Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kézikönyvek, tanulmánykötetek

Rendezés:
Nézet:

A környezetpszichológia több tudomány- és művészeti területet érint, jelentősége vitathatatlan. A kötet szerkesztői minőségi garanciát jelentenek: Dúll Andrea a környezetpszichológia hazai meghonosítója, Varga Katalin a szuggesztív kommunikáció és a hipnózis elméletének és gyakorlatának egyik legjelesebb hazai kutatója.

5.990 Ft 5.391 Ft

A tanulmánykötet a magyar pszichológiatörténet-írás számára fontos összefüggéseket, elemzéseket és dokumentumokat mutat be; olyan problémákat is, amelyek minden bizonnyal a szélesebb szakmai nyilvánosságban is érdeklődő olvasókra találhatnak.

2.500 Ft 2.375 Ft

Könyvünkben arra vállalkoztunk, hogy a műszaki, az orvosi és a rehabilitációs segítő foglalkozások területein dolgozók vagy az ilyen pályákra készülők számára olyan segédletet hozzunk létre, amely saját szakterületük ismereteit bővítheti azáltal, hogy a rehabilitációban és a hétköznapokban alkalmazott műszaki megoldásokat rendszerezetten bemutatjuk.

3.200 Ft 2.880 Ft

Egy-egy betegség diagnosztizálása az orvost nehéz feladat elé állíthatja. A kihívás komoly, hiszen gyógyító tevékenysége elsősorban a helyes diagnózisra épül.

3.300 Ft 3.135 Ft

Hermann Rorschach első valódi életrajzának megírásakor Damion Searls kiadatlan levelekből és naplókból merít, valamint a Rorschach család tagjaival, barátaival és kollégáival készített, korábban ismeretlen interjúk egész sorára támaszkodik. A teszt megalkotásának, heves vitákkal kísért újjászületésének története mellett azt is bemutatja, mit árul el mindez az észlelés rejtélyeiről.

4.500 Ft 4.050 Ft

A kötet az intézeti kutatásokban (SZTE BTK Pszichológiai Intézet) résztvevő hallgatók és témavezetőik tanulmányait tartalmazza. 

1.000 Ft

A kötet az intézeti kutatásokban résztvevő hallgatók és témavezetőik közös tanulmányait tartalmazza.

4.030 Ft 3.828 Ft

A könyv a Személyiséglélektan I. kötet (Körmendi Attila és Sztancsik Veronika) ígért folytatása. Elsősorban pszichológia szakos hallgatók számára íródott, az azonos elnevezésű tantárgy megértését segíti, annak tematikáját követi. Ugyanakkor önmagában is szakszerűen és érthetően igyekszik ismertetni a témájához tartozó korai pszichoanalitikus elméleteket.

2.900 Ft 2.610 Ft

A kötet a világszerte legelterjedtebb személyiség-lélektani kézikönyvek egyike. (4. javított kiadás)

5.980 Ft 5.681 Ft

A kötet egy emberöltő alatt megjelent tanulmányok közül válogat. Ami összeköti őket, a közös téma: az emberi személyiség, ennek kialakulása, fejlődése, megértése, befolyásolása.

4.500 Ft 4.050 Ft

A kötet olyan írásokat gyűjt egybe, amelyek – látleletet adva – pszichológiai szempontok szerint értelmezik a hazai szervezetek átalakuló világát. A látlelet első rátekintés alapján született, nem minden részletre kiterjedő teljes diagnózist kínál, inkább kiragadott példákon építkezik. E mozaikszerű összeállítás olyan témaköröket érint, amelyek létező problémákat tárgyalnak empirikus bázison, ugyanakkor fontosak és a szervezetpszichológia modern áramába illeszkednek.

2.450 Ft 2.327 Ft

Ezzel a könyvsorozattal a több mint egy évszázada gyors ütemben fejlődő szexológia szétágazó tudományterületének szeretnénk fórumot teremteni hazánkban.

1.990 Ft 1.890 Ft

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 2002. október 25-26-án tartotta IX. konferenciáját. A konferencia középponti témája a pszichoanalízis egy régi-új problémaköre, a szexualitás értelmezése volt.

1.990 Ft 1.890 Ft

A szerzők – Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor, az MTA doktorai, Széchenyi-díjas kutatók – egész tudományos pályáját átfogja a szimbolikus jelenségek vizsgálata, évtizedek óta dolgoznak a szimbolizáció értelmezésén. Sokféle szakmai kompetenciával bírnak: kiválóan értenek a kulturális antropológiához, a szociológiához és a pszichológiához egyaránt. Ebben a kötetben pszichológiai szimbólumelméleteket, megközelítéseket elemeznek a tőlük megszokott sokszempontú, számos tudományterület szemléletét és tudását integráló módon.

2.490 Ft 2.241 Ft

A magyar pszichiátria újraszületésének és megszilárdulásának története szubjektív visszaemlékezéseken keresztül… Hiánypótló kötet, a szakma legismertebb képviselőinek életútinterjúi az elmúlt évtizedek legfontosabb szakmai eredményeiről, a mindennapok harcairól, az elért eredményekről s a jövő kilátásairól.

3.400 Ft 3.230 Ft

Ebben a kötetben Ferenczi késői technikai írásai szerepelnek. Ezek, különösen az aktív technikáról szóló tanulmányai évtizedekkel megelőzték a pszichoanalitikus mozgalom természetes fejlődését.

2.400 Ft 2.280 Ft

A kötet tanulmányai az undoremóció pszichológiai jellemzőivel, ezen belül a morális undor jelenségével, az undor idegélettani mechanizmusával, az undor és az immun funkciók viszonyával és az undor evolúciójával foglalkoznak.

4.725 Ft 4.488 Ft

A szöveggyűjtemény címe azt sugallja, hogy a kötet a traumákon és válságokon keresztül megvalósuló egyéni fejlődésről szól. Ez a fejlődés természetesen szociális tényezők függvénye. A poszttraumás fejlődés a bölcsességhez vezető út.

2.900 Ft 2.610 Ft

A testkép napjainkra önálló kutatási területet képvisel, amely a fiziológiai vonatkozásoktól a fejlődéslélektani aspektusokon át a társadalmi kontextus és a testkép közt fennálló, rendkívül összetett viszonyrendszerig számos kérdéskörrel foglalkozik.

2.490 Ft 2.241 Ft

A Hermann-összkiadás részeként, a „További adalékok a pszichoanalízis elméletéhez” a harmadik kötet abban a sorban, amelyben a főként német nyelven publikált, eddig magyarul még nem hozzáférhető tanulmányok fordításai jelennek meg, nagyrészt a húszas, harmincas és negyvenes évek termékeny időszakából.

2.500 Ft 2.375 Ft

Jelen kötet a XIV. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia (MAKOG) anyagából nyújt válogatást. Az idei konferencia központi témája a tudat és elme közötti különbség/azonosság kérdésének megvitatása volt.

4.500 Ft 4.050 Ft