Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Eposzok, krónikák

Az eposz verses nagyepikai műfaj, az epika legkorábban kialakult, nagy múltú műfaja. Leggyakrabban verses formájú és nagy terjedelmű, egy egész közösségre kiható nagy jelentőségű eseményt dolgoz fel, illetve az esemény azzá válik az eposzi ábrázolás során. Szereplői rendkívüli tulajdonsággal rendelkező hősök, akik nagy tetteket hajtanak végre, ezek a közösség életében jelentősek, de kihathatnak az egész emberiség sorsára is. Az eposz a múlt költészete, és a fantázia forrása benne az emlékezet, a hagyomány. Az előadott történet lehet egészen egyszerű, egyetlen tényből álló, vagy igen összetett és gazdag tagolódású, ábrázolhatja egy személy vagy egyesek sorsát – de egy nemzetét is.

Rendezés:
Nézet:

Torquato Tasso (1544–1595) nemcsak az olasz, hanem a világkultúrának is kiemelkedő alakja, aki az irodalom szinte valamennyi akkor létező illusztris, tudós műfajának kiváló művelője volt, de tartós, máig élő hírnevét elsősorban eposzának, A megszabadított Jeruzsálemnek köszönheti, melyet 1575-ben fejezett be.

3.800 Ft 3.610 Ft

A 10. században élt Widukindus Corbeius (németes nevén Widukind von Corvey) bencés szerzetes volt. Egyetlen ránk maradt műve A szász történet három könyve. A középkori latin nyelvű krónika teljes szövege most olvasható először magyarul.

1.985 Ft 1.886 Ft

A Lancelot-Grál, avagy a Vulgáta-ciklus néven ismert regényfolyam Artúr király és a Kerekasztal történetének legteljesebb összefoglalása. Az artúri világ történetét a keresztre feszítéstől, azaz a Grál eredetétől egészen a Kerekasztal elpusztításáig és Lancelot haláláig követi végig. 

2.990 Ft 2.691 Ft

Az Aeneis eddig is olvasható volt magyarul. Tizenhárom szemelvényes és nyolc teljes fordításához teszek hozzá egy kilencediket. (Kartal Zsuzsa)

2.355 Ft 2.237 Ft
Az Araukánok könyve (eredeti spanyol címe: La Araucana) Alonso de Ercilla spanyol költő eposza 37 énekben. A 16. század második felében keletkezett és három részben – 1569-ben, 1578-ban és 1589-ben – jelent meg. Az ún. spanyol aranykorban rendkívül népszerű volt. Magyarul is három részben, 2006-2008-ban jelent meg, Simor András fordításában.
2.845 Ft 2.703 Ft

Az Araukánok könyve második része egyrészt tovább folytatja a chilei spanyol-araukán háború történetét, másrészt beszámol kortársi hűséggel a francia-spanyol viszály híres eseményéről, San Quintín városának ostromáról és a törökök ellen vívott 1571-es lepantói csatáról is.

2.230 Ft 2.118 Ft
Az Araukánok könyve (eredeti spanyol címe: La Araucana) Alonso de Ercilla spanyol költő eposza 37 énekben. A 16. század második felében keletkezett és három részben – 1569-ben, 1578-ban és 1589-ben – jelent meg. A III. rész megjelenésével a teljes Araukánok könyvét nyújtjuk át a hazai olvasóközönségnek.
1.670 Ft 1.586 Ft

Az ​Artúr király halálával a Vulgáta-ciklus tragikus zárlatához érkezik. A regény A Szent Grál felkutatásának utórezgéseinél veszi fel a történet fonalát, miközben a király erőfeszítéseket teszi az igen megfogyatkozott kerekasztal újjáélesztésére. 

2.990 Ft 2.691 Ft
Az Oroszlános Lovag, ez a XII. századi, ófrancia nyelven írt verses regény az Arthur-mondakör egyik lovagjának, Yvain-nek a kalandjait beszéli el.
2.110 Ft 2.004 Ft

Bingeni Hildegárd (1098–1179) bencés apátnő a középkor egyik legnagyobb látnoka volt. Már kora gyermekkorától kezdve, majd hosszú élete során mindvégig csodálatos víziókban volt része, amelyeket rendtársai segítségével, kódexekbe foglalva hagyományozott az utókorra. 

2.450 Ft 2.205 Ft

Az Ének Cidről a spanyol nyelvű irodalom első fennmaradt nagyívű, verses-epikus alkotása. Középkori gestaének: egy igazi hős, kora és hazája kimagasló hadvezére, a Cidnek nevezett bivari Rodrigo Diaz történetét beszéli-meséli el.

