Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Pláza, ifjúság, életmód

Paraméterek

Sorozat Szakmai Forrás Sorozat
Szerző Demetrovics Zsolt – Paksi Borbála – Dúll Andrea
Cím Pláza, ifjúság, életmód
Alcím Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében
Kiadó L'Harmattan Kiadó
Kiadás éve 2009
Terjedelem 350 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 236 168 0
Eredeti ár:
3.500 Ft
3.150 Ft
Online kedvezmény: 10%

A rendszeres plázalátogató fiatalok között gyakoribb a droghasználat, mint a velük összemérhető korosztályi átlagban. A kötet ennek a jelenségkörnek az első hazai kutatását és prevenciós perspektíváit tekinti át, a környezetlélektant, ifjúságszociológiát és az egészségfejlesztés határterületeit állítva fókuszba.

Leírás

Az ipari társadalmak nagyvárosaiban a bevásárlóközpontok a posztmodern létforma különös színterei, ahol minden arra szolgál, hogy a fogyasztói igények vágyakat generáljanak és kielégülést nyerjenek. Elgondolkodtató tény, hogy a rendszeres plázalátogató fiatalok között gyakoribb a droghasználat, mint a velük összemérhető korosztályi átlagban, miközben e fiatalok életstílusa, mentalitása nagymértékben mintaadó. A kötet ennek a jelenségkörnek az első hazai kutatását és prevenciós perspektíváit tekinti át, a környezetlélektant, ifjúságszociológiát és az egészségfejlesztés határterületeit állítva fókuszba.
 
 

L’Harmattan Kiadó, 2009.

Szakmai Forrás Sorozat

Szerkesztette: Demetrovics Zsolt – Paksi Borbála – Dúll Andrea

Tartalom

Felvinczi Katalin: Előszó

Buda Béla: Plázák és ifjúság. Valóság és virtuális világok

Dúll Andrea, Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt: A helyfogyasztás színterei: a bevásárlóközpontok környezetpszichológiai elemzése

A plázák mint szabadidős és beavatkozási színterek

„A vásárlás mindenki számára szükséglet, de sokaknak örömet is okoz”

Túl a vásárláson: a pláza mint összetett, sokfunkciós szociofizikai hely

A vásárlás, a szabadidő és a szórakozás összekapcsolódását a pláza szociofizikai kontextusában markánsan alátámasztják a környezetpszichológiai vizsgálatok

„Élmények kellenek: kóstolás, érintés, ámulat, csodálat, borzongás, egyszóval:
szórakozás”

Környezeti érzelem- és önszabályozás

Kedvenc helyek, helyreállító környezetek

Helyreállító környezetek és szabadidő

Kikapcsolódás és csellengés a „belső városban”: társas helyfogyasztás a plázában

A pláza mint félnyilvános hely: „városi” köztér vs. társas kontroll

A bevásárlóközpontok kontextuális környezetpszichológiai elemzése: a magyarországi plázák környezetpszichológiai sajátosságai

Milyen a plázázók szükségleteinek szociofizikai kontextusa?

A környezetpszichológiai kutatás leírása

Az elemzés módszerei és szempontjai

A plázák környezetpszichológiai elemzése, típusok

A plázák környezetpszichológiai elemzésének eredményei: összegzés

Záró gondolatok

Irodalom

Paksi Borbála, Arnold Petra, Demetrovics Zsolt: Fiatalok plázalátogatási szokásai és egészségmagatartása: kvantitatív összehasonlító elemzések

Módszer

Eredmények

A 8-10. évfolyamos nagyvárosi diákok

A plázalátogatás kapcsolata a diákok szociodemográfiai jellemzőivel

A plázalátogató diákok és az iskola

A plázalátogató diákok szabadidő-eltöltési szokásai

A plázalátogató diákok egészségmagatartása

Fiatal felnőttek

A plázalátogatás kapcsolata a nagyvárosi fiatal felnőttek szociodemográfiai jellemzőivel

Társadalmi elhelyezkedés

A plázalátogató fiatal felnőttek szabadidő-eltöltési szokásai

A plázalátogatás jellemzői

A plázalátogatók értékrendje

A plázalátogatók szenvedélymagatartása

Összegzés

Irodalom

Arnold Petra, Paksi Borbála, Forstner Máté, Demetrovics Zsolt: Plázalátogató fiatalok szabadidő-eltöltési szokásainak, valamint egészségmagatartásának kvalitatív vizsgálata

