Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Spanyol leíró nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok

Paraméterek

Szerző Lizsicsár Éva
Cím Spanyol leíró nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2009
Terjedelem 248 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 01 1
Ár:
3.000 Ft

Az 1998-as kiadás bővített és alaposan átdolgozott változata. Alkalmazkodik a modern nyelvtanítás igényeihez, valamint a 2005-ben megváltozott kétszintű érettségi újfajta követelményeihez.

Leírás

¿Quién? quien ¿Qué?, ¡Qué!,. que, ¿Por qué?, porque, está, esta, ésta – a spanyol nyelvtan és helyesírás néhány jellegzetessége. Betekintést nyerhet, elsajátíthatja, sőt alaposan be is gyakorolhatja az ilyen, és az ennél sokkal bonyolultabb nyelvtani jelenségeket a hangtantól a mondattanig, ha módszeresen követi a könyv utasításait. Könyvünk részletesen magyarázza a szabályokat, bőséges példákkal illusztrálja azok használatát, összefoglaló táblázatokkal, kiegészítő segédletekkel teszi áttekinthetővé és érthetővé a spanyol nyelvtan rendszerét, és minden fejezet után a tárgyalt jelenség gyakorlására alkalmas feladatsort tartalmaz.
A szerző Lizsicsár Éva nyelvtanár, aki a több évtizedes spanyol tanári gyakorlata során szerzett tapasztalatait összegzi könyvében, mely az 1998-as kiadás bővített és alaposan átdolgozott változata. Alkalmazkodik a modern nyelvtanítás igényeihez, valamint a 2005-ben megváltozott kétszintű érettségi újfajta követelményeihez.
Kötetünk a nyelvoktatásban használt tankönyvek elengedhetetlen segédanyagaként használható azok számára, akik akár iskolai nyelvoktatás keretében, akár nyelvtanfolyamon, akár egyénileg szeretnék elsajátítani a spanyol nyelvtant.
 
Lektor: Simor András

Tartalom

Előszó
HANGTAN
1. A spanyol ábécé
2. A magánhangzók
3. A fél hangzók és a kettős magánhangzók
4. A mássalhangzók magyartól eltérő ejtése
5. A hangsúly
6. Az elválasztás
7. A kérdő- és a felkiáltójel magyartól eltérő használata
8. A vessző magyartól eltérő használata
Feladatok
A FŐNÉV
1. A főnevek neme
2. A főnevek többes száma
3. A főnévképzés
A NÉVELŐK
1. A határozott névelő
2. A határozott névelő használata
3. A határozatlan névelő
Feladatok
A MELLÉKNÉV
1. A kétalakú melléknevek és többes számuk
2. Az egyalakú melléknevek és többes számuk
3. A melléknév helye a mondatban
4. A melléknév rövidülése
5. A melléknévképzés
6. Melléknévként használt főnév vagy más szófaj
7. Melléknevek állandó vonzatai
8. A melléknév fokozása, hasonlító szerkezetek
Feladatok
TESZT I.
A SZÁMNEVEK
1. A tőszámnevek
2. A sorszámnevek
3. A határozatlan számnevek
Feladatok
A NÉVMÁSOK
1. A személyes névmások
2. A visszaható névmások
3. A birtokos névmások
4. A mutató névmások
5. A vonatkozó névmások
6. A kérdő névmások
7. A határozatlan névmások
Feladatok
AZ ELÖLJÁRÓSZÓK
1. A fontosabb elöljárószók és jelentésük
2. Elöljárószók időhatározói értelemben
3. Igei és melléknévi vonzatok
Feladatok
TESZT II.
AZ IGE
Az igenevek
1. A főnévi igenév
2. A melléknévi igenév
3. A határozói igenév
4. Igei körülírások
Feladatok
A létigék
Feladatok
A ragozott igealakok
A kijelentő mód idői
1. A jelen idő
2. A közelmúlt
3. Az elbeszélő vagy befejezett múlt
4. A folyamatos múlt
5. A folyamatos régmúlt
6. Az elbeszélő régmúlt
7. A jövő idő
8. A befejezett jövő
Feladatok
TESZT III.
A kötőmód használata
A kötőmód idői
1. A kötőmód jelen ideje
2. A kötőmód közelmúltja
3. A kötőmód folyamatos múltja
4. A kötőmód régmúltja
Feladatok
A felszólító mód
1. A felszólítás
2. A tiltás
Feladatok
TESZT IV.
A feltételes mód idői
1. A jelen idő
2. A múlt idő
Feladatok
IGEIDŐ-EGYEZTETÉS KIJELENTŐ MÓDBAN
Feladatok
EGYENES ÉS FÜGGŐ BESZÉD
1. Kijelentés és kérdés függő beszédben
2. Felszólítás és tiltás függő beszédben
Feladatok
A FELTÉTELES MONDAT
Feladatok
A SZENVEDŐ SZERKEZET
Feladatok
TESZT V.
ÉRETTSÉGI TESZTEK (2005-2008)
Igeragozási táblázatok
Megoldókulcs
Bibliográfia