Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Osztályozó nyelvészet

Paraméterek

Sorozat Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához
Szerző Kicsi Sándor András
Cím Osztályozó nyelvészet
Kiadó Tinta Könyvkiadó
Kiadás éve 2021
Terjedelem 254 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 409 279 7
Eredeti ár:
3.990 Ft
3.391 Ft
Online kedvezmény: 15%

A tanulmánykötet Kicsi Sándor András utóbbi évtizedben írt, főleg szószemantikai tárgyú írásait tartalmazza.. 

Leírás

Kicsi Sándor András 1957-ben született Budapesten. 1982-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, kínai–spanyol szakon. 1983–1987 között a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumban volt muzeológus, 1987–1995 között az Akadémiai Kiadónál lexikonszerkesztő. 1995–2015 között egyéni vállalkozóként elsősorban cikkírásból, szerkesztésből élt. 1996-tól 2004-ig a Duna Televíziónak, 1997–1999 között a Magyar Nagylexikon Kiadónak is dolgozott. Rendszeresen ír cikkeket 1988-tól az Orvostörténeti Közleményekbe és nyelvészeti folyóiratokba, 1990-től pedig irodalmi lapokba (Holmi, Ezredvég, Dunatükör, Napút stb.). Legalább háromezer szócikket írt több lexikonba. 23 könyv lektora volt. Tizenkét könyve jelent meg.

Jelen tanulmánygyűjtemény elsősorban az utóbbi évtizedben írt, főleg szószemantikai tárgyú írásaiból áll. A kötetben a szerző reflexiókat fogalmaz meg a szemantikai tárgyú szakirodalomra, például a magyarok közül Gombocz Zoltán, Károly Sándor, Kiefer Ferenc műveire, továbbá a strukturalista nyelvészet újabb irányzatai és a kognitív nyelvészet nemzetközileg jelentős művelőinek idevágó munkáira. Több irányzatot, több elemző módszert mutat be. Az osztályozás, a klasszifikáció különböző formái több tanulmányának is témái: a betűk (pontosabban a grafémák) osztályozása, a szófajok közötti átmenetek, a többi főnevet osztályozó számlálószók meghatározása, az ellentét kifejezésének több típusa, a tegezettek körének kijelölése. Példái különböző nyelvekből származnak, de sok magyar nyelvjárási jellegzetességet is tárgyal. A tanulmánykötet egy-egy darabja kitér a magyar nyelv újabban felvetett szibériai származtatására, illetve a latin betűk grafematikai megkülönböztető jegyekkel való jelölésére.

 

Tinta Könyvkiadó, 2021.

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 217.

Írta: Kicsi Sándor András

Sorozatszerkesztő: Kiss Gábor

Tartalom

Előszó

A geometriai és az intuitív gondolkodás

A szószemantika szerszámosládája

A növény- és állatnevek

Alternatív grafematika

Bevezetés: A grafematika tárgya

A graféma fogalma

A reprezentációs elmélet kritikája

A kölcsönös egyértelműség elutasítása

A grafematikai megkülönböztető jegyek

A zárhangokat és a magánhangzókat jelölő grafémák

Kitekintés

Függelék: A grafémák idáig megállapított megkülönböztető jegyei

Gradience

CGS: cline, gradience, squish

Antal László a szófajok kontinuumáról

Melléknévség

Nyelvtipológia

Teljes reduplikáció az újabb angolban

Tipológiai párhuzamok a hányadik kérdő névmáshoz

Pusztay János a magyar nyelv szibériai grammatikájáról

A számlálószó védelmében

Vonzatok

A vonzatszótár

A tetszik ige vonzatkeretéről

A rovarigékről

Az igemásról

A statikus és dinamikus bentlét kifejezése

Aspektus

A statikusság

Prototípusszemantika

Asztalos

Szentkuthy a sztereotípiákról

A gyerekek asszociációinak világa

Ellentétek kifejezése

Az antonímiáról

A zamboangai ellentétpárok

Az enantioszémia néhány főbb esete a magyarban

Testrészelnevezések

Testrészelnevezések egyszerűbb poliszémiái

Természeti tünemények leírása

Néhány meteorológiai understatement

A csillagképek népi elnevezéseiről

Növény- és állatnevek

Jó nevek

Fecske és fecskevirág

Keresztnévből származó madárnevek és a rejtett hangutánzás

A dunántúli rovarnévosztály

Halálválasztó fű

Tárgynevek

Néhány edénynévről

Funkcionális szemantika

A sakkfigurák neveiről

Pénznevek könyve

Madárnévből származó lőfegyvernevek

Gasztronómiai szókincs

A fogás és menü szók gasztronómiai jelentése

Újházi a gasztronómiában

Pragmatika

Isten, gyerek, kutya

A rímelő köszönések squibje

Gyermeknyelv

Az első szómondatok

Költészettan

Mi teszi költeménnyé a verset?

A tárgyköltészetről

A szatíráról

Szemiotika

Szemiotika szavunk történetéhez

Széljegyzet Simove-hoz

A kötet írásainak első megjelenése

Névmutató