Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Színes irodalom 9. (KN 0010/2)

Paraméterek

Szerző Mohácsy Károly
Cím Színes irodalom 9. (KN 0010/2)
Alcím A gimnáziumok és szakközépiskolák 9. évfolyama számára
Kiadó Krónika Nova Kiadó
Kiadás éve 2013
Terjedelem 276 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 615 5205 03 3
Eredeti ár:
1.700 Ft

Lendületes, színes ábrákkal illusztrált, áttekinthető, tanulóbarát kiadványt kínálunk. Csökkentettük a tananyagot. Külön jelöltük a közép- és emelt szintű érettségi követelményeket. Olvasmányokkal, érdekességekkel színesítettük a tankönyvet. Kérdésekkel, gondolatébresztő feladatokkal segítjük a tanulást.

Leírás

Lendületes, színes ábrákkal illusztrált, áttekinthető, tanulóbarát kiadványt kínálunk. Csökkentettük a tananyagot. Külön jelöltük a közép- és emelt szintű érettségi követelményeket. Olvasmányokkal, érdekességekkel színesítettük a tankönyvet. Kérdésekkel, gondolatébresztő feladatokkal segítjük a tanulást.

Írta: Mohácsy Károly

Lektor: Szűcsné dr. Harkó Enikő

Tartalom

I. A SZÉPIRODALOM
 • Az irodalmi nyelv
 • Érték és értékelés
 • Az élmény
 • Műnemek és műfajok
 • Az epika
 • A líra
 • A dráma
 • Mű és befogadó
 • Egy epikai mű – Kosztolányi Dezső: A kulcs
 • Egy lírai mű – Kosztolányi Dezső: Októberi táj
II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL MÍTOSZOK AZ ISTENEK SZÜLETÉSÉRŐL, A VILÁG KELETKEZÉSÉRŐL
 • Mítosz, mitológia
 • A Prométheusz-mítosz
 • A Biblia
 • Az Ószövetség
 • A Teremtés könyve
 • A vízözön
 • József története
 • A Zsoltárok könyve
 • Az Újszövetség
 • Jézus születése
 • Jézus kínhalála és feltámadása
 • A tékozló fiú
AZ ÓKORI GÖRÖG IRODALOM
 • A görög epika
 • A homéroszi eposzok
 • Íliász
 • Az Íliász embereszménye: Akhilleusz
 • Akhilleusz pajzsa
 • Odüsszeia
 • Új embereszmény: Odüsszeusz
 • Az istenek korlátozott szerepe
 • Bonyolultabb mese – bonyolultabb szerkezet
 • Odüsszeusz és Nauszikaá
 • Odüsszeusz kalandjai
 • Ithaka – leszámolás a kérőkkel
 • Az eposz
 • Az időmértékes verselés
 • A görög líra
 • Elégiák és epigrammák
 • A verselés új formái
 • Dalköltészet
 • Szapphó
 • Alkaiosz
 • Anakreón
 • A görög dráma
 • A görög színház és színjátszás
 • Düonüszosz kultusza
 • A színjátszás kezdetei
 • A színház
 • A dráma műneme
 • Dráma és színjátszás
 • A tragédia
 • Szophoklész: Antigoné
 • Az antik dráma jellegzetes vonásai
 • Az Antigoné szerkezete
 • A drámai harc és a jellemek
 • Expozíció
 • Bonyodalom
 • Konfliktus
 • Késleltetés
 • Krízis
 • Végkifejlet
 • Antigoné tragikuma
 • Kreón bukása
A RÓMAI KÖLTÉSZET
 • Catullus
 • Éljünk, Lesbia...
 • Gyűlölök és szeretek...
 • Vergilius
 • Eklogák
 • IV. ecloga
 • IX. ecloga
 • Aeneis
 • Horatius
 • Carmenek
 • Thaliarchushoz
 • Licinius Murenához
 • Leuconéhoz
III. A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL
A KÖZÉPKOR IRODALMA
 • Az ókeresztény irodalom
 • Szent Ágoston: Vallomások
 • Irodalmi élet
 • Az egyházi irodalom
 • Himnuszok
 • A magyar irodalom kezdetei
 • Halotti beszéd – Ómagyar Mária-siralom
 • Legendák
 • Lovagi irodalom
 • Trubadúrlíra
 • Walter von der Vogelweide
 • Vágánsköltészet
 • Dante: Isteni színjáték
 • A középkor enciklopédiája
 • Téma: túlvilági látomás
 • Az eltévedt ember
 • A Pokol
 • Paolo és Francesca
 • Találkozás Odüsszeusszal
 • Villon
 • Nagy testamentum
 • Balladák
 • Jó tanítás balladája a rossz életűeknek
 • Záróballada
IV. A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL
AZ ITÁLIAI RENESZÁNSZ
 • Reneszánsz és humanizmus
 • Petrarca: Daloskönyv
 • CLXII. szonett (Ti szerencsés füvek...)
 • XXXV. szonett (Magamban, lassan...)
 • Boccaccio: Dekameron
 • Ötödik nap, kilencedik novella: A sólyom feláldozása
A MAGYAR RENESZÁNSZ
 • Janus Pannonius
 • Galeotto Marzióhoz
 • Búcsú Váradtól
 • Egy dunántúli mandulafáról
 • Saját lelkéhez
 • Irodalmi élet a 16. században
 • Sylvester János: Az magyar nípnek...
 • Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm...
 • Új műfajok: tragédia, fabula, históriás ének
 • Balassi Bálint
 • A szerelem költője
 • Júlia-versek
 • Hogy Júliára talála, így köszöne neki
 • Ütemhangsúlyos verselés
 • Célia-versek
 • Vitézi énekek
 • Ó én édes hazám
 • Egy katonaének
 • „Isteni dicsíretek”
 • Kiben bűne bocsánatáért könyörgett...
 • Adj már csendességet...
AZ ANGOL RENESZÁNSZ
 • Shakespeare
 • Shakespeare színpada
 • Romeo és Júlia
 • Szerelmi tragédia
 • A végzetszerűség légköre – a tragédia előrejelzése
 • Két szemben álló világ
 • Bonyodalom és katasztrófa
 • A szöveg líraisága
 • Hamlet, dán királyfi
 • Idő és tér
 • Kompozíció
 • Részletező expozíció
 • Drámai szituáció – drámai konfliktus
 • Töprengő hős
 • A drámai küzdelem fokozódása
 • Késleltetés és végkifejlet
 • A tragédia értelmezése
V. A BAROKK KORSZAK IRODALMÁBÓL
 • A barokk
 • Az irodalmi barokk
 • Pázmány Péter
 • Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
 • Barokk eposz
 • Barokk eszménykép: „Athleta Christi”
 • Erkölcsi fölény
 • Vértanúhalál
 • Az eposz célzata
 • „Ne bántsd a magyart...”
 • A kuruc kor költészete
 • A vitézi költészet
 • Mikes Kelemen: Törökországi levelek
 • 37. levél
 • 112. levél
VI. A FRANCIA KLASSZICISTA DRÁMA
 • A józan ész uralma
 • Racionalizmus és klasszicizmus
 • A klasszicista dráma
 • A francia klasszicista tragédia
 • Moliére: Tartuffe
 • A komédia
 • Tartuffe
 • Az ostorozott bűn
 • Mesteri expozíció
 • Bonyodalom
 • A címszereplő megjelenése
 • Tetőpont, megoldás