Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Polgári jogi ismeretek

Paraméterek

Sorozat Egészségügyi jogi ismeretek
Szerző Fézer Tamás
Cím Polgári jogi ismeretek
Alcím Tananyag egészségügyi szakemberek részére
Kiadó Országos Kórházi Főigazgatóság
Kiadás éve 2016
Terjedelem 144 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9661 07 3
Eredeti ár:
5.711 Ft
3.997 Ft
Online kedvezmény: 30%
A fejlett társadalmakban érvényben levő orvos-beteg jogviszony alapján előtérbe kerültek az egészségügyi ellátással kapcsolatos közigazgatási, polgári jogi, büntetőjogi ismeretek, valamint a betegjogok, amit a betegek rendszerint érvényesítettek is.

Leírás

Az egészségügyi jogi ismeretek egész országra kiterjedő egységes oktatási programja 2013-ban kezdődött, akkreditációt kapott, és egyre népszerűbb lett az orvosok körében. A budapesti, debreceni, szegedi és pécsi állam- és jogtudományi karok vezetői felkarolták a programot, s ezeknek az intézményeknek a prominens oktatói tartották az előadásokat az elmúlt években. A több mint kétéves oktatói tapasztalat alapján került sor a tananyag elsajátítását megkönnyítő közigazgatási, polgári jogi, betegjogi és büntetőjogi témájú négykötetes jegyzet megírására.
A jegyzetek a korábban megjelent hasonló témájú kiadványokat kiegészítve nyújtják az oktatáshoz szükséges megfelelő tananyagot.
Az egyes kötetek elsősorban „klinikai jogi” ismeretanyagot tartalmaznak, és ezen túlmenően nem törekedtek más szakterületek tananyagának bővebb ismertetésére.
Az elmúlt évtizedekben többször előfordultak a betegellátással kapcsolatos káresemények, az egészségügyi szolgáltató felelősségét felvető incidensek, melyek a szolgáltatót marasztaló, jogerős bírósági döntést követően jelentős anyagi terhet róttak az egészségügyi ellátásban résztvevő intézményekre, vállalkozásokra, orvosokra és esetenként az érintett személyzet büntetőjogi és etikai felelősségre vonása is megtörtént.
Nem a klasszikus ,,műhibaperek” sokasodtak, hanem az indokolatlan kockázatvállalásból, a dokumentációs fegyelem, az adatvédelem, a személyre szóló tájékoztatás, a betegjogok kellő ismeretének hiányából, illetve be nem tartásából származó káresemények szaporodtak. Az orvos—beteg kapcsolat terén mérföldkőnek számít az ókorban megfogalmazott hippokratészi orvosi eskü, melynek legfontosabb etikai alapelvei ma is időszerűek.
Az orvosi jogi szabályok megjelenése a 20. századtól felgyorsult, és egyre inkább teret nyert és megerősödött az a nézet, hogy az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat a munkájukkal kapcsolatos jogi és etikai felelősség is terheli.
A fejlett társadalmakban érvényben levő orvos—beteg jogviszony alapján előtérbe kerültek az egészségügyi ellátással kapcsolatos közigazgatási, polgári jogi, büntetőjogi ismeretek, valamint a betegjogok, amit a betegek rendszerint érvényesítettek is.
A szerzők felhívják a figyelmet az orvosi tevékenységgel összefüggő gondatlan veszélyeztetésre és az ezzel kapcsolatos büntetőeljárások következményeire is. Az orvosi tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények közül kiemelten tárgyalják az abortusszal, az emberi szervekkel, szövetekkel, az emberen végzett kísérletekkel, az eutanáziával, a mesterséges megtermékenyítéssel, a szervátültetéssel, a szervdonációval való lehetséges visszaéléseket, a halállal kapcsolatos büntetőjogi kérdéseket.
Egyaránt érintik az orvosi munkajogi, biztosítási jogi, gyógyszerjogi és EU-jogi kérdéseket. Célunk az, hogy az orvosok és egészségügyi dolgozók a szerzett ismeretanyag tükrében a biztonságos munkavégzésen túlmenően felül tudják vizsgálni az egészségügyi ellátással kapcsolatos szerződésüket és az egészség ügyi felelősségbiztosításukat.
A megfelelő szakmai és egészségügyi jogi ismeretekkel rendelkező egészségügyi dolgozó csak egy korrekt munkaszerződés és az ehhez társuló, kellően átgondolt és az esetleges legnagyobb kockázatú káreseményre is fedezetet nyújtó felelősségbiztosítás birtokában képes a munkáját a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal végezni.
 
