Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Növényvírusok, viroidok és szatellitek

Paraméterek

Szerző Salamon Pál
Cím Növényvírusok, viroidok és szatellitek
Alcím A növényvírusok, viroidok és szatellitek osztályozása és nevezéktana
Kiadó Agroinform Kiadó
Kiadás éve 2007
Terjedelem 148 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN AGR13
Eredeti ár:
2.960 Ft

Dr. Salamon Pál az egyik legkiválóbb ismerője a növényvírusok rendszertanának és patológiájának. Könyvében kísérletet tesz arra, hogy teljes körű taxonómiai áttekintést adjon a növényi vírusok, viroidok és szatellitek teljes listájának magyar nevével.

Leírás

Az előttünk lévő vállalkozásban dr. Salamon Pál kísérletet tesz arra, hogy teljes körű taxonómiai áttekintést adjon a növényi vírusok, viroidok és szatellitek teljes listájának magyar nevével. Ezek a nevek a szerző saját elgondolásai, nem hivatalos nevek, de a jövőben alapját képezhetik egy széles körű szakmai megvitatásnak. A növényvírusok elnevezése nem követ egységes szabályokat, keveredik benne a „klasszikus latin nevezéktan” a vírusok központi elnevezésével, amely többnyire utal a vírus valamilyen tulajdonságára, az általa okozott tünetek leírására. Ezt a helyzetet tovább nehezíti a vírusok számának gyorsütemű növekedése is. Ebben a helyzetben próbál a szerző rendet teremteni a magyar vírusnevek kritikai elemzésével és egyes esetekben új magyar növényvírus nevek megalkotásával. A vírusok világos és magyar nyelvű rendszerezése nagy segítséget adhat a magyar nyelvû virológiai szakirodalomnak és a növényvirológia egyetemi oktatásának. Ennek a nagyléptékû vállalkozásnak a sikerét az fogja eldönteni, hogy a virológiai szakma mennyire fogadja el a javasolt nevezéktant és mennyire ismeri fel a jelentőségét az egységesen használt vírus neveknek. Egy dolgot azonban biztosan leszögezhetünk: a szerző az egyik legkiválóbb ismerője a növényvírusok rendszertanának és patológiájának, így jobban bízhatunk ajánlásaiban és ítéleteiben.

Burgyán József, az MTA doktora

Agroinform Kiadó, 2007.

Növényvédelem 2007 különszám

Írta: dr. Salamon Pál

Lektor: Bisztray György Dénes

 

Kapcsolódó kiadvány:

Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek

Tartalom

A vírus, a viroid és a szatellit fogalma

Rövidítések és jel­zé­sek

I. Össze­fog­la­lás

II. Be­ve­ze­tés

III. A nö­vény­ví­rus és -viroid csa­lá­dok és nem­zet­sé­gek fel­so­ro­lá­sa

IV. A nö­vény­ví­rus és -viroid csa­lá­dok és nem­zet­sé­gek ne­vé­nek rö­vi­dí­té­sei

V. A nö­vény­ví­rus és -viroid csa­lá­dok és nem­zet­sé­gek osz­tá­lyo­zá­sa, a nem­zet­sé­gek tí­pus­fajainak fel­so­rolá­sa a tudományos és a ja­va­solt la­tin ne­vek­kel

VI. A nö­vény­ví­ru­sok fel­so­ro­lá­sa a tu­do­má­nyos és a javasolt ma­gyar ne­vek­kel

VII. A növényviroidok fel­so­ro­lá­sa a tu­do­má­nyos és a javasolt ma­gyar ne­vek­kel

VIII. A sza­tel­li­tek osz­tá­lyo­zá­sa és fel­so­ro­lá­sa a tu­do­má­nyos és a javasolt ma­gyar ne­vek­kel

IX. A nö­vény­ví­ru­sok, viroidok és sza­tel­li­tek ma­gyar-an­gol név­lis­tá­ja

Iro­da­lom