Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Nebuló 3.

Paraméterek

Sorozat Nebuló
Szerző Szautner Jánosné Szigeti Gizella
Cím Nebuló 3.
Alcím Képességfejlesztő feladatgyűjtemény 3. osztályosoknak
Kiadó Marketing Műhely
Kiadás éve 2004
Terjedelem 80 oldal
Formátum A/4, irkafűzött
ISBN NEB03
Eredeti ár:
1.200 Ft
1.080 Ft
Online kedvezmény: 10%

A kiadvány eredményesen használható a harmadikosok képességfejlesztésére és differenciált foglalkoztatására, de jó eszköz lehet azon negyedikes gyerekeknek is, akiknek nem alakultak ki a harmadikos tananyaghoz kapcsolódó szilárd ismeretei. 

Leírás

Egy-egy új ismeret elsajátítása rendkívül összetett lelki-idegrendszeri tevékenységet igényel. Az alapkészségek – az olvasás, írás-helyesírás, fogalmazás, számolás – elsajátítására azonban mindenkinek szüksége van. A gyerekek nagyon sokfélék. Egyesek gyorsan tesznek szert stabil ismeretekre, míg mások csak nagy nehézségek árán, sok-sok gyakorlás és kínlódás után szerzik meg azokat. Ma már tudjuk, hogy a tanulási nehézségeket mindig a tanuláshoz nélkülözhetetlenül szükséges képességek egyenlőtlen fejlődése okozza. Nem tanulhat meg jól olvasni az a gyerek, aki nem tud a térben tájékozódni, mert összetéveszti a (t-f, b-d, stb.) betűket, visszafelé olvassa a szavakat (lát-tál, kép-pék stb.). A jó helyesírást sem az állandó másoltatással, tollbamondás utáni írással lehet elérni, hanem a belső hallást fejlesztő utánmondási és helyesejtési gyakorlatokkal (Mondd utánam, amit mondok!), mert aki „belül” jól hall, az jól is fog írni. A sikeres tanulást a harmonikusan fejlett képességek biztosítják. A Nebuló 3. képességfejlesztő feladatgyűjtemény alkalmazkodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz és a harmadikos tananyaghoz. Képességfejlesztő módszerekkel segíti a nyelvtani anyagnak megfelelő helyesírás kialakítását. Változatos módszereket használ a szókincs fejlesztésére. Rövid szövegek elemzésével érzékelteti a rész és az egész összefüggéseit, a fogalmazástanulás megkönnyítésére. Ismert meséken gyakorolva a helyes hangsúlyt és hanglejtést biztosítja a kifejező olvasás megszilárdítását. Rövid versek, egy-két mondatos prózai szövegek memorizálásával fejleszti a figyelmet és az emlékezetet. A kiadvány eredményesen használható a harmadikosok képességfejlesztésére és differenciált foglalkoztatására, de jó eszköz lehet azon negyedikes gyerekeknek is, akiknek nem alakultak ki a harmadikos tananyaghoz kapcsolódó szilárd ismeretei. 

 

Írta: Szautner Jánosné Szigeti Gizella

Lektor: Rátkainé Hegedűs Ilona

Tartalom

Ismétlés
Magánhangzók, mássalhangzók, ly-j, szótagolás, szótő és toldalék
Mondatfajták
Szavak a mondatban
Azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak
Szófajok
A főnév fajtái, toldalékai, helyesírása
A névelők
Az ige fajtái, személyes névmások, ragozása, igeidők, igekötők, helyesírása
A melléknév
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű melléknevek fokozása, helyesírása
Ismétlés
Mondatfajták, szófajok
„Figyelj és rajzolj”
Ábrák
Ismertető a feladatok megoldásához
Megoldások
Rejtvényes feladatok megfejtései
Képes feladatok szójegyzéke
Gondolatok
Felhasznált irodalom