggel kapcsolatos klasszikus vizsgálatok
2.2. Kötődés az állatoknál
3. Az emberi kötődések vizsgálata
3.1. Az elsődleges (anya-gyermek közötti) kötődés eredetét, okát magyarázó pszichológiai elméletek
3.1.1. A kötődés pszichobiológiai alapjai
3.1.2. Az elsődleges (anya-gyermek közötti) kötődés jellemzése
3.1.3. Az elsődleges kötődés kialakulását befolyásoló tényezők
3.2. Kötődések csecsemő- és kisgyermekkorban
3.3. Az óvodás- és kisiskoláskor kötődései
3.4. A serdülőkor kötődései
3.5. A felnőttkori kötődések
4. Kötődési rendellenességek gyermekkorban
4.1. A stabil érzelmi háttér hiányából fakadó kötődési zavarok korai vizsgálata
4.1.1. A szorongásos kötődés
4.1.2. Túlzott függőség
4.1.3. A gyerekkori kötődések alakulása az egyik szülő halála esetén
4.1.4. A kötődéssel ellentétes folyamat: az elkülönülés
4.2. A kötődési zavarokkal foglalkozó újabb kutatások sajátosságai
4.2.1. A nemzetközi klasszifikációs segédletek által meghatározott csoportok
4.2.2. Brisch tipológiája
5. A kötődés szerepe a szociális és érzelmi fejlődésben
5.1. Szociális és érzelmi fejlődés gyermekkorban
5.1.1. A fejlődést meghatározó tényezők
5.1.1.1. Intraperszonális tényezők
5.1.1.2. Interperszonális tényezők
Kulturális hatások
5.2. Szociális tanulás
5.3. A szociális kompetencia
5.3.1. A szociális kompetencia alkotóelemei
5.3.1.1. Szociális motívumrendszer
Szociális rutinok, szociális hajlamok
Szociális szokások, attitűdök és értékek
5.3.1.2. Szociális tudásrendszer
5.3.2. A kötődés szerepe a szociális kompetencia fejlődésében
5.4. Az érzelmi kompetencia
5.4.1. Az érzelmi kompetencia fejlődése
5.4.2. Az érzelmi kompetencia fejlődésére közvetlenül ható tényezők
5.4.3. A kötődés szerepe az érzelmi kompetencia fejlődésében
5.5. Kötődés és szocioemocionális fejlődés
6. A pedagógiai és az iskolai kötődés
6.1. A pedagógiai kötődések
6.1.1. A pedagógushoz fűződő kötődés összefüggése az iskolai eredményességgel és a szociális viselkedéssel
6.1.2. A pedagógushoz fűződő kötődést mérő hazai vizsgálatok
6.2. Az iskolai kötődés
6.2.1. Az iskolai kötődést befolyásoló tényezők
6.2.2. Az iskolai kötődéseket vizsgáló hazai kutatások
Összegzés
Irodalom