Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Orvosi antropológia

Paraméterek

Szerző Lázár Imre – Pikó Bettina
Cím Orvosi antropológia
Kiadó Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve 2012
Terjedelem 582 oldal
Formátum A/4, keménytáblás
ISBN 978 963 226 406 6
Ár:
8.400 Ft

Az egészséggel és betegséggel kapcsolatos döntéseket befolyásolja az, hogy milyen a beteg, a gyógyító személyzet és az adott társadalom hiedelemrendszere és hitvilága. Az orvosi antropológia ezenkívül a gyógyítás kultúrájának önismereti tárgya is.

Leírás

Saját világunk értelmezéséhez szükséges a kulturális önismeret, mert a betegségekben, társadalmi zavarokban, szenvedésben testet öltő jelenségeket csak a kultúra szemüvegén keresztül érthetjük meg. Az egészséggel és betegséggel kapcsolatos döntéseket befolyásolja az, hogy milyen a beteg, a gyógyító személyzet és az adott társadalom hiedelemrendszere és hitvilága. Az orvosi antropológia ezenkívül a gyógyítás kultúrájának önismereti tárgya is. Metaforikusan fogalmazva: e diszciplína mára nagykorúvá vált hazánkban is. Ezért szerkesztési elvünkké tettük, hogy az orvosi antropológia nemzedékei között kapcsolatot építsünk, és a tárggyal rokon diszciplínák közötti hidakat is láthatóvá tegyük. Távlati szempontból is igen nagy lehetőséget kínált számunkra az ébredő hazai szakma összefogása és megjelenítése egy közös kötet keretein belül, amely így magán viseli az adott korszak sajátosságait, valamint a hazai társadalmi-kulturális közeg kontextusát. Mert mi is lehetne az antropológia feladata, mint az, hogy az ember mibenlétére választ keressen, és ebben az orvosi antropológia jelentős részt vállalhat. E reményekkel nyújtjuk át a tisztelt olvasóknak az orvosi antropológia első hazai tankönyvét, amely a diszciplína hazai arcélét kívánja kirajzolni.
 