Írta: Fézer Tamás
Főszerkesztő: Zsonda László
Szakmai lektor: Osztovits András
 
Az Országos Kórházi Főigazgatóság további ajánlott könyvei:

Tartalom

A kötet szerzői
Előszó
1. A polgári jog tárgya, alapfogalmai (Dr. Fabó Tibor)
1.1. Jog, jogrendszer. A jogrendszer tagozódása
1.2. A polgári jog szabályozási területei: vagyoni és személyi viszonyok
1.3. A polgári jog alapelveinek, alapfogalmainak célja, rendszere
1.4. A dologi jog alapintézményei (dolog, birtok, tulajdon)
1.5. Az öröklési jog alapjai (végintézkedésen és törvényen alapuló öröklés)
2. Az ember mint jogalany (Dr. Fézer Tamás)
2.1. Az ember jogképességére vonatkozó szabályok
2.2. A cselekvőképesség jelentése és fokozatai
2.3. A cselekvőképtelenek, korlátozottan cselekvőképes személyek jognyilatkozatainak érvényessége
2.4. Rendelkezés a cselekvőképesség Jövőbeni korlátozása esetére (előzetes jognyilatkozat)
2.5. A szülői felügyelet tartalma
2.6. A személyiségi jogok
2.7. A személyiségvédelem eszközrendszere
3. Jogi személyek (Dr. Fézer Tamás)
3.1. A jogi személyek fogalma, ismérvei, rendszerezése
3.2. A jogi személyekre vonatkozó közös szabályok
3.3. A gazdasági társaságok formái
3.4. Az egészségügyi vállalkozások
3.5. A civil szféra alanyai
3.6. Felelősségi kérdések a jogi személy vezető tisztségviselői, tagjainak magatartása kapcsán
4. A szerződések közös szabályai (Dr. Biazovichné dr. Gellén Klára)
4.1. A szerződések létrehozatala, érvénytelensége, hatálytalansága, kikényszeríthetősége
4.2. A szerződések teljesítésének általános szabályai
4.3. A szerződésszegés és jogkövetkezményei
4.4. A szerződés megerősítésére és biztosítására szolgáló jogintézmények
5. Az egészségügyben releváns szerződések (Dr. Homicskó Árpád Olivér)
5.1. Az adásvételi szerződés
5.2. A megbízási szerződések, különösen az orvosi megbízás alapjai
5.3. A vállalkozási szerződés
5.4. A bérleti szerződések alapja
5.5. A biztosítási szerződések közös szabályai
5.6. Az egyes biztosítási szerződések
6. A kártérítési jog alapjai (Dr. Törőcsikné dr. Görög Márta)
6.1. A kártérítési jog célja, alapelvei, a kártérítési felelősség rendszere
6.2. A kártérítési felelősség előfeltételei
6.3. A kár megtérítésének szabályai
6.4. Fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség
6.5. A megbízott és az alkalmazott károkozásáért való felelősség
7. Az egészségügyi szolgáltatók felelőssége (Dr. Szabó Imre)
7.1. Az egészségügyi szolgáltatók felelősségének jogalapja az Eütv.-ben
7.2. A gondos eljárás (elvárhatóság) értelmezése az orvosi tevékenység körében
7.3. A műtéti kockázatok köre
7.4. Az egészségügyi szolgáltatók felelősségével kapcsolatos perek (,‚műhiba perek”) sajátosságai
7.5. A szüléssel, születéssel kapcsolatos kárigények
8. Felelősségbiztosítás az egészségügyben (Dr. Fabó Tibor)
8.1. Kötelezettség a felelősségi kockázatok biztosítására
8.2. A felelősség biztosítás lényege
8.3. A felelősségbiztosítási konstrukciókat meghatározó fontosabb körülmények
8.4. A felelősségbiztosítás jogi hátteréről általában
8.5. A felelősségbiztosítási szerződés tartalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések
8.6. A felelősségbiztosítási szerződések gyakorlati problémáiról
8.7. Az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítására vonatkozó lényegesebb ismeretek összefoglalása, gyakorlati megfontolások a kockázatok lehető elkerülésére illetve kezelésére

Kapcsolódó kiadványok

Raktáron
4.740 Ft 3.318 Ft
Raktáron
4.437 Ft 3.105 Ft
Raktáron
3.757 Ft 2.629 Ft