Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Nemeskeresztúr évszázadai

Paraméterek

Szerző Herczeg László
Cím Nemeskeresztúr évszázadai
Kiadó Martinus Kiadó
Kiadás éve 2010
Terjedelem 240 oldal
Formátum A/5, keménytáblás
ISBN 978 615 5091 01 8
Eredeti ár:
1.400 Ft
1.330 Ft
Online kedvezmény: 5%

Herczeg László ősei és szülőfaluja iránti szeretetből ragadott tollat, s kezdett hosszú kutatómunkába. Tette mindezt azzal a céllal, hogy megismertesse és a következő nemzedék számára megőrizze Nemeskeresztúr történetét. A kitartó kutatás eredményeként jelent meg a szerző munkája Nemeskeresztúr évszázadai címmel. 

Leírás

Herczeg László ősei és szülőfaluja iránti szeretetből ragadott tollat, s kezdett hosszú kutatómunkába. Tette mindezt azzal a céllal, hogy megismertesse és a következő nemzedék számára megőrizze Nemeskeresztúr történetét. A kitartó kutatás eredményeként a Martinus Kiadó gondozásában jelent meg a szerző munkája Nemeskeresztúr évszázadai címmel. A könyv Nemeskeresztúr és az ott élő közösség sorsát, a történelem viharaiban való helytállását tárja az olvasók elé. A szerző a község életét nem elszigetelten, hanem az országos és regionális történelem eseményeibe ágyazva mutatja be. A szakirodalomra, okleveles és régészeti forrásokra támaszkodó munkát gazdag képanyag teszi még színesebbé. Herczeg László több helyütt közli helyi lakosok szóbeli közléseit és visszaemlékezéseit. Elbeszéléseik hitelességét több esetben levéltári dokumentumok is igazolták.

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita. Azaz Magyarországon kívül nincs élet, ha van élet, nem ilyen, mondja egy régi közmondás. Találó mondat ez egy olyan könyv elé, amelynek szerzője ősei és azok szülőfaluja iránti szeretetből és tiszteletből ragadott tollat, és fogott hozzá egy átfogó helytörténeti munka megírásához. A kötettel az olvasó egy helytörténeti munkát tart a kezében, amelyet érdeklődve forgathatnak mindazok, akik szülőföldjük, falujuk iránt lokálpatrióta érzülettel vagy esetleg nosztalgiával viseltetnek, de azok érdeklődésére is számot tarthat, akiket történeti múltunk megismerése ösztönöz. A szerző ugyanis azonkívül, hogy munkája számtalan olyan eseményt, emléket örökít meg, amelynek még maga vagy valamely ismerőse is részese volt, és így olvasói nosztalgiázva olvashatják az átélt eseményeket, jelentős történész munkát is végzett. Kutatásaival, színvonalas munkájával ugyanis hozzájárul történeti múltunk megismeréséhez, új adatokkal való gazdagításához. Történelmünket nemcsak az országos szinten játszódó politikai, társadalmi események formálják és alkotják, hanem fontos részét képezi a társadalom alapegységeit alkotó közösségek: családok, falvak, városok és azok tagjainak mindennapi élete, az országos eseményekben való részvétele. A Vas megyei Nemeskeresztúr történetét tárgyaló munka is egy falunak, egy közösségnek a történelem viharaiban való szerepét, helytállását, sorsát tárja fel. A szerző a nemesi község életét nem elszigetelten, hanem az országos és regionális történelem eseményeibe ágyazva mutatja be.

 

Martinus Kiadó, 2010.

Írta: Herczeg László

Lektor: Kisfalviné Cselenkó Borbála

 

Kapcsolódó témakör:

Helytörténet – Vas megye

Tartalom

Előszó

I. A falu története

1. Természeti viszonyok

2. A környék régészeti feltárásai

3. Keresztúr és birtokosai az okleveles források tükrében a 13-15. században

4. A török veszedelem idején (16-17. század)

5. A falu újratelepülése a 18. században

6. Nemesi községek működése a 18. században

7. Nemesi falu átalakulása (19. század)

8. A település felvirágzása és hanyatlása (20. század)

9. Élet a II. világháború után

10. Demográfiai változások a 17-20. században

11. Infrastruktúra

12. Összehasonlító statisztikák

13. Jegyzetek

II. Hitélet

1. A Szent Kereszt tiszteletére épített templom

2. A reformáció kora

3. A jánosházi parochia újjászervezése

4. A Katolikus Egyház megerősödése

5. A Szombathelyi Egyházmegye megalapítása után

6. A karakói plébánia újjászervezése után

7. Keresztek és szobrok

8. Az egyházközség papjai

9. Nemeskeresztúri születésű papok és szerzetesek

10. Papok, akik az egyházközségért sokat áldoztak

11. Az evangélikus gyülekezet története

12. A kissomlyói evangélikus gyülekezet

13. Keresztúri vonatkozású bejegyzések a gyülekezet anyakönyveiben

14. A jánosházi izraelita hitközség története

15. Nemeskeresztúri zsidó családok

16. Nemeskeresztúr felekezeti megoszlása 1781 és 1947 között

17. Jegyzetek

III. A nemeskeresztúri római katolikus iskola története

1. Első lépések az oktatás megszervezésére

2. Intézkedések a tanügy helyzetének rendezésére

3. A második Ratio Educationis után

4. Magyarország elemi tanodáinak szabályzata (1845)

5. Népoktatási törvény (1868)

6. Új iskola építése (1894-1895)

7. Az oktatás 20. századi története

8. Az egyházi iskola államosítása (1948)

9. A nemeskeresztúri iskola kántortanítói és tanítói

10. Adatok a nemeskeresztúri római katolikus iskoláról

11. Jegyzetek

IV. Nemeskeresztúr lakóinak mindennapjai

1. Építkezés

2. A ház berendezése

3. Ruházat

4. Családi munkamegosztás

5. Hagyományok

6. Népszokások

7. Nevezetes napok

8. Nyelvjárás

9. A falu földrajzi elnevezései

10. Jegyzetek

V. Függelékek, mellékletek

1. Képjegyzék

2. Idegen és tájnyelvi szavak

3. Régi mértékegységek

4. Felhasznált irodalom és rövidítések

5. Források és rövidítések

6. Szóbeli közlések