Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Óvodai zenei hagyományápolás - Népszokások

Paraméterek

Szerző Ludánszkiné Szabó Éva
Cím Óvodai zenei hagyományápolás – Népszokások
Alcím Folklór és zenepedagógiai ismeretek pedagógusjelöltek és óvodapedagógusok számára (javított kiadás)
Kiadó Ludánszkiné Szabó Éva – Szerzői kiadás
Kiadás éve 2008
Terjedelem 305 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN LUD01
Ár:
2.000 Ft
1.800 Ft
Kedvezmény: 10%

A ma pedagógusai sokat tehetnének annak érdekében, hogy már a legkisebbek is – ha „belenőni” nem is tudnak –, legalább az óvodában, iskolában megismerjék a régi, korábbi felnőtt- és gyermektársadalom szokásait, játékait, ünnepeit.

Leírás

Minden nemzet olyan jövőt érdemel, amennyire múltját értékeli és őrzi! Mélyen igaz gondolat! Talán soha nem volt annyira aktuális, mint napjainkban. A ma pedagógusai sokat tehetnének annak érdekében, hogy már a legkisebbek is – ha „belenőni” nem is tudnak –, legalább az óvodában, iskolában megismerjék a régi, korábbi felnőtt- és gyermektársadalom szokásait, játékait, ünnepeit. Bár a zenei anyagok – énekes játékok, népdalok – évtizedek óta gyűjteményes formában rendelkezésre állnak, értékük mégsem teljes, mert a ma fiatal pedagógusai, szülői nem élhették át ezeket természetes környezetükben, nem kapcsolódik hozzájuk élmény, csupán tananyagként találkoztak velük.
Éppen ezért nagyon értékes és szép kezdeményezés, hogy pedagógusképző intézményeink megteszik az első lépést, kezdeményezést, amikor az ének-zene-tantárgypedagógia stúdium keretét kibővítik népzenei, népszokás, néptánc, népi játék, népi hangszerkészítés stb. ismeretekkel, gyakorlattal. A jegyzet ily módon hézagpótló és kezdeményező jelentőségű.
Bevezető fejezetei rövid történeti áttekintést adnak azokról a törekvésekről, melyek nyomán a néphagyomány őrzése, ápolása kijelölt feladat lett a gyermekintézményben.
Az olvasó mintát, útmutatást kap arra, hogy az óvoda környezetébe, mindennapjaiba hogyan lehet zökkenőmentesen, természetes formában átmenteni a népszokások, jeles napok dalait, játékait, mondókáit, népi bölcsességeit.
A munka annyiban is újnak tekinthető, hogy a hagyományok ének-zenei összetevőire koncentrál. A közismert (verses, énekes, hangzó anyagok) gyűjtemények alapján végzi válogató és rendszerező munkáját – ezáltal az mindenkinek hozzáférhető, de Példatára közel 100, kevéssé ismert dallal, mondókával, verssel egészíti ki a zenei anyagot.
Meggyőződésem, hogy a kötet kiadásra kerülésével mind a pedagógusjelöltek, mind a tanítók-tanárok nélkülözhetetlen segítő eszköze lesz.
 
Lektor: Lakatosné Radácsi Judit, Pappné Vencsellői Klára

Tartalom

Bevezető
Zenei hagyományápolás az óvodában
Az óvodai zenei hagyományápolás, népszokások módszertanának célja, tartalma és feladatai
Az óvodai zenei hagyományápolás, népszokások módszertanának célja és tartalma
Az óvodai zenei hagyományápolás, népszokások módszertanának feladatai
A néphagyományra épülő óvodai zenei nevelés vázlatos története 1940-töl napjainkig
Kodály Zoltán zenei reformprogramja
Kodály zenei reformprogramjának hatása 1941-1957-ig
A néphagyományra épülő óvodai zenei nevelés kibontakozása
Új törekvések az óvodai zenei nevelés gyakorlatában
Néprajzi alapismeretek
Alapfogalmak
A magyar folklór területei és műfajai
A népszokások lényege, csoportosításuk
A szokásköltészet fogalma, jellemző sajátosságai és alkotáscsoportjai
A szokásköltészet fogalma, jellemző sajátosságai
A szokásköltészeti alkotások főbb csoportjai
A magyar gyermekfolklór
A gyermekfolklór fogalma, általános sajátosságai
A gyermekkor költészete, jellegzetes műfajcsoportjai
A népi mondókák műfaji sajátosságai
Dramatikus jellegű játékszövegek
Lírai játékdalok
Néprajzi adalékok a népi énekes-táncos játékok intézményes hagyományozódásához
A magyar népi énekes játékok komplex tartalma
Ismeretek egy-egy énekes játék eredetéről
Tájszavak, régies szavak és ritkán használt kifejezések jelentésmagyarázata
A magyar népszokások komplex tartalma és óvodai programja
Az anyag kiválasztásának szempontjai
A magyar ünnepi népszokások tartalma és óvodai programja (módszertani ajánlások)
Jeles napok – ünnepi népszokások rendszere
Az ősz jeles napjai, ünnepi népszokásai
A tél jeles napjai, ünnepi népszokásai
A tavasz jeles napjai, ünnepi népszokásai
A nyár jeles napjai, ünnepi népszokásai
Az emberélet fő fordulóihoz, ünnepi alkalmaihoz fűződő népszokások
Születés, gyermekágy, születésnap
Keresztelő, névadó, névnapköszöntés
Anyák napja
Gyermeknap. Játszó
Párosítók
A házasságkötés fő eseményei, lakodalmi szokások
A népszokások megismertetésének metodikája az óvodában
A szertartásos népszokások sajátos tartalma és tervezésük szempontjai
A szertartásos népszokások kiválasztásának szempontjai és óvodai tartalma
A népszokások éves tervezése
A népszokások óvodai megismertetésének folyamata
Együttműködés különböző nevelési színterekkel
A képek jegyzéke, forrása
Példatár
A példatárhoz felhasznált forrásanyagok
Melléklet
Idézett és ajánlott irodalom