Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Mitől fordítás a fordítás?

Paraméterek

Szerző Heltai Pál
Cím Mitől fordítás a fordítás?
Alcím Válogatott fordítástudományi tanulmányok
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2014
Terjedelem 336 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 49 3
Eredeti ár:
3.925 Ft
3.729 Ft
Online kedvezmény: 5%

A könyvet haszonnal forgathatják a fordítóképzésben részt vevő hallgatók és tanárok, a fordításkutatók és mindazok, akik érdeklődnek a fordítás nyelvészeti megközelítése iránt.

Leírás

Ez a kötet a szerzőnek a fordítás elméletével és gyakorlatával kapcsolatos cikkeiből ad válogatást. A tanulmányok többek között a fordítás folyamatával, a kétnyelvű és a fordításos kommunikáció különbségeivel, a fordított szöveg sajátosságaival, az explicitáció jelenségével, a kulturálisan kötött kifejezések és a szókapcsolatok szerepével a fordításban, a fordítás minőségének kérdésével foglalkoznak. A könyvet haszonnal forgathatják a fordítóképzésben részt vevő hallgatók és tanárok, a fordításkutatók és mindazok, akik érdeklődnek a fordítás nyelvészeti megközelítése iránt.
 
Írta: Heltai Pál
Lektor: Dróth Júlia
 
Kapcsolódó témakör:

Tartalom

Előszó
I. fejezet. Fordítás és relevancia
Fordítás, relevancia, feldolgozás
1. Bevezetés
2. A relevanciaelmélet főbb fogalmai
2.1. A relevancia elve
2.2. Kontextuális hatás
2.3. Kognitív környezet
2.4. A relevancia korlátai
2.5. Kódolt és következtetéses kommunikáció
2.6. Leíró és interpretív nyelvhasználat
3. A RE alkalmazási lehetőségei az alkalmazott nyelvészetben
3.1. Kódváltás, kölcsönszavak használata
3.2. A nyelvi norma kérdései
4. A relevanciaelmélet alkalmazása a fordításra
4.1. Ekvivalencia
4.2. A fordítás relevanciaelméleti megközelítésének előnyei
4.3. A fordítás relevanciaelméleti megközelítésének néhány eddigi alkalmazása
5. A relevanciaelméleti megközelítés alkalmazási lehetőségei a fordításban
5.1. Műfordítás és szakfordítás
5.2. Szó szerinti és szabad fordítás
5.3. Önfordítás
5.4. Az explicitációs hipotézis
5.5. A fordított szövegek sajátosságai
5.6. A fordítások értékelése
5.7. Fordítási beszédmód
6. Kutatási lehetőségek
Források
II. fejezet. A fordított szöveg minősége
Minimális fordítás
1. A fordítás minőségi követelményei s a fordítás körülményei
2. Reálisabb értékelést
3. Mi a minimális fordítás?
4. A fordítás minőségét befolyásoló tényezők
4.1. Az időtényező
4.2. A fordítás tartóssága
4.3. A felhasználó fordításra utaltsága
4.4. A szöveg funkciója
4.5. Lektorálás
4.6. A fordíthatóság kérdése
5. További kutatások
6. Összefoglalás
A fordított szöveg minősége: összefoglalás más, hasonló témájú cikkekről
Minőségi szintek a fordításban (2009a)
Mitől fordítás a fordítás? (2004b)
A fordítás és a nyelvi norma (2004/2005)
Terpeszkedő szerkezetek a szakfordításban (2005c)
A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra (Heltai-Gósy 2005)
III. fejezet. Szókapcsolatok a fordításban
Rutin és kreativitás a szakfordításban
1. Bevezetés: a fordítástudomány interdiszciplináris jellege
2. A „formulaszerű” nyelvhasználat a nyelvelsajátítási kutatásokban
2.1. A formulaszerű nyelvhasználat tanulmányozásának új aspektusai
3. Mi a formulaszerű nyelvhasználat
3.1. A formulaszerű nyelvi elemek osztályozása
3.2. A formulaszerű nyelvi elemek pszicholingvisztikai kutatásai
4. A formulaszerű nyelvi elemek szociolingvisztikai kérdései
4.1. A zsargon
4.2. Elcsépelt kifejezések
4.3. Formulaszerű nyelvi elemek, zsargon, elcsépelt kifejezések
4.4. A formulaszerű nyelvhasználat elvárt foka
5. Formulaszerű elemek szakszövegekben és szakfordításban
5.1. A szakszövegek rutinizáltsága
5.2. Formulaszerű elemek a fordításban: rutin és kreativitás
5.3. Zsargon és fordításnyelv
6. Fordításértékelés és fordításoktatás
7. Tájékozódó kísérlet
7. 1. A kísérlet eredményei
7.2. Az eredmények értelmezése
8. Összefoglalás
2. függelék. Az Encyclopaedia Britannica forest szócikkének részlete
3. függelék. Egy jó fordító azonnali és házi fordításának összehasonlítása szakaszonként
Kollokációk: összefoglalás más, hasonló támájú cikkekről
1. Bevezetés
2. A kollokációk meghatározása
2.1. Kollokációk a mentális lexikonban
3. A kollokációk jellemzői
4. A kollokációk funkciói
5. A kollokációs kompetencia
5.1. A kollokációs kompetencia vizsgálatai
6. Kollokációs eltérések
6.1. Szándékos kollokációs eltérések
6.2. Kollokációs tévesztések
7. Kollokációk a szakfordításban
7.1. Kollokációs eltérések a szakfordításban
7.2. Kollokációs eltérések hatása a (szak)fordításban
8. Vizsgálatok a szakszövegek kollokációinak fordításával kapcsolatban
Forrás
IV. fejezet. Az explicitáció kérdései
Explicitation, redundancy, ellipsis and translation
1. The explicitation hypothesis
1.1. Definition of explicitation and explicitness
1.2. Explicitness as processability
1.3. Problems with studies of expiicitation
1.4. Questions
2. Explicitness and addition
2.1. Scales of explicitness
2.2. Processability
2.3. A case study: pronouns vs. nouns
2.4. Text length and expiicitation
3. Redundancy
3.1. Redundancy
3.2. Levels
3.3. Redundancy as a graded concept
3.4. Obligatory and optional redundancy
3.5. Functions of redundancy
4. Ellipsis
4.1. Grammatical
4.2. Semantic
4.3. Pragmatic
4.4. Functions of ellipsis
4.5. Ellipsis in a cross-linguistic perspective
5. Explicitation, redundancy and ellipsis
5.1. Explicitation and addition
5.2. The role of redundancy and ellipsis in explicitness
5.3. If TTs are more explicit than NTTs, why is it often more difficult to read translations
6. Explicitation, redundancy and ellipsis in translation
6.1. The asymmetry hypothesis
6.2. A final note
Source
Az explicitáció egyes kérdései angol—magyar szakfordításban
1. Célkitűzés
2. Az explicitáció fogalma
3. A nyelvi kifejtés okai
4. A kifejtés fajtái
5. A vizsgálat eredményei
5.1. Kötelező kifejtés
5.2. A fakultatív kifejtés
5.3. A szövegszintű explicitáció
5.4. A pragmatikai kifejtés
5.5. A háttérismeretekkel kapcsolatos explicitáció
5.6. Szövegtípussal és stilisztikai jellemzőkkel kapcsolatos kifejtés
5.7. Az explicitáció mint fordítói hajlam
6. Összefoglalás és következtetések
Források
Függelék. Példák az explicitáció egyes típusaira
1. A forrásnyelv és a célnyelv nyelvtani rendszerének eltérései miatt kötelező átváltások
2. A forrásnyelv és a célnyelv lexikai rendszerének eltérései miatt kötelező átváltások
3. A forrásnyelv és a célnyelv nyelvtani rendszerének eltérései miatt gyakran szükséges nem kötelező átváltások
4. A forrásnyelv és a célnyelv lexikai rendszerének eltérései miatt gyakran szükséges nem kötelező átváltások
5. A forrásnyelv és a célnyelv szövegépítési eltérései miatt gyakran szükséges nem kötelező átváltások
6. A forrásnyelv és a célnyelv pragmatikai eltérései miatt gyakran szükséges nem kötelező átváltások
