Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Könyvtár- és múzeumpedagógia

Rendezés:
Nézet:

A nyilvános könyvtárak funkciórendszere a 20-21. század fordulóján különös változáson megy keresztül. A valamikori egyértelmű jelentését az infokommunikációs forradalom soha nem látott mértékben átértelmezte. Már semmi sem az, aminek korábban véltük.

1.325 Ft 1.258 Ft
A Budapesten 2003. október 16-án megrendezett konferencián a soproni levéltárosok, könyvtárosok ismertették legújabb kutatásaik eredményeit. A kötet az ő előadásaik szerkesztett változatát tartalmazza.
500 Ft 475 Ft

A soproni gyűjteményekben kutató kollégák előadásait (Országos Széchényi Könyvtár, 2003. október 16.) tartalmazó kötetet (2005) folytatva az egri és kecskeméti közgyűjteményekben dolgozó kollégák tanulmányait tesszük közzé jelen kiadványunkban.

1.200 Ft 1.080 Ft

A Levéltári kézikönyv a mai magyar levéltártudomány elméleti és gyakorlati eredményeit összegzi. Tankönyvként használható a levéltáros-, a kezelő- és az irattárosképzésben, emellett hasznos ismereteket ad irattárat kialakítani vagy modernizálni óhajtó szervek számára.

5.980 Ft 5.382 Ft
Benyik György teológus professzor könyve több mint 400 kutató életrajzának és főbb publikációjának ismertetésével 1046-tól 2014-ig tekinti át a magyar bibliakutatás történetét. A Kárpát-medencében ma élő magyar biblikusok közül százat mutat be, s mintegy hetven kutatóhelyet és szakkönyvtárat ismertet.
3.465 Ft 3.291 Ft
A kötet az 1921-2000 között Magyarországon megjelent német nyelvű újságok és folyóiratok bibliográfiáját tartalmazza.
1.000 Ft 900 Ft

A statisztikát fárasztó kötelességünknek tartjuk, megbízhatóságáról és összehasonlíthatóságáról megvan a véleményünk. Mert ugye a könyvtárak mást értenek egy-egy fogalom alatt, mások az adatforrásaik, körülményeik – mindez bizalmatlanságot kelt bennünk, és visszafogottan használjuk az adatokat. Mégis mire jó hát a statisztika, miért van rá szükség?

650 Ft 617 Ft

Megérett a helyzet a hazai könyvtárakban, hogy a könyvtárosok ne csupán a menedzsment szemléletet, technikákat és technológiákat ismerjék, hanem továbblépjenek a minőségmenedzsment alkalmazásának irányába is.

1.890 Ft

Ha Athén kortársi szemléletű múzeumok és dinamikus jelenkori művészet révén felvállalja mai élő kulturális identitását, akkor a British Museumból visszakövetelt ókori fríz dilemmája is másként jelenik majd meg. Nem az a fő kérdés ugyanis, hol vannak a Lord Elgin által elmozdított márványok, s hogy az antikvitás mai múzeumi pozicionálásából a globális hatalmi versenyben Athén mekkora szeletet tud kihasítani...

2.990 Ft 2.691 Ft

Ebben a kö­tet­ben kül­föl­di és hazai szer­zők, a mú­ze­u­mi világ is­mert szak­em­be­rei gyűj­töt­ték össze a mú­ze­u­mi is­me­ret­át­adás­sal, mú­ze­u­mi ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos ta­pasz­ta­lat leg­ja­vát.

3.500 Ft 3.150 Ft

A könyv gazdag tartalma, olvasmányos jellege alapján ajánlható azok számára, akik érdeklődnek a múzeumpedagógia iránt.

3.000 Ft 2.700 Ft

Ez a kötet a magyar néprajz történetét a múzeum és a múzeumi gyűjtés szemszögéből tárgyalja. Szemléletét a tudománytörténet újabb, konstruktivista felfogásmódja határozza meg. Bemutatja azokat a törekvéseket, amelyek folyamatában és eredményeként létrejött Magyarországon a „néprajzi múzeum” mint intézménytípus a maga sajátos helyi változatában.

3.990 Ft 3.591 Ft

A könyv bemutatja azokat a kognitív pszichológiai és pedagógiai kutatási eredményeket, amelyek lényegesen hozzájárultak az olvasási képesség jobb megértéséhez.

2.180 Ft

Kissé leegyszerűsített képlet szerint a határon túli magyarok olvasáskultúrája és nemzettudata egyaránt magasabb szintűnek bizonyult a magyarországinál. Mindkettő feltehetőleg a kisebbségi helyzet identitást erősítő nyomása alatt állt elő.

2.800 Ft 2.520 Ft

Válságban az olvasás? Az olvasni tudás: hatalom? Kié a könyvtár? Kinek a dolga? – mármint az olvasás megtanítása, a könyv megszerettetése.

1.500 Ft 1.350 Ft

Olvasmány és befogadó találkozásakor mindkét fél próbának van kitéve. Egy „olvasmány-jelölt” szöveg akkor avatódik föl olvasmánynak, amikor olvasója, nézője, hallgatója, olvasóközönsége lesz, az olvasni tudó olvasó-jelölt pedig akkor válik műalkotás olvasójává, amikor elolvas egy művet...

3.360 Ft 3.024 Ft

A szentendrei Pest Megyei Könyvtár az Olvasás Évének jegyében pályázatot hirdetett 10-14 éves fiatalok számára. A legkiemelkedőbb alkotásokból szerkesztette össze Nincsevics Klára könyvtáros ezt a kötetet.

1.500 Ft 1.350 Ft

Kiadványunkat a magyarországi egyetemeken zajló könyvtárosképzés segédkönyvéül szántuk, de haszonnal forgathatják a rokonszakmák (művelődéstörténet, irodalomtörténet, történelem) oktatói és hallgatói is.

2.520 Ft 2.394 Ft

Az OSZK időszaki kiadványainak (hírlapjainak és folyóiratainak) nyilvántartási rendszere, szinte egyidős a nemzeti könyvtárral. A könyvtár kezdettől fogva rendelkezett periodikus kiadványokkal és így, vagy úgy fel is dolgozta azokat. Hogyan történt ez a múltban, hogyan a jelenben?

336 Ft
A Pesterzsébet és a Kis-Duna mente című kiadvány a környék ősföldrajzától kezdve az éghajlaton át, az élővilág és a kerület jelen adottságainak bemutatására vállalkozik, ritka térképekkel, a témához illően főként színes, gazdag fotóanyaggal társítva.
1.600 Ft

A projekt fogalmát a kitűzött cél érdekében kölcsönösen egymásra ható tevékenységek csoportjaként definiálva, amely magában foglal idő-, költség-, erőforrás- és minőségtényezőket is, azt mondhatjuk, hogy a projektek hosszú idő óta fontos szerepet játszanak a könyvtárak életében...

1.910 Ft 1.814 Ft