Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Szép szónak nem szegik szárnya

Paraméterek

Szerző Gálosi János
Cím Szép szónak nem szegik szárnya
Alcím Hogyan beszélj, ha felnőttként is érvényesülni akarsz? – Anyanyelvi „mankó” középiskolásoknak
Kiadó Holnap Kiadó
Kiadás éve 2007
Terjedelem 190 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 346 779 4
Eredeti ár:
2.100 Ft
1.890 Ft
Online kedvezmény: 10%

Nyolcadikos és középiskolás tanulók nyelvművelési kiadványa – ajánljuk azoknak, akik nyelvhelyességi, stílusbeli és szövegszerkesztési problémákkal küzdenek, vagy nem értik a leíró nyelvtan összefüggéseit.

Leírás

Nyolcadikos és középiskolás tanulók nyelvművelési kiadványa – ajánljuk azoknak, akik nyelvhelyességi, stílusbeli és szövegszerkesztési problémákkal küzdenek, vagy nem értik a leíró nyelvtan összefüggéseit. A szerző közvetlen fogalmazása, a gyakorlati tanácsok és a szöveget kísérő jelrendszer megkönnyíti a nyelvtudomány befogadását. Számos kérdésben támpontot adhat a felnőtteknek is (tanároknak, a közélet szereplőinek, újságíróknak, sőt a médiumok munkatársainak).
 
Szerkesztette: Zimányi Árpád

Tartalom

Bevezetés
Miért láttam neki e könyv megírásának?
Még némi eligazítás
A hangok birodalmában
A szavak országai
A kínálat – A szókészlet, a szókincs és a „szerelő” alkalmatosságok: a nyelvtani rendszer elemei
Rend vagy zűrzavar? – A nyelvváltozatok, Vízszintes és függőleges tagozódás
Mégis a ruha teszi az embert? - Szóalaktan
Vagy úgy összetartoznak, mint a kabát és a gomb? – Hangalak, jelentés, szóhangulat
A lényeg a „belbecs” – Jelentéstan
Félkész áruk a polcon – A szófajok
Mert minden él, változik, mozog – Az ige
Hogy a dolgokat néven nevezhessük – A névszók
Fontos helyettese – A névmások
Nélkülük sem megy – A segédszók
A „pedigré”, a családfa sem kutya – A szavak életkora
„Import” vagy hazai? – Szavaink eredete
Magunk is „kontárkodhatunk”? – Az egyéni szóalkotás
Mi együtt már akár „konföderációnak” számítunk – A szerkezetek
Váltott partnerekkel – a szintagmák – Az alkalmi szószerkezetek
Egy harmonikus házasság – A hozzárendelő viszony. Az alany és az állítmány
Hűbéri lánc: a vazallusok világa – A bővítmények
Az „egyazon szabadság” illúziója – A mellérendelő szerkezetek
Az alakoskodók – Az álszintagmák
A nyelv virágai (közöttük néhány kóró) – Az állandósult szókapcsolatok
Még nagyobb nyelvi birodalom – A mondat
„Hm!” Ez is mondat? – A mondatok terjedelme, szerkezete
Mondom, kérdezem, akarom – A mondat modalitása. A mondatok és a beszélő szándéka
Még egyszer a hűbériségről – Mire jó az alá-, mire a mellérendelés?
A nyelv galaxisa, világegyeteme – A szöveg
Egy kis előzetes
A világegyetem a Földről, hagyományos távcsövekkel – A szövegszerkezet vizsgálata hagyományos módszerekkel
Két kicsi égitest a galaxis szélén – A bevezetés és a befejezés
Galaxisunk mélyén – A tárgyalás
„Itthon”, a Tejúton – A bekezdések
A Nap – A tételmondat - a réma
A bolygók – A tételmondat kifejtése – a téma
A holdak – A kulcsszavak
Az üstökösök – A jellemszavak
Egy kis kalózkodás: a Stílus nevű galaxisban – A klasszikus stilisztika
A világ más nézőpontból: az igazi „írástudók” szemével – Az Írók, költők nyelvhasználata
Még mindig a Föld nevű planétán – Beszéd, olvasás felső fokon
A mondatfonetikai eszközök: szórend, hangsúly, hanglejtés, szünet, beszédtempó
Ha elnémul a száj – Gesztusnyelv: mozdulatok, arcjáték és beszélő szemek
Utazás a csillagközi térben – Szövegelemzés új módszerekkel
Szövegkutatás az ezredfordulón
Az első élmények az „új világ”-ban – Néhány szövegelméleti alapfogalom
Kvazárok, szupernóvák, vörös óriások, fehér törpék – A szövegfajták
A kozmikus tömegvonzás – A szövegösszetartó erő: a kohézió és a koherencia
A kozmikus hírhordók: az „űrszekerek” – A szöveg kapcsolóelemei
Hírek a bolygótársakról – A mondatok közötti, lineáris kohézió
Mi újság a távoli galaxisokban – a világvégén? – A szöveg egészét átható, globális kohézió
Mint a pókháló: a szöveg hálózatai
Megszólal a sötét, fagyos űr – A hiány szerepe a közlésben
Egy szomszédos galaxis: a szövegstilisztika
A puding próbája – Szövegelemzési kísérletek
Hahn István: Az időszámítás története
Petőfi Sándor: Szeptember végén
Táblázatok
A nyelvtudomány (nyelvvizsgálat) ágai és módszerei
A nyelvi univerzum elemei
Az utolsó szó jogán
A felhasznált és ajánlott irodalom jegyzéke
Tárgymutató