1.670 Ft 1.586 Ft

A középkori latin irodalomban feltűnően csekély az elbeszélő költemények mennyisége. Ebben a sivárságban kiemelkedő remekmű az egyetlen igazán jelentős középkori latin kiseposz, a Waltharius-költemény. A német Nibelungenlied szerényebb igényű párja a germán-hun mondakör egyik epizódját dolgozza fel. A X. században íródott hexameteres kiseposz a honfoglaló magyarság nemzetközi megítélése szempontjából alapvetően fontos, de általánosan ismeretlen dokumentum.

2.100 Ft

A Luo Guanzhongnak tulajdonított Három királyság története a négy klasszikus kínai regény közül a legkorábbi. Története a Han korszak végének, a Han dinasztia bukásának zűrzavaros idején játszódik, több mint száz évet ölelve fel a régi Kína történelméből.

9.900 Ft 8.910 Ft

Könyvünk a Három királyság címet viselő kínai nagyregény második kötete. A teljes mű 120 fejezetet foglal magába, kötetünk ebből a második negyvenet tartalmazza. A tizennegyedik században született, ezzel a legkorábbi a kínai klasszikus irodalom négy nagy regénye közül. Szerzőjének Luo Guanzhongot (Luo Kuan-csungot) tartják. Története a Han korszak végének, a Han dinasztia bukásának zűrzavaros idején játszódik, 169-től 280-ig, több mint száz évet ölelve fel a régi Kína történelméből.

9.990 Ft 8.991 Ft

A ​Luo Guanzhongnak tulajdonított Három királyság történetének harmadik kötete. Története a Han korszak végének, a Han dinasztia bukásának zűrzavaros idején játszódik, több mint száz évet ölelve fel a régi Kína történelméből.

9.990 Ft 8.991 Ft

A Heike monogatari (A Heike története) a japán irodalom kiemelkedő gyöngyszeme, nemcsak a Minamotó (Gendzsi) és Taira (Heike) klán közötti nagy háború (Genpei-háború), valamint a klasszikus japán középkori államszerkezet, a sogunátus kialakulásának leírása, de egyben a japán kultúra olyan alapműve, amely máig ható módon befolyásolta és befolyásolja a japán művészet szinte minden ágát – a színháztól a festészetig, a zenétől a költészetig, sőt, a filmművészetig.

6.800 Ft 5.440 Ft

A kínai írásbeliség sokak szerint a Biblia jelentőségéhez fogható alapművét a kínai eredetiből több mint tíz év munkájával Karátson Gábor ültette át magyarra, aki a kínai és európai értelmezéseket saját kommentárjaival egészítette ki.

14.500 Ft

A vélhetően a 13. század negyedik évtizedében keletkezett Kudrun a középkori német epika egyik érdekes alkotása. A középkorban ugyan csekély visszhangra talált, a romantika korában viszont Németországban az egyik legnagyobbra tartott középkori mű volt, népszerűsége időnként még a Nibelung-énekét is felülmúlta.

3.175 Ft 3.016 Ft

A Manasz-eposz a belső-ázsiai kirgiz nép legfontosabb folklórkincse. Jó szívvel ajánljuk a kötetet azoknak, akik a magyarság keleti kapcsolatai, a török világ, Belső-Ázsia, a keleti népek irodalma, a kirgiz népköltészet iránt érdeklődnek és azoknak az olvasóknak is, akiket a magyar őstörténet, a nomád hadviselés, hagyományőrzés, vagy akár a török népi kultúra kérdései foglalkoztatnak.

3.800 Ft 3.610 Ft

A Masztorava eposz 1994-ben jelent meg erza-mordvin nyelven, s most eljött az ideje, hogy magyarul is napvilágot lásson. A fordítás több mint egy évtized munkája. Az eposz megalkotása azonban még ennél is hosszabb időt vett igénybe. Megszületésének előzményei tükrözik a mordvin szellemi élet viharait a kommunizmus ideje alatt, megjelenése pedig, még sugározza azt a jövőbe vetett hitet, amely a peresztrojka idején feltámadt nemzetiségi mozgalmat jellemezte Mordóviában. 

4.000 Ft 3.600 Ft

Az Oljantáj alcíme szerint kecsua verses dráma az inkák idejéből. Eredetéről szenvedélyes viták dúltak, de ma már a kutatók nagy része eredendően Kolumbusz előtti műnek, az ősi inka színjátszásban gyökerező alkotásnak tartja ezt a különös remekművet.

1.175 Ft 1.116 Ft