Problémafelvetés

A kvalitatív kutatás módszere

Mintavétel

A plázák kiválasztása

A plázákon belüli helyszínek kiválasztása

Interjúalanyok kiválasztása

Interjúvázlat

Mélyinterjú

Fókuszcsoport

Adatfelvétel

Mélyinterjú

Fókuszcsoport

Adatfeldolgozási szempontok

Az adatfeldolgozás módszere

Módszertani megfontolások

A plázalátogatók körében készített mélyinterjúk főbb eredményei

A plázát gyakran látogató fiatalok szociodemográfiai jellemzői

A plázát gyakran látogató fiatalok családi és iskolai helyzete

A plázát gyakran látogató fiatalok szabadidő-eltöltési szokásai

A plázát gyakran látogató fiatalok plázalátogatási szokásai

A plázalátogatás gyakorisága

A plázában eltöltött idő

A plázalátogatás célja

A leggyakrabban látogatott helyszínek a plázákban

A plázalátogatás társas közege

A plázát gyakran látogató fiatalok értékrendje

A plázát gyakran látogató fiatalok bevásárlóközpontokkal szembeni attitűdje

A plázát gyakran látogató fiatalok által fontosnak tartott materiális – immateriális dolgok

A plázát gyakran látogató fiatalok drogérintettsége

A plázát gyakran látogató fiatalok drogokkal és drogfogyasztókkal szembeni attitűdjei

A plázát gyakran látogató fiatalok drogokkal szembeni attitűdjei

A plázát gyakran látogató fiatalok drogfogyasztókkal szembeni attitűdjei

A drogfogyasztás hátterében meghúzódó tényezők

A plázát gyakran látogató fiatalok pszichológiai jellemzői

A plázát gyakran látogató fiatalok prevenciós szükségletei

A plázát gyakran látogató fiatalok iskolai drogprevenciós programokkal kapcsolatos tapasztalatai, véleményei

Ifjúsági Tanácsadó Irodák

A plázákban dolgozók körében készült fókuszcsoportos interjúk főbb eredményei

A fókuszcsoportok összetétele

A plázában dolgozók plázalátogatási szokásai

Percepció a plázalátogató fiatalokról

Plázalátogató fiatalokkal kapcsolatos történetek

A fiatalok plázalátogatásának célja

A plázát gyakran látogatók viselkedése

A plázalátogató fiatalok drogérintettsége

Ifjúsági tanácsadó irodák

Összefoglalás

Irodalom

Kun Bernadette, Kovacsics Leila, Felvinczi Katalin, Fábián Róbert, Vadász Piroska, Erdélyi István, Sebestyén Edit, Buda Béla, Demetrovics Zsolt: „Alternatíva”: múlt, jelen és jövő. Előzetes elképzelések és megvalósulás

Bevezetés

Fiatalok és a plázák világa

Hazai eredmények: az elővizsgálatok legfontosabb tapasztalatai

Egészségfejlesztési és alacsony küszöbű programok a bevásárlóközpontokban

Az „Alternatíva” program beindításának feltételei

A program szakmai tartalmának kialakítása

Kapcsolatfelvétel a plázákkal

A helyszín

Az „Alternatíva” program

A segítők

A program külső megjelenésének és kereteinek kialakítása

Az iroda felépítése

Nyitva tartás

Keretek és házirend

A program szolgáltatásaival és látogatóival kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtésének módszere

A programban nyújtott szolgáltatások

A program látogatói

A tapasztalatok összegzése

Alternatíva a jövőben – lépések egy szolgáltató hálózat kialakítása felé

Külső megjelenés

Nyitva tartás

A szolgáltatás jellege

A segítők

Belső és külső kapcsolattartás

Záró gondolatok

Köszönetnyilvánítás

Irodalom

MELLÉKLET

A környezetpszichológiai elemzéshez készült szakértői színtér-leírások

Vezérfonal a plázalátogató fiatalokkal készült mélyinterjúkhoz

Vezérfonal a dolgozókkal készült fókuszcsoportokhoz