Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Segítő kapcsolat

Paraméterek

Szerző Exterdéné Zsurkai Ilona – Szarkáné Kövi Márta
Cím Segítő kapcsolat
Alcím Szociális gondozó és ápoló szakképzés részére
Kiadó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Kiadás éve 2015
Terjedelem 176 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 8650 19 1
Eredeti ár:
3.300 Ft
2.970 Ft
Online kedvezmény: 10%
A könyv a szociális gondozó és ápoló szakképzés alaptankönyve. A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben dolgozó szakemberek számára munkájuk ellátásához ezek az ismeretek épp oly fontosak, mint az ápolási, gondozási feladatok.

Leírás

A tankönyv a szociális gondozó és ápoló szakképzés számára készült. A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben dolgozó szakemberek számára munkájuk ellátásához ezek az ismeretek épp oly fontosak, mint az ápolási, gondozási feladatok. További cél a mentálhigiénés és a kapcsolódó ismeretek elsajátításánál, hogy mindazok, akik szociális területen dolgoznak, képesek legyenek a konkrét helyzetekben felismerni a megjelenő problémát, illetve a gyakorlatban alkalmazni tudják ezeket az ismereteket. A tankönyv 4 nagy területet ölel fel. Ezek az alábbiak:

– Pszichológiai alapismeretek

– A kommunikáció alapfogalmai

– Mentálhigiéné

– A szupervízió

A tankönyv végén a szakkifejezések jegyzéke jelentős mértékben segíti a hallgatók önálló felkészülését. A tanulók önellenőrzését segítik a fejezetek végén található összefoglaló kérdések.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 2015.

Írta: Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona – Szarkáné Kövi Márta

Lektor: Dr. Kiss János

Kapcsolódó témakör:

Szociális munka

Tartalom

PSZICHOLÓGIAI ALAPISMERETEK

I. A PSZICHOLÓGIÁRÓL ÁLTALÁBAN

I.1. A pszichológia tárgya és felosztása

I.2. A pszichológia főbb irányzatai

I.2.1. A pszichológia jelenléte hazánkban

I.3. Az ismertebb pszichológiai módszerek

II. A MEGISMERŐ FOLYAMATOK

II.1. Érzékelés, észlelés

II.2. Az emberi figyelem

II.2.1. A figyelem fajtái

II.2.2. A figyelem tulajdonságai

II.3. A tanulás és az emlékezés

II.3.1. A tanulás fajtái

II.3.2. Az emlékezés

II.3.3. A felejtés

II.4. Gondolkodás és képzelet

III. A MOTIVÁCIÓ ÉS AZ ÉRZELMEK

III.1. A motiváció

III.1.1. A motiváció fogalma

III.1.2. A motívumok jellemzői

III.1.3. A késztetés (motiváció) zavarai

III.2. Az érzelmek

III.2.1. Az érzelmek fogalma

III.2.2. Az érzelmek célja

III.2.3. Az érzelmek típusai

III.2.4. Az érzelmek összetevői

IV. A SZEMÉLYISÉG

IV.1. Pszichoanalitikus megközelítés

IV.1.1. A pszichoanalitikus személyiségelmélet kulcsfogalmai

IV.1.2 A pszichoanalízis változatai

IV.2. Behaviorista megközelítés

IV.3. Alaklélektan

IV.4. Kognitív pszichológia

IV.5. Fenomenológiai megközelítés

IV.6. Típustanok

V. A SZOCIALIZÁCIÓS FOLYAMAT LÉLEKTANI VONATKOZÁSAI

V.1. A szocializáció fogalma

V.2. A szocializáció mint a tanulás eredménye

V.2.1. Fejlődési vonal, azaz a szocializáció menete

V.3. Az ember biológiai és társas lény

V.4. Életkori periodizáció

V.5. A különböző életkori szakaszok jellemzői

V.5.1. „Ősbizalom az ősbizalmatlansággal szemben”

V.5.2. „Autonómia a szégyennel és a kétellyel szemben”

V.5.3. „Kezdeményezés a bűntudattal szemben”

V.5.4. „Teljesítmény a csökkentértékűséggel szemben”

V.5.5. „Identitás a szerepdiffúzióval szemben”

V.5.6. „Intimitás az izolációval szemben”

