Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Olvasás és pedagógia

Paraméterek

Szerző Cs. Czachesz Erzsébet
Cím Olvasás és pedagógia
Kiadó Mozaik Kiadó
Kiadás éve 1998
Terjedelem 159 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 963 697 173 0
Eredeti ár:
2.980 Ft

A könyv bemutatja azokat a kognitív pszichológiai és pedagógiai kutatási eredményeket, amelyek lényegesen hozzájárultak az olvasási képesség jobb megértéséhez.

Leírás

A századelő jelentős olvasáskutatója, Huey (1908/1968, 8. o.) azt írta az olvasásról, hogy az az emberi civilizáció legérdekesebb és legrejtélyesebb találmánya. Úgy vélte, hogy az olvasás titkainak a megfejtése minden szakember, pszichológus álma lehet. Hozzátehetjük, hogy a pedagógusok, az olvasást tanítók álma is. Messze vagyunk még a titkok megfejtésétől, de az elmúlt évtizedekben sokféle tudományágban sok ismeretünk halmozódott fel az olvasásról.
Ebben a könyvben egyrészt megkíséreljük összefoglalni azokat az elsősorban kognitív pszichológiai és pedagógiai kutatási eredményeket, amelyek lényegesen hozzájárultak az olvasási képesség jobb megértéséhez, és még nem találtak utat a hazai olvasáskutatásban és olvasáspedagógiában. Másrészt két nagymintás empirikus pedagógiai vizsgálatból mutatunk be az olvasás tanítása szempontjából fontos eredményeket. Meg sem kíséreljük az olvasás definícióját megadni, hiszen annyiféle lehet, ahány olvasó. A Nemzetközi Olvasástársaság kiadásában az olvasás és az írás közelmúltban megjelent szótára (Harris és Hodges, 1995) az olvasásnak húszféle definícióját sorolja fel. A teljes szócikket magyarra fordítva közöljük a függelékben. Mi az olvasást elsősorban mint összetett képességet fogjuk vizsgálni, miközben arra törekszünk, hogy a pszichológiai jellemzők mellett a tanításra és fejlesztésére vonatkozó pedagógiai ismereteket is számba vegyük. A legfontosabb célunk a könyv írásakor az volt, hogy olyan kutatási eredményeket mutassunk be, amelyek a jövendő tanítók és tanárok számára fontos, lehetnek, és eddig magyarul nem, vagy csak kevéssé voltak hozzáférhetőek.
 
MS-2914
Írta: Cs. Czachesz Erzsébet
Lektor: Kádárné Fülöp Judit

Tartalom

Történeti áttekintés és előzetes ismeretek
Az olvasási képesség
A korai olvasáskutatás
A beszélt és az írott nyelv közötti különbségek
Az írásrendszerek
Az olvasás mint információfeldolgozás
Az információ feldolgozása
A vizuális jelek feldolgozása
A mentális lexikon
A mentális lexikon elérése
A szemmozgás és az olvasás
A szemmozgások jellemzői
A szemmozgások kognitív kontrollja
A szófelismerés folyamata és modelljei
Kísérleti módszerek
A szófelismerés modelljei
A kezdő olvasók és az olvasástanítás módszerei
Az olvasás tanulásának kognitív előfeltételei
Az olvasási képesség fejlődése
Olvasástanítási módszerek
Az olvasásmegértés és tanítása
A szókincs szerepe az olvasásmegértésben
A szöveg struktúrájának a megértése
Az olvasásmegértés tanítása
Olvasási modellek
Az olvasás tanítása itthon és világszerte: eredmények, tanítók és módszerek
A vizsgálatok és a mérőeszközök
Az olvasási képesség mutatói és az eredmények
A tanítók
Összefüggések a tanítói jellemzők között
A tanítók jellemzői és az olvasási teljesítmények közötti összefüggések
Hazai olvasástanításunk eredményessége: a családi-kulturális tényezők hatása az olvasás elsajátítására
A probléma az oktatásszociológiában
A gyerekek családi hátterének jellemzői
A szülők véleménye a gyerekek tanulási, olvasási problémáiról
Szülői elvárások a neveléssel és az oktatással kapcsolatban
A háttértényezők és az olvasási teljesítmények kapcsolata
A háttértényezők szerepe az olvasási teljesítmények alakulásában
Bibliográfia
Glosszárium
Ábrák jegyzéke
Táblázatok jegyzéke
Tárgymutató
Névmutató
Függelék