Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Könyvtár- és múzeumpedagógia

Rendezés:
Nézet:

A könyvtárak komplex funkciórendszere talán kevéssé ismert a nagyközönség előtt. A lakosság információval való ellátása mellett a tanulás segítése, a közösségek építése, a rekreációs lehetőségek bővítése mind olyan funkciók, amelyek közvetve vagy közvetlenül gazdasági értelemben véve is hasznosnak bizonyulnak.

2.100 Ft 1.890 Ft

A szemletanulmány felépítése során a szerző arra törekedett, hogy a könyvtári rendszer és annak egyes intézményei számára napirenden lévő kérdésekre választ adó publikációkat mutassa be. Ennek következtében elsősorban a finanszírozási, a szabályozás témájú tanulmányokat gyűjtötte össze.

500 Ft 450 Ft

A nyilvános könyvtárak funkciórendszere a 20-21. század fordulóján különös változáson megy keresztül. A valamikori egyértelmű jelentését az infokommunikációs forradalom soha nem látott mértékben átértelmezte. Már semmi sem az, aminek korábban véltük.

1.325 Ft 1.258 Ft

Gróf Johann Coronini-Cronberg, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság katonai és polgári kormányzója 1859. január 8-án kelt utasításában rendelte el az egyes témák helyi viszonyait jól ismerő vezetők és értelmiségiek közreműködésével a települések hely- és néprajzi leírását. Beküldési határidőnek 1859 júliusát, az egész éves megfigyelést igénylő munkáknál a következő év február végét szabta meg...

9.800 Ft 8.330 Ft
A Budapesten 2003. október 16-án megrendezett konferencián a soproni levéltárosok, könyvtárosok ismertették legújabb kutatásaik eredményeit. A kötet az ő előadásaik szerkesztett változatát tartalmazza.
500 Ft 475 Ft

A soproni gyűjteményekben kutató kollégák előadásait (Országos Széchényi Könyvtár, 2003. október 16.) tartalmazó kötetet (2005) folytatva az egri és kecskeméti közgyűjteményekben dolgozó kollégák tanulmányait tesszük közzé jelen kiadványunkban.

1.200 Ft 1.080 Ft
Benyik György teológus professzor könyve több mint 400 kutató életrajzának és főbb publikációjának ismertetésével 1046-tól 2014-ig tekinti át a magyar bibliakutatás történetét. A Kárpát-medencében ma élő magyar biblikusok közül százat mutat be, s mintegy hetven kutatóhelyet és szakkönyvtárat ismertet.
3.465 Ft 3.291 Ft

A Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék (MPT) célja, hogy a neveléstudományi szakirodalom tartalmi feldolgozásához és a szakirodalmi adatbázisban történő kereséséhez egységes terminológiát biztosítson.

3.000 Ft 2.100 Ft
A kötet az 1921-2000 között Magyarországon megjelent német nyelvű újságok és folyóiratok bibliográfiáját tartalmazza.
1.000 Ft 900 Ft

A statisztikát fárasztó kötelességünknek tartjuk, megbízhatóságáról és összehasonlíthatóságáról megvan a véleményünk. Mert ugye a könyvtárak mást értenek egy-egy fogalom alatt, mások az adatforrásaik, körülményeik – mindez bizalmatlanságot kelt bennünk, és visszafogottan használjuk az adatokat. Mégis mire jó hát a statisztika, miért van rá szükség?

650 Ft 617 Ft

Megérett a helyzet a hazai könyvtárakban, hogy a könyvtárosok ne csupán a menedzsment szemléletet, technikákat és technológiákat ismerjék, hanem továbblépjenek a minőségmenedzsment alkalmazásának irányába is.

1.890 Ft

Ha Athén kortársi szemléletű múzeumok és dinamikus jelenkori művészet révén felvállalja mai élő kulturális identitását, akkor a British Museumból visszakövetelt ókori fríz dilemmája is másként jelenik majd meg. Nem az a fő kérdés ugyanis, hol vannak a Lord Elgin által elmozdított márványok, s hogy az antikvitás mai múzeumi pozicionálásából a globális hatalmi versenyben Athén mekkora szeletet tud kihasítani...

2.990 Ft 2.691 Ft

Ebben a kö­tet­ben kül­föl­di és hazai szer­zők, a mú­ze­u­mi világ is­mert szak­em­be­rei gyűj­töt­ték össze a mú­ze­u­mi is­me­ret­át­adás­sal, mú­ze­u­mi ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos ta­pasz­ta­lat leg­ja­vát.

3.500 Ft 3.150 Ft

Ez a kötet a magyar néprajz történetét a múzeum és a múzeumi gyűjtés szemszögéből tárgyalja. Szemléletét a tudománytörténet újabb, konstruktivista felfogásmódja határozza meg. Bemutatja azokat a törekvéseket, amelyek folyamatában és eredményeként létrejött Magyarországon a „néprajzi múzeum” mint intézménytípus a maga sajátos helyi változatában.

3.990 Ft 3.591 Ft

A könyv bemutatja azokat a kognitív pszichológiai és pedagógiai kutatási eredményeket, amelyek lényegesen hozzájárultak az olvasási képesség jobb megértéséhez.

2.580 Ft

Kissé leegyszerűsített képlet szerint a határon túli magyarok olvasáskultúrája és nemzettudata egyaránt magasabb szintűnek bizonyult a magyarországinál. Mindkettő feltehetőleg a kisebbségi helyzet identitást erősítő nyomása alatt állt elő.

2.800 Ft 2.520 Ft

Válságban az olvasás? Az olvasni tudás: hatalom? Kié a könyvtár? Kinek a dolga? – mármint az olvasás megtanítása, a könyv megszerettetése.

1.500 Ft 1.350 Ft

Olvasmány és befogadó találkozásakor mindkét fél próbának van kitéve. Egy „olvasmány-jelölt” szöveg akkor avatódik föl olvasmánynak, amikor olvasója, nézője, hallgatója, olvasóközönsége lesz, az olvasni tudó olvasó-jelölt pedig akkor válik műalkotás olvasójává, amikor elolvas egy művet...

3.360 Ft 3.024 Ft

Az irodalmi művel találkozó olvasó határhelyzetbe kerül: amikor olvas, kilép a napi rutinból, kikapcsolódik, s lehetőséget kap arra, hogy átlépjen egy másik világba, egy másik dimenzióba, ami korántsem mindig történik meg: a határhelyzetbe kerülésből – ez minden olvasni tudó ember számára adva van – még nem következik a határ átlépése.

2.950 Ft 2.655 Ft

A szentendrei Pest Megyei Könyvtár az Olvasás Évének jegyében pályázatot hirdetett 10-14 éves fiatalok számára. A legkiemelkedőbb alkotásokból szerkesztette össze Nincsevics Klára könyvtáros ezt a kötetet.

1.500 Ft 1.350 Ft

Kiadványunkat a magyarországi egyetemeken zajló könyvtárosképzés segédkönyvéül szántuk, de haszonnal forgathatják a rokonszakmák (művelődéstörténet, irodalomtörténet, történelem) oktatói és hallgatói is.

2.520 Ft 2.394 Ft