Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Neveléstörténet, oktatáspolitika

Rendezés:
Nézet:

A kötetben olyan tanulmányok szerepelnek, amelyek szerzői a közép-európai felsőoktatási reform fejlődési folyamatait elemzik társadalomtudományi szempontból, összehasonlítva a szomszédos országok hasonló területen történt változtatásaival.

3.290 Ft 2.961 Ft

A kötet három nagyobb tematikus részre tagolódik, melyek Pusztai Gabriella egyházi iskolákkal kapcsolatos kutatásainak egy-egy ágát dolgozzák fel.

2.500 Ft 2.250 Ft

E hiánypótló filozófiatörténeti munka kettős célnak próbál megfelelni. Az egyik: meghatározni az iskolai filozófia jellegét, mibenlétét, funkcióit és művelődéstörténeti szerepét. A másik: feltérképezni és bemutatni azokat az felső-magyarországi intézményeket és filozófiatanárokat, amelyek és akik négy évszázadon keresztül biztosították az európai gondolkodás jelenlétét Magyarországon.

2.990 Ft 2.392 Ft

A kézikönyv öt fejezetre tagolva tárgyal olyan pedagógiai és módszertani kérdéseket, amelyekkel a felsőoktatásban tanító kollégák maguk is nap mint nap szembesülhetnek munkájuk során.

2.350 Ft 2.232 Ft

A monográfia első ízben kísérli meg feltárni az európai felvilágosodás pedagógiai eszméinek magyarországi megjelenését és térhódítását, és egyben a teljességre törekedve bemutatni a hazai nevelés- és oktatáselmélet fejlődéstörténetének első korszakát, mindeddig feldolgozatlan levéltári, kéziratos és nyomtatott források alapján.

1.445 Ft 1.372 Ft

A két világháború közötti évek pedagógustársadalmának kultúrtörténetére vonatkozó átfogó jellegű feldolgozás még nem jelent meg. A kötet szerzője, aki maga is fővárosi pedagógus, arra vállalkozik, hogy széles körű képet adjon a főváros pedagógusainak helyzetéről, kultúraközvetítő szerepéről a tárgyalt időszakban.

2.040 Ft 1.938 Ft

Történelmi korszakok jönnek és mennek, de mindig voltak szülők és gyermekek. A gyermekkorral kapcsolatos felfogások ismerete ma fontos részét képezi a történettudománynak és pedagógiának.

2.690 Ft 2.555 Ft
Hazánkban az elmúlt évtizedekben már több száz iskolában több tízezer tanuló részesült két tanítási nyelvű oktatásban, ezért mindenképpen üdvözlendő egy olyan kiadvány megjelenése, amely megmutatja e sajátos nevelés-oktatás legfontosabb kérdéseit, s a rájuk adható válaszokat.
3.780 Ft 3.591 Ft
Könyvünkben elsősorban a középiskolai tanárképzés általános kérdéseinek: szervezeti kereteinek, a képzés koncepciójának, struktúrájának, az oktatáspolitika terveinek és intézkedéseinek, a bölcsészettudományi és a természettudományi karok állásfoglalásainak ismertetését és értékelését tűztük ki célul.
2.380 Ft

Keresztury Dezső 1945–47 között a Nemzeti Parasztpárt tagjaként vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1945-től 1948-ig az Eötvös József Collegium igazgatója volt.

1.500 Ft 1.425 Ft

A kötet a leány-középiskolák megalakulását és működését vizsgálja Magyarországon, valamint a német nyelvű országokban, azaz Németországban, Ausztriában és Svájcban az 1870 és az 1945 között eltelt időszakban.

2.690 Ft 2.421 Ft

Kötetünk egy monográfiát és hat rövidebb-hosszabb tanulmányt fog össze, amelyek a magyar és nemzetiségi tanítóképzés alakulásáról tudósítanak.

4.830 Ft 4.105 Ft

A tanulmánykötet szerzői a magyar neveléstudomány XX. századi történetét térképezik fel különböző nézőpontokból.

2.980 Ft 2.682 Ft

A hazai pedagógiatörténet kiváló szakembere könyvének középpontjába a hazai egyetemi neveléstudomány kialakulását, fejlődését és intézményesülését állítja.

3.890 Ft 3.501 Ft

A könyv elsődleges célja, hogy bemutassa azt a folyamatot, amely során az 1868-ban életre hívott polgári iskola képzés nélküli „polgári iskolai tanítóképzése” 1928 és 1947 között egy tanítói oklevélre vagy érettségi vizsgára épülő, négy szakcsoportos, négy évfolyamos, alap- és képesítő vizsgával, gyakorló tanításokkal, kötelező egyetemi áthallgatással kiegészített főiskolai képzéssé vált.

4.500 Ft 4.050 Ft

A kötet témája a magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, a hazai cigányság oktatásának története, kiegészítve a mai diplomások körében végzett empirikus kutatással.

3.400 Ft 3.060 Ft

Ennek a könyvnek az írásai arról szólnak, hogy elsősorban az anyanyelvű oktatásban, az iskolában teremthetjük meg a megmaradás, a jövő feltételeit.

880 Ft

Ez a könyv a német tanárképzésben igen népszerű és széles körben használatos iskolapedagógiai munka magyar nyelvű adaptációja. Bizonyára azok is szívesen forgatják majd, akik a gyakorlati pedagógiai munkájukhoz várnak segítséget, vagy éppen egyes iskolaelméleti kérdésekben szeretnének jobban elmélyülni egyéni, illetve csoportos továbbképzésük során.

990 Ft 891 Ft

A könyv egyszerre fontos neveléstörténeti forrás, gazdag szociográfia és finom szociálpszichológiai munka.

2.980 Ft 2.682 Ft

A kötet szerzője arra vállalkozott, hogy feltérképezze a mozgalom 1945 előtti forrásvidékét, feltárja gyökereit.

2.500 Ft 2.250 Ft

A kötet magyar és külföldi szerzői kettős nyomvonalon haladva dolgozzák fel a pedagógia történet-írás új jelenségeit. Egyrészt foglalkoznak a neveléstörténet mint tudományág történetének kutatásával, azaz a neveléstörténet historiográfiájával. Másrészt bemutatják azokat az új módszereket és kutatási témákat, amelyek különösen jellemzővé váltak a neveléstörténeti kutatások terén.

2.690 Ft 2.421 Ft