Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában

Paraméterek

Sorozat Studia Ethnologica Hungarica
Szerző Pócs Éva
Cím Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában
Alcím Válogatott tanulmányok II.
Kiadó L'Harmattan Kiadó
Kiadás éve 2018
Terjedelem 764 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 414 431 1
Eredeti ár:
6.990 Ft
6.291 Ft
Online kedvezmény: 10%

A kötet huszonnégy tanulmánya válogatás Pócs Éva 1992 és 2014 között publikált munkáiból. Az írások a magyarság, valamint a szomszédos közép- és kelet-, délkelet-európai népek hiedelmeinek történeti kérdéseivel, európai kapcsolataival, a magyar néphit rendszerével, szimbolikájával, továbbá a halottak és különböző hiedelemlények alakját övező rítusokkal és hiedelmekkel, és ezzel karöltve a vallás lényeivel, valamint a vallásos/mágikus specialisták alakjaival és gyakorlatával is foglalkoznak.

Leírás

A kötet huszonnégy tanulmánya válogatás Pócs Éva 1992 és 2014 között publikált munkáiból. A szerző első, 2002-es gyűjteményes kötetéhez hasonlóan ebben is olyan tanulmányokat adott közre, amelyek mondanivalóját egészen vagy részben ma is érvényesnek tartja. Az írások a magyarság, valamint a szomszédos közép- és kelet-, délkelet-európai népek hiedelmeinek történeti kérdéseivel, európai kapcsolataival, a magyar néphit rendszerével, szimbolikájával, továbbá a halottak és különböző hiedelemlények alakját övező rítusokkal és hiedelmekkel, és ezzel karöltve a vallás lényeivel, valamint a vallásos/mágikus specialisták alakjaival és gyakorlatával is foglalkoznak. Nem a kutatás vagy megírás sorrendjében, hanem bizonyos belső, tematikus illetve nézőpontbeli összefüggések alapján rendeződtek a cikkek öt tömbbe. A legfontosabb kérdéskörök: a vallás és hiedelmek, illetve a néphit mitikus lényeinek természettel és kultúrával, szent és profán viszonyával fémjelezhető szimbolikus rendszerei; archaikus mediátori technikák: a vallásos látomások és a megszállottság sajátos magyar és közép-kelet-európai formái; a mágia és varázslat technikái és letéteményesei; a boszorkányság és a boszorkányok hiedelemvilága és társadalmi kontextusa, és végül két, nagy kutató elődökre emlékező tanulmány. Mindeme témák kutatása szinte reneszánszát éli ma Európa-szerte, még ha a kutatók ma már sokkal kevésbé is haladnak a „hagyományos” néphit vizsgálatának a múlt századi folklorisztika által szentesített útjain. Maga a néphit – mint önálló, a vallástól független entitás – fogalma is megkérdőjeleződött. A néphit, népi vallás paradigmaváltásait bizonyos mértékig követik e kötet cikkei is: nem kizárólag néphit-tanulmányokkal van dolgunk; több téma kidolgozása a vallás és hiedelmek egybeeső, egymást fedő mezsgyéjén jár. A cikkek hivatkozásai nagyjából az első publikálás dátuma körüli kutatási állapotot, illetve a szerző akkori tudását, véleményét tükrözik. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, nem érdektelen e tanulmányok közzététele úgy is, mint egy kiveszőfélben lévő kutatógenerációt jellemző kortünet.

Studia Ethnologica Hungarica XVIII.

Írta: Pócs Éva

Tartalom

Előszó

HIEDELEMRENDSZER, HIEDELEMLÉNYEK

Natura és kultúra – halál vagy élet? Kettős lények és „emberré avatás”

Ing, palást és meztelenség: adatok az öltözködés szimbolikus vonatkozásaihoz

Az asztal és a tűzhely – avagy hol van a szent sarok

Kultusz, emlékezet, dekoráció. A házbelsők díszítése Gyimesközéplokon

ARCHAIKUS VALLÁSI TECHNIKÁK

Transz és látomás Európa népi kultúráiban

Jánó Ilona és az újkori magyar látomások

Megszálló halottak, halotti megszállottság

Szőkefalva / Seuca: egy új kegyhely új üzenetei

Démoni megszállottság és ördögűzés a közép-kelet-európai népi hiedelemrendszerekben

Kommunikáció a tündérekkel Délkelet-Európában

Az isteni megszállottság motívumai az archaikus népi imádságokban és ráolvasásokban

Néhány új szempont a regölés és a regösének kutatásához

MÁGIA, VARÁZSLAT

Esővarázslás és idővarázslók a kora újkori forrásokban

Átmeneti rítusok a halál után

Igézet, szemverés: a nézéssel való rontás hiedelmei és rítusai

A 2. merseburgi ráolvasós magyar típusai

„Kősziklák hasadnak”. Csodák és lehetetlenségek a mágikus költészetben

BOSZORKÁNYSÁG

Male – konfliktusok – boszorkánytípusok

(Sopron vármegye, 1529–1768)

Miért nők a boszorkányok

Falusiak párbeszéde a bírósággal a repülésről (a 16–18. századi magyarországi boszorkányperekben)

Szent György és a boszorkányok

Boszorkányság és boszorkányok Közép-Kelet-Európában

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK

A korabeli néphit Ipolyi Arnold Magyar mythologiájában

„Keleti hagyomány – nyugati kultúra” Vargyas Lajos munkásságában