Szerkesztette: Lázár Imre – Pikó Bettina
Lektor: Buda Béla

Tartalom

ELŐSZÓ — Molnár Péter
1. ORVOSI ANTROPOLÓGIÁK: UTAK ÉS EMBERKÉPEK
Bevezető — Lázár Imre
Az orvosi antropológia és az orvosi szociológia — Pikó Bettina
Az orvosi antropológia és az angolszász antropológia — Kürti László
Kultúrspecifikus betegségek feltárása
Filmográfia — Orvosantropológiai dokumentumfilmek
A magyar orvosi antropológia előzményei — Lőrincz Jenő
Ökológia és adaptáció: biokulturális modellek az orvosi antropológiában — Csathó Árpád
2. PALEOPATOLÓGIA, GENETIKA ÉS A TÖRTÉNETI ORVOSI ANTROPOLÓGIA
A fizikai antropológia hazai történetéből és orvosi antropológiai vonatkozásairól — Lázár Imre
Az egykorú sebészet a paleopatológia és a történeti orvosi antropológia szemszögéből — Grynaeus Tamás
Az archeoradiológia lehetőségei és korlátai — Antal Elemér
Származás és hajlam — Nádasi Edit — Béres Judit
3. A TEST ÉS A TÁPLÁLKOZÁS ORVOSI, SZOCIÁLIS ÉS TÖRTÉNETI ANTROPOLÓGIÁJA
Bevezető — Pikó Bettina
A test orvosi antropológiája — Csabai Márta — Szabó Pál — Túry Ferenc
A test szimbólumai és metaforái — Császi Lajos
A táplálkozás antropológiája — Túry Ferenc —Túry Krisztina
Testkép- és evészavarok — Túry Ferenc
4. ORVOSLÁSOK, ANTROPOLÓGIÁK ÉS ÉSZJÁRÁSOK, BETEGSÉG- ÉS HALÁLKÉP A KULTÚRÁKBAN
Bevezető — Lázár Imre
Laikus egészség- és betegségkoncepciók orvosi antropológiája — Pikó Bettina
A napkultusz társadalomalakító hatása — Antal Z. László
Halálképek — Zana Ágnes — Pilling János
Racionalitás és tudományosság — Szolcsányi Tibor
Az orvosi/antropológiai értelmezés logikái — Lázár Imre
5. A NÉPI ORVOSLÁS ÉS AZ ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT ANTROPOLÓGIÁJA A PLURÁLIS MEDICINA SZEMSZÖGÉBŐL
Bevezető — Lázár Imre
Népi orvoslás és természetgyógyászat — Koltay Erika
A népi orvoslás specialistái — Grynaeus Tamás
Etnobotanika — Rácz Sándor — Rácz-Kotilla Erzsébet
Az alternatív medicina és az orvosi pluralizmus — Lázár Imre
6. A GYÓGYÍTÁS SPIRITUÁLIS GYÖKEREI ÉS TRANSZCENDENS LÁTHATÁRA
Bevezető — Lázár Imre
Sámánság: egyéni és társadalmi gyógyítás — Hoppál Mihály
Táltosok, látók, gyógyítók és szentemberek. A spirituális orvoslás népi specialistái — Grynaeus Tamás
Rontás, mágia és gyógyítás az élő hagyományban — Keszeg Vilmos
Spirituális gyógyítás egykor és ma — Lázár Imre
7. A SZERHASZNÁLAT ORVOSI ANTROPOLÓGIÁJA
Bevezető — Pikó Bettina
Homeopátia — alternatív gyógyászat — Rácz Gábor — Rácz-Kotilla Erzsébet
Az addikciók orvosi antropológiája — Demetrovics Zsolt
Az ifjúsági kultúra orvosi antropológiai vonatkozásai — Rácz József
8. AZ ORVOSI ANTROPOLÓGIA PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSEI
Bevezető — Pikó Bettina
A pszichiátria orvosi antropológiája — Lajtai László
A pszichiátria tárgya
A pszichiátria mint szociológiailag értelmezhető tevékenység
A pszichiátria mint szociokulturális termék és tevékenység
A stressz, a modernizáció és a globalizáció orvosi antropológiája — Pikó Bettina
A pszichoanalitikus antropológia magyar úttörői: Róheim Géza és George Devereux — Kürti László
Az afrikai etnopszichiátria keletkezése. Visszatekintés a dakari iskola történetére — Zempléni András
9. AZ ORVOSI ANTROPOLÓGIA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HAZAI CIGÁNYSÁG HELYZETÉRE
Bevezetés — Pikó Bettina
Az orvosi antropológia népegészségügyi kérdései — Kulturális epidemiológia és demográfia — Csépe Péter
A magyarországi roma/cigány népesség orvosantropológiai megközelítésben — Szabóné Kármán Judit
Etnopszichiátria — Túry Ferenc
Az egyenlőtlenségek szociális reprezentációja, az átmenet ifjúságának életfelfogása és életvitele — Pikó Bettina
10. A NEMEK ÉS A REPRODUKCIÓ ORVOSI ANTROPOLÓGIÁJA
Bevezető — Lázár Imre
A szexualitás és a szülés orvosi antropológiája — Barabás Katalin — Forrai Judit
A születés körüli rítusok, a korai gyermekgondozás és a kultúra — Csóka Szilvia — Lázár Imre
Nemiség, szülés, szoptatás a történeti és néprajzi adatok tükrében — Grynaeus Tamás
A társadalmi nemek kutatása. A férfikutatások (men’s studies) nemzetközi és hazai története — Susánszky Anna
11. A GYÓGYÍTÓVÁ VÁLÁS ANTROPOLÓGIÁJA
Bevezető — Lázár Imre
Gyógyító egyéniségek — a gyógyítóvá válás útjai — Grynaeus Tamás
Az orvosi szerepmodellek jelentősége az orvostanhallgatók emberképében — Kapocsi Erzsébet
Beavatási jelenségek az orvossá válás folyamán — Zsinkó-Szabó Zoltán
12. ORVOSLÁS ÉS HATALOM A KRITIKAI ÉS AZ ALKALMAZOTT KLINIKAI ORVOSI ANTROPOLÓGIA SZEMSZÖGÉBŐL
Bevezető — Lázár Imre
Medikalizáció  — Bánfalvi Attila
Gondolatok az egészségügy finanszírozási kérdéseiről antropológiai szemmel — Szebik Imre
Az etika, a tudomány és a technológia kapcsolata — Kovács József
Az orvos és a közhatalom viszonya — Balázs Péter
Az egészségügy szervezeti antropológiája — Lázár Imre
A SZERKESZTŐK UTÓSZAVA
BIOGRÁFIA
TÁRGYMUTATÓ