Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Magyar földrajzi köznevek tára

Paraméterek

Szerző Bába Barbara – Nemes Magdolna
Cím Magyar földrajzi köznevek tára
Kiadó Debreceni Egyetemi Kiadó
Kiadás éve 2014
Terjedelem 338 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 318 440 0
Ár:
3.000 Ft

A földrajzi köznevek mint helyet jelölő kifejezések bármely nyelv szókincsének, így a magyarnak is a központi elemkészletébe tartoznak, a helyek fajtájának megjelölésére ugyanis kizárólag ezek az elemek alkalmasak. Érthető tehát, hogy a földrajzi köznevekkel kapcsolatos vizsgálatok a helynevek kutatásában mindenkor igen fontos szerepet töltöttek be.

Leírás

A földrajzi köznevek mint helyet jelölő kifejezések bármely nyelv szókincsének, így a magyarnak is a központi elemkészletébe tartoznak, a helyek fajtájának megjelölésére ugyanis kizárólag ezek az elemek alkalmasak. Érthető tehát, hogy a földrajzi köznevekkel kapcsolatos vizsgálatok a helynevek kutatásában mindenkor igen fontos szerepet töltöttek be. Ezért természetes az a jelenség is, hogy amikor a helynevekkel összefüggő feladatok a nyelvtudományban előtérbe kerültek, mindig erősebb figyelem fordult a földrajzi köznevek felé is. A szócsoport kutatásának fellendülését ily módon elsősorban a rendszeres helynévgyűjtés megindulásához, vagyis az élőnyelvi helynévi adatok felhalmozódásához köthetjük a magyar és a nemzetközi tudományosságban egyaránt. A földrajzi köznevek kérdése mindamellett önmagában, azaz a helynevektől függetlenül is gyakran kerül a nyelvészeti vizsgálatok középpontjába. 

A földrajzi köznevek tudományos igényű feldolgozásának alapvető feltétele az adott szócsoport adatainak lehető legteljesebb egybeállítása, ezért nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi névtudományban is fontos célnak tekintik a nyelvész szakemberek a földrajzi köznevek állományának összegyűjtését és sokféle igényt kielégítő, jól kezelhető formában történő közreadását. Ezen a téren a szláv névkutatók járnak az élen: a 20. század második felében több szláv nyelv földrajziköznév-szótára is elkészült, de létezik az angol nyelvnek is földrajziköznév-gyűjteménye. A magyar nyelvészeti kutatásokban évtizedekkel ezelőtt ugyancsak megfogalmazódott s azóta is folyamatosan napirenden van egy minél teljesebb földrajziköznév-szótár közreadásának gondolata. 

Ez a kiadvány tehát hiánypótló munkának tekinthető, amely a helynévkutatást segítő gyakorlati hasznosság mellett további kutatási lehetőségeket is kínál. Anyagának felhasználásával mindenekelőtt pontosíthatóvá válik a helynevek helynévfajtákba rendezése, ami a helynévrendszerek nyelvészeti elemzésének alapvető feltétele. Ezt a nyelvi szempontú osztályozást pedig akkor végezhetjük el megnyugtatóan, ha ismerjük az ide tartozó elemek jelentéstartalmát, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyait. A névkutatás szempontjain túl a szótár szélesebb felhasználási lehetőségeire is utalhatunk: a földrajzi köznevek nyelvtörténeti, etimológiai, nyelvföldrajzi célú vizsgálataira. E távolabbi cél különösen fontos lehet a tekintetben, hogy – lévén szó a magyar szókincs talán legjobban adatolható rétegéről – a nyelvföldrajzi vizsgálatok minden bizonnyal e szócsoport kapcsán terjeszthetők ki a magyar nyelvtörténet legkorábbi időszakaira.

A Magyar Névarchívum Kiadványai 32.

Írta: Bába Barbara – Nemes Magdolna

Szerkesztette: Hoffmann István

Lektor: Jakab László

Tartalom

Előszó
Útmutató a földrajziköznév-tár használatához
Az adatok forrásainak a jegyzéke
   Sorszám szerinti elrendezésben
   Betűrend szerinti elrendezésben
A földrajziköznév-tárban előforduló helynevek jegyzéke
Földrajziköznév-tár