7. A forrásnyelvi és a célnyelvi olvasó háttérismereteinek eltérései miatt szükségesnek érzett nem kötelező betoldások
Lexikai átváltási műveletek irodalmi és szakfordításban
1. Bevezetés: fordítás és szakfordítás
2. A fordítás mint prototípus-fogalom
2.1. Poétikai és tudományos kommunikáció
2.2. Irodalmi fordítás és szakfordítás
2.3. Ekvivalencia és fordíthatóság
2.4. Szó szerinti fordítás
3. A jelen dolgozat célkitűzése
3.1. Az átváltási műveletek
3.2. A jelen dolgozatban végzett vizsgálat
3.3. A vizsgálat anyagai
3.4. A vizsgálat módszere
3.5. Elemzési nehézségek
4. Eredmények
5. Következtetések
6. További kutatások
Források
Irodalmi szövegek
Szakszövegek
Az explicitáció mint kommunikációs univerzálé
1. Bevezetés: Fordítási univerzálék
2. Az explicitációs hipotézissel kapcsolatos kérdések
2.1. Mi az explicitség?
2.2. Mi az explicitáció?
2.3. Az explicitáció okai, céljai és hatása
3. Van-e fordításspecifikus explicitáció
4. Módszertani problémák
5. Explicitáció és implicitáció
6. Fordítási vagy kommunikációs univerzálé
Explicitáció: összefoglalás más, hasonló témájú cikkekről
Források
A névmások fordításának kérdései angol—magyar és magyar—angol fordításokban
Explicitációs műveletek különböző szakszövegekben
V. fejezet. A reáliák fordítása és az ekvivalencia kérdése
Ekvivalencia és kulturálisan kötött kifejezések a fordításban
1. Bevezetés
2. A reáliák fogalma és osztályozása a szakirodalomban
3. Ekvivalencia
3.1. Lexikai ekvivalencia
4. A kultúraspecifikus kifejezések meghatározása
5. Szövegszintű ekvivalencia
5.1. A reáliák fordítása
6. Álreáliák és autoreáliák
6.1. Álreáliák
6.2. Autoreáliák
7. Konklúzió és kérdések
Források
Kulturálisan kötött kifejezések visszafordítása az Un the Frog című regényben
1. A kulturálisan kötött kifejezések fordíthatósága
2. A kulturálisan kötött kifejezések idegenítő és honosító fordítása
2.1. Néhány fordítási módszer
2.2. Kulturálisan kötött kifejezések egynyelvű kommunikációban
2.3. A kulturálisan kötött kifejezések visszafordítása
3. Egy angol regény visszafordítása magyarra
3.1. Honosító fordítás a regényben
3.2. Idegenítő fordítás: történelmi utalások
3.3. Magyar szavak fordítása
4. Összefoglalás, következtetések
Jegyzetek
Források
Az ekvivalencia kérdései mű- és szakfordításban
1. Az elmélet haszna a szakfordítóképzésben
2. Az ekvivalencia fogalma
2.1. Az ekvivalencia típusai
2.2. Az ekvivalenciák kölcsönös függősége
2.3. Teljes ekvivalencia
2.4. Ekvivalencia a szakfordításban
2.5. Ekvivalencia a műfordításban
2.6. Felhívásközpontú szövegek ekvivalenciája
3. Szavak és szövegek ekvivalenciája
4. Kell-e az ekvivalencia fogalma az értékeléshez?
5. Összefoglalás
Források
Kulturálisan kötött kifejezések: összefoglalás más, hasonló témájú cikkekről
Culture specific items in transiation (Fodor-Heltai 2012)
Kultúraspecifikus kifejezések és reáliák (2013)
Források
VI. fejezet. A fordítás pszicholingvisztikai kérdései
A fordítás monitor modellje és a fordítói beszédmód
1. Bevezetés: A fordítás monitor modellje
2. Folyamat és stratégia
3. Mi a szó szerinti fordítás
4. A szó szerinti fordítás okai
5. A szó szerinti fordítás mint stratégia
6. A fordító mentális lexikonjának működése és a fordítói beszédmód
6.1. A fordító mentális lexikonja
6.2. A fordítói mentális lexikon aktiválása
6.3. A fordítói monitor működése
6.4. A fordítói beszédmód
7. Összefoglalás
Nyelven belüli fordítás
1. Bevezetés
1.1. A fordítás értelmezései
1.2. Értelmező nyelvhasználat
1.3. Másodlagos kommunikációs helyzetek
1.4. A nyelven belüli értelmező nyelvhasználat
1.5. Az üzenet módosulása
1.6. Nyelven belüli és nyelvek közötti fordítás
1.7. Az értelmező nyelvhasználat indítéka
2. Miben tér el a nyelven belüli és a nyelvek közötti fordítás?
3. Nyelven belüli fordítás ifjúság számára
3.1. Az ifjúság számára történő nyelven belüli fordítás motivációja
3.2. Az ifjúság számára történő nyelven be1ü1 fordítás során gyakori módosítások
3.3. A módosítások hatása
3.4. Az eredeti mű és az átdolgozás viszonya
4. Kosztolányi Aranysárkányának ifjúsági átdolgozása
4.1. Eredmények
5. Következtetések
Források
A fordítás pszicholingvisztikai kérdései: összefoglalás más, hasonló témájú cikkekről
Message adjustment in translation (2003b)
Similarities and differences between monolingual communication and translation (2003d)
The performance of relevance theory in translation studies (2008f)
Gondolatok a társasnyelvészet és a fordítástudomány viszonyáról (2005b)
VII. fejezet. Szaknyelv, szakfordítás
Terminus és köznyelvi szó
1. Bevezetés
1.1. Terminológia és köznyelvi szókincs
2. A kérdés jelentősége
2. 1. Elméleti jelentőség
2.2. Gyakorlati jelentőség
3. Terminus és köznyelvi szó különbsége
3.1. A köznyelvi szókincs jellemzői
3.2. A terminusok jellemzői
3.3. A megkülönböztetés nehézségei
4. Terminologizáció és determinologizáció
4.1. Terminologizáció
4.2. A determinologizáció
5. A terminológia rendszere és használata
6. Köznyelvi szó és terminus viszonya
6.1. Hasonlóság és kapcsolat
6.2. Különbségek
7. A terminológia mint prototípus-fogalom
8. A terminológia fordítási problémái
Függelék
Szaknyelv, szakfordítás: összefoglalás más, hasonló témájú cikkekről
Poliszémia a terminológiában (1981)
Contrastive analysis of terminological systems and bilingual technical dictionaries (1988)
Terms in English and Hungarian specialized texts (2010c)
VIII. fejezet. Fordítás és kreativitás
The influence of socio-physiological factors on translating ability (2002)
Introduction
Hypotheses
Materials and methods
The translation assignment
Measurement of translation quality
Results and discussion
Weaknesses of the study
Conciusion
Irodalom
További publikációk a fordítás kérdéseiről