Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Óvodai tevékenységek módszertana

Paraméterek

Szerző Stark Gabriella
Cím Óvodai tevékenységek módszertana
Kiadó Ábel Kiadó (Kolozsvár)
Kiadás éve 2011
Terjedelem 164 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 973 114 144 2
Ár:
2.500 Ft
2.375 Ft
Kedvezmény: 5%

A könyv elsősorban az óvodapedagógusi pályára készülő hallgatóknak szól, ám haszonnal forgathatják a gyakorló óvodapedagógusok is, mert fontos lehet a módszertani kultúra felfrissítése, a projektmódszer és az integrált óvodai tevékenységek módszertani sajátosságainak megismerése. 

Leírás

Az óvodai tevékenységek módszertani kérdéseit bemutató könyv elsősorban az óvodapedagógusi pályára készülő hallgatóknak szól, ugyanakkor hasznosan forgathatják a gyakorló óvodapedagógusok is, mert fontos lehet a módszertani kultúra felfrissítése, a projektmódszer és az integrált óvodai tevékenységek módszertani sajátosságainak megismerése. A jegyzet részletesen tárgyalja az aktuális óvodai tantervet, mivel gyakorlati alkalmazásakor még számos nehézségbe ütköznek a pedagógusok. Részletesen taglalja a tanterv koncepcióját és sajátosságait, értelmezi a tantervi kifejezéseket, kiemelten foglalkozik a tantervben szereplő tanulási tevékenységekkel. Tisztázza a tapasztalati területek szerinti tevékenységek fogalmát, bemutatja sajátosságait és típusait, részletesen kitér a különböző tevékenységtípusok módszertani kérdéseire, didaktikai mozzanataira. A szabad tevékenységek, játékok esetében elsősorban a tevékenységi sarkok módszertani kérdéseit járja körül a jegyzet; a személyes fejlődést célzó tevékenységeket bemutató fejezetben pedig a rutinok, átmenetek, opcionális tevékenységek és délutáni tevékenységek módszertani kérdéseire tér ki részletesen.
Külön fejezet foglalkozik a projektmódszer óvodai alkalmazásának sajátosságaival. Ebben a fejezetben megismerhetjük a projektek széles skáláját, a projektszervezés szakaszainak módszertani sajátosságait. Az integrált óvodai tevékenységek módszertani kérdéseinek tisztázása sem hiányzik a jegyzetből: az integrálás elméleti kérdéseinek tisztázása után az óvodai integrálási lehetőségeket mutatja be. Mivel az óvodapedagógus(jelölt) felkészületlennek érezheti magát a tanterv és a projektmódszer gyakorlati alkalmazására, az integrált tevékenységek tervezésére, valamint az ezzel járó dokumentáció elkészítésére, a jegyzet törekszik arra, hogy az aktuális tantervet összevesse a régivel, és minél több gyakorlati alkalmazást mutasson be. A jegyzet példázni próbálja a tanterv nyújtotta integrálási lehetőségek megvalósítását, a projektmódszer alkalmazásában rejlő lehetőségek kiaknázását kidolgozott tematikus projektek, heti tervek, valamint integrált tevékenységek tervének bemutatásával. Terjedelmi okok miatt a játékmódszertani kérdések közül a jegyzet csupán a didaktikai játék problémakörével foglalkozik, ez a tapasztalati területek szerinti tevékenységek egyik fő megvalósítási módját képezi. Bemutatja a didaktikai játékok típusait, valamint a játéktanítás módszertani kérdéseit.
A jegyzet egységes szerkesztési elvet követ. A fejezetek elején lévő kulcsfogalmak előrevetítik a fejezetben tárgyalt fontosabb témákat, megkönnyítik a szövegben való tájékozódást. A reflektáló tanulást teszik lehetővé a fejezetek végén található összefoglalások, rendszerező ábrák; a fejezetvégi kérdések és feladatok gyűjteménye pedig a megértést, önellenőrzést, alkalmazást, továbbgondolást szolgálják. A fejezetek végén ajánlott szakirodalmi jegyzék kiindulópontot nyújt a további tájékozódáshoz, a témában való elmerüléshez.
 
Írta: Stark Gabriella
Lektor: P. Dombi Erzsébet

Tartalom

Bevezetés
I. Az óvodai oktatás mint a közoktatás alappillére
1. Az óvodai oktatási rendszer struktúrája
1.1. Óvodatípusok
1.2. Az óvodai oktatás szintjei
1.3. Az óvodai csoport
2. Az óvodai oktatás funkciói
II. Az óvodai tanterv alkalmazásának módszertani kérdései
1. Fogalomtisztázás
2. Az óvodai oktatás változásai az elmúlt években
3. A korai nevelés koncepciója
4. Miért volt szükség az új tanterv bevezetésére?
5. Az óvodai tanterv kidolgozásának alapelvei
6. Lényeges változások az óvodai tantervben
6.1. Fejlesztési területek
6.2. Tapasztalati területek
6.3. A fejlesztési területek és a tapasztalati területek kapcsolata
7. Az óvodai kerettanterv sajátosságai
8. Az aktuális óvodai curriculum szerkezete és tartalma
8.1. Általános fejlesztési követelmények
8.2. Részletes követelmények
8.3. Magatartási modellek/tevékenységpéldák
8.4. Tartalomjavaslatok
III. Az óvodai tanulási tevékenységek módszertani kérdései
1. A tapasztalati területek szerinti tanulási tevékenységek
1.1. A tevékenységek időtartama, óraszáma
1.2. A tapasztalati területek szerinti tevékenységek osztályozása
1.3. A tevékenységek didaktikai mozzanatai
2. Szabad tevékenységek, játékok
3. A személyes fejlődést célzó tevékenységek
3.1. Rutinok/szokások
3.2. Átmenetek/áthajlások
3.3. Opcionális tevékenységek
3.4. Délutáni tevékenységek
4. Az óvoda napirendje – néhány módszertani javaslat
IV. Az óvodai tervezés kérdései
1. A didaktikai tervezés lépései
2. Az óvodai tervezés szintjei
2.1. Éves tervezés
2.2. Tematikus tervezés
2.3. Heti tervezés
2.4. Tevékenységi tervek
3. Az óvónő dokumentumai
3.1. Az óvónő füzete
3.2. Dokumentumok az óvónő portfoliójában
3.3. Módszertani levelek
V. A projektmódszer óvodai alkalmazása a tantervi előírások tükrében
1. A projektmódszer illeszkedése az óvodai tanterv koncepciójába
2. A projektmódszer fogalma és eredete
3. A projektmódszer óvodai alkalmazásának főbb jellemzői
4. A projektek típusai
4.1. A projektek osztályozása a témaválasztás módja szerint
4.2. A projektek osztályozása a tartalom, a téma szerint
4.3. A projektek osztályozása az interdiszciplinaritás alapján
4.4. A projektek osztályozása a tanítási időhöz való viszony alapján
4,5. A projektek osztályozása az időtartam alapján
4.6. A projektek osztályozása a projektben résztvevők száma alapján
4.7. A projektek osztályozása a produktum alapján
5. A projekt tervezésének dimenziói
6. A projekt szakaszai
6.1. A projekt tervezésének szakasza
6.2. A projekt megvalósításának szakasza
6.3. A projekt értékelésének szakasza
7. A „Mesterségek címere” óvodai projekt
A projekt tevékenységei tapasztalati területek szerinti lebontásban
VI. Integrált/komplex óvodai tevékenységek
1. A tartalmak elrendezési lehetőségei tantervelméleti megközelítésben
1.1. Interdiszciplináris szemlélet
1.2. Integrálás
1.3. Moduláris elrendezés
2. Integrálási lehetőségek az óvodai tantervben
2.1. Mit jelent az integrált óvodai curriculum?
2.2. Integrálási lehetőségek az óvodai tantervben
2.3. Integrált forgatókönyvek
2.4. Az óvodai integrált tevékenységek jellemző jegyei
2.5. Az „Egyszer volt, hol nem volt” integrált tevékenység terve
VII. Az óvodai játék módszertani kérdései
1. A didaktikai játék fogalma és jellemzői
2. A didaktikai játékok osztályozása
3. A játék tanításának menete
4. A játék szervezése
Felhasznált irodalom