Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Módszertani kiadványok, kézikönyvek

Rendezés:
Nézet:

A könyv kiemelt célja, hogy a tanító (tanár) látásmódjával adódó feladatmegoldások alapján fejlessze a pedagógus feladatalkotó képességét, megmutatva, hogy már meglévő feladatok (olykor minimális) átalakításával, általános esetek specializálásával hogyan lehet minőségileg új feladatokat alkotni.

2.950 Ft

Ez a mű olyan tankönyv, amely közvetlenül tanítóképzős hallgatóknak szól, mindkét témakört, a matematikát és a tantárgy-pedagógiát is magába foglalja.

3.500 Ft 3.325 Ft

Ez a könyv tíz vezető matematikatanárnak, a II. világháború utáni nemzedék kiváló képviselőinek visszaemlékezéseit, vallomásait tartalmazza, többségében velük folytatott beszélgetések formájában.

2.690 Ft 2.421 Ft

A gyűjteményes jegyzet a matematikatanulás, -tanítás nem könnyű folyamatához kíván didaktikailag összeszedett, elméletileg és gyakorlatilag hasznosítható „forgácsokat” nyújtani. Az összeállítás mind a tanító szakos főiskolai hallgatók, mind a már gyakorló matematikatanárok, tanítók számára nyújthat hasznos ötleteket.

4.400 Ft

A feladatgyűjtemény a tanító szakos főiskolai hallgatók és a gyakorló matematikatanárok, számára készült. A megoldási ötletek egy része közvetlenül, más része közvetve (apró módosítással) jól használható az oktatómunkában. A feladatok alkalmazásához hasznos elméleti segítséget nyújt a mű első kötete.

2.480 Ft 2.356 Ft

A kötetben található tanulmányok az OTKA által kiírt „A párhuzamos tankönyvcsaládok (1-6. osztály) elemzése a matematikai fogalmak épülése szempontjából.” témájú pályázatában végzett munka kapcsán készültek.

1.400 Ft 1.330 Ft

Minden tudományágnak, így a matematikának is megvan a maga története. Ezt nemcsak a matematikával foglalkozóknak és a matematikát bármilyen szinten oktatóknak illik ismerniük, hanem érdekes és tanulságos lehet a kívülállók számára is.

5.900 Ft 5.310 Ft

A cím jelentése kettős. Egyrészt utal arra, hogyan kapcsolódik össze három egymástól igen távolról induló témakör. Egy esztétikai, egy számelméleti és egy geometriai feladat: az aranymetszés, a Fibonacci-sorozat és a szabályos ötszög számítása. Másik jelentése egy valóságos derékszögű háromszög...

990 Ft
Ez a tankönyv az ELTE programtervező informatikus hallgatói számára készült, a matematika ,,diszkrét” – azaz a folytonossághoz nem kapcsolódó – témaköreinek ismereteit tartalmazza.
4.800 Ft 4.560 Ft

Ilyen jellegű módszertani kiadvány, amely a praktikumot helyezi előtérbe, de ugyanakkor általános megállapításokat is tesz, hiányzott a magyar matematikatanárok könyvespolcáról.

1.990 Ft 1.791 Ft
Alsó tagozaton a matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. A gyermeki gondolkodás mindig konkrét tárgyi tevékenységhez, cselekvéshez kötődik. A kisiskolások e tevékenységek közben tanulnak meg látni, figyelni, feladatokat megoldani, gondolkodni, ezért a matematikatanítás során nélkülözhetetlen az eszközhasználat. Ez az applikációs készlet (több mint 700 darabból álló készlet öntapadó mágnesekkel, tartósínekkel és a matematikai kompetencia fejlesztését segítő kézikönyvvel) Sokszínű matematika tankönyvcsaládhoz készült, segítségével még szemléletesebbé tehetők a tankönyvi feladatok.
17.800 Ft

Sokan szívesen segítenének gyermeküknek a matektanulásban, de túlságosan rettegnek attól, hogy ismét találkozzanak azzal a tárggyal, ami annyi szenvedést okozott nekik fiatalkorukban. A könyv segítséget kínál a szülőnek, aki gyermeke matektanulásának aktív részese szeretne lenni.

2.800 Ft 2.520 Ft

Ez a könyv a differenciált tanításban próbál segíteni a matematikát oktató pedagógusoknak. A differenciálás: alkalmazkodás minden egyes kisgyerek éppen alakuló ismeretrendszeréhez, képességeinek pillanatnyi állapotához, tanulási szokásaihoz, módszereihez, gondolkodása absztrakciós szintjéhez, sőt igényeihez, vágyaihoz.

1.100 Ft

Róka Sándor könyvét azoknak ajánljuk, akik keresik a szellemi kihívásokat, rajonganak a rejtvényekért, és akik szeretik átélni a megoldás megtalálása fölött érzett örömöt – amely akkor igazán édes, ha az odavezető út nem mindig sétagalopp.

2.500 Ft 2.250 Ft

A kötet egyik fontos jellegzetessége, hogy a jóval többet tárgyalt ókori, főként görög, esetleg középkori arab matematika helyett a hozzánk térben és kultúrájában is közelebb álló Európa matematikájára tekint, s nem is annak kezdeteire, hanem meghatározó modern ágainak kialakulására.

5.600 Ft 5.040 Ft

A valószínűség-számítás alapjainak elsajátításához szükségünk lesz a kombinatorika, az eseményalgebra tárgyalására, a függvénytani ismeretekre, jó számolókészségre, valamint a problémamegoldáshoz a feladatok modellezésére, a saját józan eszünkre.

1.480 Ft

A valószínűség-számítás fogalmainak, összefüggéseinek ismerete, problémáinak megoldása komoly szellemi élményt is jelent, növeli az ember önbecsülését.

1.480 Ft

Varga Tamás (1919–1987) a magyar matematikatanítás világszerte elismert kiemelkedő személyisége, a 20. századi iskolai matematika megújításának egyik vezetője. Hatása nemcsak Magyarországon, de világszerte számos ország matematikaoktatásában kimutatható.

2.900 Ft 2.610 Ft

A Varga Tamás Matematikai Versenyek kezdettől fogva a 12-14 éves korosztály tanulóinak adnak alkalmat, hogy ismereteiket és feladatmegoldó képességüket versenyszerűen felmérhessék.

1.800 Ft 1.620 Ft

A Varga Tamás Matematikai Versenyek kezdettől fogva a 12-14 éves korosztály tanulóinak adnak alkalmat, hogy ismereteiket és feladatmegoldó képességüket versenyszerűen felmérhessék.

1.600 Ft 1.440 Ft