Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Népzenei olvasókönyv

Paraméterek

Szerző Sebő Ferenc
Cím Népzenei olvasókönyv
Alcím 3. átdolgozott, CD-ROM melléklettel bővített kiadás
Kiadó Hagyományok Háza
Kiadás éve 2009
Terjedelem 440 oldal
Formátum A/5, keménytáblás
ISBN 978 963 7363 38 2
Eredeti ár:
3.500 Ft
3.150 Ft
Online kedvezmény: 10%

A mű a magyar népzene alapvető ismertetője. Mind a vokális, mind a hangszeres néphagyomány jellegzetességeiről szól (ezen belül a tánczenéről is, amelynek kiváló szakértője és gyakorlója a szerző).

Leírás

A mű a magyar népzene alapvető ismertetője. Mind a vokális, mind a hangszeres néphagyomány jellegzetességeiről szól (ezen belül a tánczenéről is, amelynek kiváló szakértője és gyakorlója a szerző). Az olvasókönyv három részre tagolódik. Az első a népzenére vonatkozó általános ismereteket foglalja magába. A második rész az olvasmányokat, a harmadik pedig – példatárként – egy mintaszerű népzenei gyűjtés anyagát tartalmazza, amelyet a CD-ROM mellékletről meg is hallgathat az olvasó. A kötet legvégén kisszótár segíti a könyvben előforduló szakkifejezések, idegen szavak itt használandó értelmezését.
 
Lektor: Dobszay László 

Tartalom

Bevezető
A NÉPZENE
A népzenére ruházott ideológiai szerepek
A magyar népzene felfedezése
A MAGYARORSZÁGI NÉPZENEKUTATÁS
A magyar népdalok rendezése
Bartók Rend
Kodály „Rend”
Járdányi Rend
Népzenei Típusrend
A MAGYAR NÉPZENE
Vokális és hangszeres zene
A néphagyomány zenei „hallásmódjai”
Népi hangszerek
Hangszeregyüttesek
Népzenei dialektusok
MAGYAR NÉPDALSTÍLUSOK
A strófikus magyar népdalok felosztása
Pszalmodizáló (v. pentaton sirató) stílus
Tetraton dallamok
Diatonikus sirató stílusú dallamok
Pentaton ereszkedő-kvintváltó stílus
Ereszkedő pentaton-pásztor réteg
Dúr ereszkedő rétegek
Dudanóta-kanásztánc (mulattató) stílus
Duda-ritmus
Kanásztánc-ritmus
Kis-kvintváltó dallamok
Nagyívű, ereszkedő, kezdősorismétlő dallamok
A „Rákóczi”-dallamkör
Régies kis ambitusú dallamok
Újszerű kis ambitusú dallamkörök
Emelkedő dallamszerkezetű rétegek
Új stílus
A népdalelemzés főbb szempontjai
ÉNEKES NÉPSZOKÁSOK
A naptári évhez fűződő rítusénekek
A télközépi ciklus
A tavaszi népszokások
Szent Iván napja
Az emberi élet állomásaihoz fűződő rítusénekek
TÁNCZENE
Táncműfajok
Magyar táncdialektusok
A magyar tánckincs történeti rétegei
A tánc és zenekíséret kapcsolata
Zenész-táncos-kapcsolat
REVIVAL ÉS TÁNCHÁZ
A népzene és néptánc. Új tanulságok
Színpadi együttesek
Táncház
A szakmai háttér
NÉPZENEI KIADVÁNYOK
Magyar Népzene Tára
Járdányi: Magyar népdaltípusok
Bartók: Magyar népdalok (Egyetemes Gyűjtemény)
Magyar Népdaltípusok Katalógusa
Ajánlat a magyar népdalközlések irodalmából
Népzenei hanglemezek
Népzenei hanglemezajánlat
OLVASMÁNYOK
Gyűjtéstörténet
Herrmann Antal: Népzenei kincseink és a fonográf (1907)
Nyikai: A Fehér Nyikó völgyéből (1900)
Gergely Pál: Vikár Béla gyűjtőútjai nyomán (1947)
Seprődi János: A tánczene gyűjtéséről (1909)
Móra Ferenc: A honti igricek
Bartók Béla: Gyergyó-kilyénfalvi párbeszéd (Levél Geyer Stefinek - Budapestre) 1907
Bartók Béla levele Ziegler Mártának Marosvásárhelyre (1914)
Lükő Gábor moldvai levele Lajtha Lászlóhoz (1933)
Ortutay Gyula: Népmese-, Népdal-, Néprajzi hanglemez (1942)
Rendezéstörténet
Rajeczky Benjamin: Bartók-glosszák a népdal-lejegyzéshez (1948)
Rácz Ilona: Bartók Béla utolsó évei
a Magyar Tudományos Akadémián (1961)
Kovács Sándor: Bartók dallamcsoportosítási rendszere (1991)
Járdányi Pál: A magyar népdalok rendje (1961)
„Néphagyomány és zenekultúra”
Bartók Béla: A régi magyar népzenéről (1933-43)
Kodály Zoltán: Néprajz és zenetörténet (részletek) (1933)
Dobszay Lász1ó: A népdal és a zenei érték (1970)
Dobszay László: A népzene pedagógiai jelentősége (1991)
„Népzene-biológia”
Sebő Ferenc: Bartók ismerkedése a népzenével (1918-ig írt cikkei, szövegei alapján)
Lajtha László: Népzene-biológia (1943)
Martin György: A magyar és a román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében (1976)
Martin György: Népi tánchagyomány és nemzeti tánctípusok Kelet-Közép-Európában (1983)
Gaál Károly: Burgenlandtól Új-Zélandon át a magyarországi svábokig (1992)
Letűnt világ hírmondói
Sebő Ferenc: Régi táncházak (Elek - Szék)
Dúló György: Beszélgetés Kovács Tivadarral
Sebő Ferenc: Beszélgetés Bársony Mihállyal
PÉLDATÁR
Egy népzenei gyűjtés tanulságai
Népzenei hanglemezfelvételek 1954
Pszalmodizáló stílus
Tetraton dallamok
Diatonikus sirató stílusú dallamok
Pentaton ereszkedő-kvintváltó stílus
Ereszkedő pentaton-pásztor réteg
Dúr ereszkedő rétegek
Régies kis ambitusú dallamok
Újszerű kis ambitusú dallamkörök
Emelkedő dallamszerkezetű rétegek
Új stílus
Dallamkeresők
SZÓTÁR
CD-ROM melléklet népdalstílus példatárának tartalomjegyzéke