V.5.7. „Alkotóképesség a stagnálással szemben”

V.5.8. „Énintegritás a kétségbeeséssel szemben”

VI. IRODALOMJEGYZÉK

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPFOGALMAI

I. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA

1.1. Közvetlen emberi kommunikáció

II. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ ELEMEI, CSATORNÁI

II.1. A kommunikáció elemei

II.2. A kommunikáció fajtái

II.2.1. A verbális (szóbeli) csatorna

II.2.2. A nonverbális (nem szóbeli) csatorna

III. A TESTBESZÉD

IV. A METAKOMMUNIKÁCIÓ

V. KIEMELT KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK

V.1. Beszélgetéstípusok

V.1.1. Anamnézist felvevő beszélgetés

V.1.2. A problémafeltáró beszélgetés

V.1.3. A tanácsadó beszélgetés

V.1.4. A rossz hírt közlő beszélgetés

V.1.5. Rövid támogató beszélgetés

V.1.6. Exploráció (betegvizsgálat kikérdezéssel)

VI. A KOMMUNIKÁCIÓ MAGABIZTOS ÉS BIZONYTALAN FAJTÁI

VII. A KOMMUNIKÁCIÓ ZAVARAI

VII.1. Zavarok

VII.2. Az enyhébb zavarok

VIII. A KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE

VIII.1. Csoportfoglalkozások a visszajelentés iránti érzékenység fokozására

VIII.2. Célzott, pszichoterápiás jellegű foglalkozások az identitás erősítésére

IX. IRODALOMJEGYZÉK

MENTÁLHIGIÉNÉ

BEVEZETŐ

I. A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA

II. A MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETE

II.1. Történeti áttekintés

II.2. A mentálhigiéné története hazánkban

III. A LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM FELADATKÖREI

III.1. A megelőzés gyakorlati feladatai

IV. AZ EMPÁTIA

IV.1. Az empátia mentálhigiénés szerepe

V. FÉLELEM ÉS SZORONGÁS

V.1. A félelem

V.1.1. A félelem alaptípusai

V.2. A szorongás

VI. PSZICHOSZOMATIKUS BETEGSÉGEK

VI.1. Betegségkategóriák

VII. KRÍZIS – KRÍZISINTERVENCIÓ

VII.1. Coping – megküzdési, leküzdési stratégiák

VIII. A SEGÍTŐ KAPCSOLAT

VIII.1. A segítő kapcsolat formái

VIII.2. A segítő beszélgetés

VIII.3. Tanácsadás

VIII.4. Konzultáció

IX. A PSZICHOTERÁPIÁRÓL ÁLTALÁBAN

IX.1. Pszichoterápiás technikák

X. IRODALOMJEGYZÉK

A SZUPERVÍZIÓ

I. A SZUPERVÍZIÓ ALAPISMERETEI

I.1. A szupervízió helye, szerepe a szociális munkában

I.1.1. A szupervízió definíciója, alapfogalmai

I.2. A szupervízió kialakulása, külföldi tapasztalatok

I.3. A szupervízió módszerei

I.3.1. Az egyéni szupervízió

I.3.2. Csoportos szupervízió

I.3.3. A teamszupervízió

I.4. A szupervizor mint szerepmodell

I.5. A szupervízió szükségessége, a szupervizor kompetenciája

II. IRODALOMJEGYZÉK

A TEAMMUNKA ALAPJAI

I. A CSOPORT

I.1. A csoport kialakulása, meghatározása, nagysága

I.2. Csoporttípusok

I.3. A csoport kialakulása, fejlődése

I.3.1. Kommunikáció a csoportban

I.4. A csoport hatékonysága

I.5. A csoportdinamika

I.5.1. A csoportnormák és az irányítás

II. A TEAMMUNKA ALAPFOGALMAI

II.1. Az egyén és a csoport

II.2. A munkacsoport kialakításának, működtetésének módjai, módszerei

II.3. A teamen belüli feladatmegosztás szempontjai

II.4. Problémamegoldási lehetőség a teamben

II.5. A konfliktusok és kezelésük

II.6. A szociális gondozó és ápoló helye, szerepe a szociális munkát végző teamben

III. IRODALOMJEGYZÉK

SZAKKIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE