Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Módszertani kiadványok

Rendezés:
Nézet:

Az első összefoglaló jellegű munka magyar nyelven, amely válaszol arra a kérdésre, hogy miért és milyen módon van szükség korai idegen nyelvi programokra.

2.465 Ft 2.342 Ft
Hazánkban az elmúlt évtizedekben már több száz iskolában több tízezer tanuló részesült két tanítási nyelvű oktatásban, ezért mindenképpen üdvözlendő egy olyan kiadvány megjelenése, amely megmutatja e sajátos nevelés-oktatás legfontosabb kérdéseit, s a rájuk adható válaszokat.
3.780 Ft 3.591 Ft

Kötetünk egyetemi tankönyv, kutatóknak és diákoknak szól elsősorban, de a szülőknek is szeretne eligazítást adni a kétnyelvűvé válás lehetőségeiről, rávilágítani a kétnyelvűség előnyeire.

2.500 Ft

A kötet összefoglalja a kommunikatív nyelvpedagógia elméleti alapjait, fejlődési irányait és legjellemzőbb vonásait. Elsősorban gyakorló tanárok és tanárjelöltek, a nyelvtanítással foglalkozó szakemberek számára íródott.

1.445 Ft 1.372 Ft

A szerző, aki fél évszázadon át több tucat angol nyelvkönyvével szerzett magának nevet, most a magyar nyelv grammatikájának a leírásában igyekszik hasznosítani tankönyvírói tapasztalatait. Hogy műve ne csak a hazai olvasók, tanárok és tanulók számára nyújtson hasznos tudnivalókat, a grammatikai kategóriákat angolul is következetesen megnevezi.

3.990 Ft 3.591 Ft

A Lexikográfiai füzetek 2004-ben megjelent első száma, azaz a jelen bibliográfia első kiadása a magyar nyelvtudomány régi adósságát törlesztette. Az új kiadás a benne szereplő szótárak adatainak leadási határideje, azaz 2002. december 3l-e óta napjainkig (2010 elejéig) terjedő időszak szótártermésével gazdagítja bibliográfiánkat.

3.150 Ft 2.520 Ft

A kétnyelvű és interkulturális oktatás iránti érdeklődés, még ha lassan is, de egyre inkább terjed Olaszországban. Az olasz iskolákban az idegen nyelvek korai oktatása a hatvanas években kezdődött...

1.575 Ft 1.496 Ft
Az 1945 és 1995 közötti időszak dokumentumainak és adatainak objektív elemzésével a könyv megkísérli felderíteni a magyarországi negatív nyelvtudási helyzet általános iskolához, az egy nyelv kötelező oktatásához kötődő tényezőit.
2.580 Ft 2.451 Ft

Az anyanyelvnek az idegennyelv-oktatásban betöltött szerepéről vallott többé vagy kevésbé megalapozott nézetek nagymértékben meghatározzák a különféle nyelvoktatási módszerek, irányzatok lényegét...

4.200 Ft 3.990 Ft

A könyv célja megvizsgálni, hogyan kezeli a nyelvoktatás a nem feltétlenül vizsgákon igazolt tudás iránti igényt, az információdömpingben a mit tudjunk és hogyan tanítsuk, tanuljuk kérdéseket, valamint a komoly kihívást jelentő együttműködési, kommunikációs képességek és a kollektív kompetenciák fejleszthetőségét idegen nyelven.

1.895 Ft 1.516 Ft

,,A magyarok idegennyelv-tudása, bár az utóbbi években fejlődött, még mindig igen gyenge”! Miért még mindig az elégedetlenség, amikor az iskolai tantárgyak közül talán pont az idegen nyelvek terén történt a legnagyobb fejlődés? 

2.520 Ft 2.394 Ft
Magyarországon elsőként Kaposvárott indult be a francia nyelvű tanítóképzés. A szerző könyvében a francia nyelvi tanítóképzés során összegyűlt szakmai tapasztalatait teszi közkinccsé, melyeket más idegen nyelvi képzésben is hasznosítani lehet.
1.280 Ft 1.216 Ft

Napjaink globális gazdasági integrációja szükségszerűen jelent nyelvterületek és kultúrák közötti migrációt is. Az idegennyelv-tanulás így a be- és kivándorlás jelenségének térhódítása révén is egyre fontosabbá válik, az elért siker vagy kudarc nagy hatással lehet egy egyén életére, és a társadalomra is.

2.340 Ft 2.106 Ft

A kétnyelvűség vizsgálatának szükségességét a napjainkra megváltozott geopolitikai helyzet indokolja. Ma már nincs olyan ország a világon, amely területén ne élnének nyelvi kisebbségek, vagy ne lennének olyan egyének, akik valamilyen családi okból két nyelvet használnak a mindennapi életükben.

1.940 Ft

A kötet célja, hogy bemutassa az explicitáció megjelenési formáit angolról magyarra tolmácsolt célnyelvi szövegekben. Végzős tolmácshallgatók különböző tolmácsolási munkamódokban tolmácsolt magyar célnyelvi szövegeit elemeztük. Célunk az explicitációs műveletek előfordulási gyakoriságának és típusainak vizsgálata volt. 

1.500 Ft

A mérés és értékelés folyamatában a teszt olyan mérőeszköznek számít, amely világosan meghatározott vizsgálati módszerekkel hitelesen és érvényesen próbál információkat nyerni a viselkedés sajátosan jellemző mintáiról...

1.100 Ft

Ez a tolmácsoláspedagógiai kötet nemcsak összegyűjti a hazai képzőintézményekben tevékenykedő tolmácsoktatók által legfontosabbnak ítélt problémákat, de egyúttal kijelöli azokat az irányokat, amelyek meghatározzák, meghatározhatják a modern tolmácspedagógiát.

2.500 Ft

Az Iskola, nyelv, siker című könyv a kéttannyelvű oktatás tárgykörében végzett kutatássorozat legújabb darabja. A harmincéves gyakorlatra való tekintettel, a visszatekintés jellegéből adódóan elsősorban a kimenet szempontjából vizsgálja a kéttannyelvű oktatási formát.

2.625 Ft 2.493 Ft

Korai két tanítási nyelvű programok 1989 óta vannak jelen a magyar közoktatásban. Életre hívásukban a fő szerepet nem központi oktatáspolitikai döntés, hanem társadalmi kezdeményezés játszotta.

2.290 Ft 2.175 Ft

A könyvet haszonnal forgathatják a fordítóképzésben részt vevő hallgatók és tanárok, a fordításkutatók és mindazok, akik érdeklődnek a fordítás nyelvészeti megközelítése iránt.

3.740 Ft 3.553 Ft

A kötet tanulmányaiban a nyelvhasználat identitásformáló jelentősége kerül előtérbe, hiszen az önazonosság és a csoporthoz való kapcsolódás szempontjából meghatározó a nyelvi, ezáltal kulturális beágyazódás. Mind a nyelvhasználat minősége, mind a többnyelvűség esetében az anyanyelv és a többségi nyelv tanulása, használata, viszonyrendszere számos szociolingvisztikai és társadalmi kérdést vet fel.

3.000 Ft