Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Szociális munka

Paraméterek

Szerző Nagyné Tarjányi Judit
Cím Szociális munka
Kiadó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Kiadás éve 2021
Terjedelem 134 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 264 124 9
Eredeti ár:
2.280 Ft

A könyv a szociális munka elmélete tantárgyon belül, az általános szociális munka, a szociális munka egyénekkel és családokkal, a szociális munka csoportokkal és a közösségi szociális munka témakörökhöz készült.

Leírás

A könyv a szociális munka elmélete tantárgyon belül, az általános szociális munka, a szociális munka egyénekkel és családokkal, a szociális munka csoportokkal és a közösségi szociális munka témakörökhöz készült. A szociális munka elmélete mellett a gyakorlatorientált megközelítés lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők készségeinek, képességeinek kialakítására, speciális szakmai kompetenciáik kifejlesztésére. Fő cél, hogy az elméleti képzésre építve, a szakma gyakorlása során a tanulók képesek legyenek alkalmazni a tanultakat.
 
Írta: Nagyné Tarjányi Judit
Lektor: Sándor-Lenkei Aida
 
Kapcsolódó témakör:

Tartalom

I. Általános szociális munka
1. A szociális munka kialakulása
1.1 A szociális gondoskodás nemzetközi története
1.2 A szociális gondoskodás fejlődése Magyarországon
1.3 Szociálpolitika, szociális munka Magyarországon 1945 után
2. Szociális munka fogalma, definiálása
3. Szociális munka színterei, a humán ökorendszer
3.1 Észlelés, belső benyomás
3.2 Rendszerelmélet
3.3 A humán ökorendszer szintjei
3.4 A humán ökorendszer egyes szintjeinek jellemzői
3.4.1 Fizikai szint
3.4.2 Intraperszonális szint
3.4.3 Interperszonális szint
3.4.4 Család szintje
3.4.5 Helyi közösségek szintje
3.4.6 Kulturális szint
3.4.7 Állam, nemzet szintje
3.4.8 Ökológiai szint
4. Szociális munka eszközei
5. Szociális munka során alkalmazható módszerek
5.1 Kapcsolatfelvétel
5.2 Interjú
5.2.1 Mélyinterjú
5.2.2 Életút interjú
5.2.3 Probléma feltáró interjú
5.3 Megfigyelés
5.4 Családlátogatás
5.5 Diagnózis felállítása
5.6 Tanácsadás
5.7 Intervenció
5.8 Család-, párterápia
5.9 Tréning
5.10 Képviselet
5.11 Közreműködés, szervezés
5.12 Közvetítés (mediáció)
5.13 Tárgyalás
5.13.1 Esetkonferencia
5.13.2 Védelembe vételi tárgyalás
5.14 Problémamegoldás
5.15 Krízisintervenció
5.16 Gondozás
5.16.1 Családgondozás
5.16.2 Személyi segítés
5.16.3 Közösségi alapú gondozás
5.16.4 Ápolást, gondozást, rehabilitációt biztosító intézményi gondozás
5.17 Adminisztráció
5.17.1 Dokumentumelemzés
5.17.2 Esettanulmány
5.17.3 Ápolási, gondozási terv
5.17.4 Gondozási-nevelési terv
5.17.5 Genogram
5.17.6 Ecomap
5.17.7 Esetnapló
5.17.8 Forgalmi napló
5.17.9 Látogatási és eseménynapló
5.17.10 Igénybevételi napló
5.18 Teammunka
6. A szociális munka ideológiai alapjai
6.1 Liberális ideológia
6.2 Konzervatív ideológia
6.3 Szociáldemokrata ideológia
6.4 Szociális munka végzése során alkalmazott egyéb elméletek
6.4.1 Szociális tanulás
6.4.2 Szerepelmélet modell
6.4.3 Problémamegoldó irányzat
6.4.4 Feladatközpontú irányzat
6.4.5 Kríziselmélet
7. Elméletek és irányzatok a szociális munkában
7.1 Irányzatok
7.2 Elméletek
8. Az egyetemes emberi jogok és azok érvényesülése a szociális munkában
8.1.Norma,erkölcs,jog
8.2. Gyermekjog, ellátott jog
9. Szociális munka végzéséhez szükséges képességek, készségek
9.1 Személyes képességek
9.2 Szociális és kommunikációs képességek
9.3 Kognitív képességek
10. Érték és etika, dilemmák a szociális munkában
10.1 Általános értékek
10.2 Társadalompolitikai értékek
10.3 Szociális szakmában vallott értékek
10.4 Erkölcs
10.5 Etika
10.6 Etikai dilemmák a szociális munkában
10.6.1 Beavatkozási dilemma
10.6.2 Értékelő dilemma
10.6.3 Kontroll dilemma
10.6.4 Elkötelezettségi, lojalitás dilemma
10.6.5 Autonómiadilemma
10.6.6 Felelősség dilemma
10.6.7 Prioritás dilemma
10.6.8 Kompetencia dilemma
10.7 Esetmegbeszélés, szupervízió szerepe
10.7.1 Esetmegbeszélés
10.7.2 A szupervízió kialakulása, külföldi tapasztalatok
10.7.3 A szupervízió definíciója, alapfogalmai
10.7.4 A szupervízió módszerei
10.7.5 A szupervizor, mint szerepmodell
10.7.6 A szupervízió szükségessége, a szupervizor kompetenciája
11. Kompetencia és együttműködés
11.1 Kompetencia
11.2 Együttműködés
II. Szociális munka egyénekkel, családokkal
1. Családstruktúra
1.1 Családi alrendszerek
1.2 Családi hierarchia
1.3 Családi életciklusok
1.3.1 Családi életciklusok
2. A probléma és definiálása
2.1 Kapcsolatfelvétel a klienssel
2.2 Felkészülés a klienssel történő találkozásra
2.3 A kliens felkészülése a szociális szakemberrel történő találkozásra
2.4 Segítő és kliens találkozása
2.5 Szerepek tisztázása
2.6 Elfogadás (kliens a segítőt, segítő a klienst)
2.7 Információszerzés, meghallgatás
2.8 A probléma meghatározása
2.9 A cél meghatározása
2.10 Előzetes megállapodás
2.11 Felmérés, adatgyűjtés, értékelés
3. A kliens a problémamegoldás folyamatában
4. Krízis, krízisintervenció
5. Családsegítés
III. Szociális munka csoportokkal
1. A csoport fogalma
2. A csoport fejlődésének szakaszai
3. A csoport kommunikációs és interakciós mintái
3.1 A kommunikáció fajtái
3.2 A testbeszéd
3.3 A metakommunikáció
3.4 Beszélgetéstípusok
3.5 Csoportkohézió
3.6 Csoportdinamika
3.7 Csoportnorma, szociális kontroll
3.8 Alkalmazható csoportmunka típusok, modellek
3.8.1 A csoportmunka három modellje
4. A csoportmunkában alkalmazható technikák
5. Szervezeti csoportok, team
IV. Közösségi szociális munka
1. A közösség szerepe, célja
2. A közösség funkciója
3. A közösségi szociális munka
3.1 A közösségi szociális munka három modellje
3.2 A közösségi szociális munka történeti gyökerei, az elméletalkotást segítő tudományterületek
4. Közösségfejlesztés
5. Közösségszervezés
5.1 A közösségszervező szerepei
5.2 A szociális akció
5.3 A XX. századvégi kísérletek (Bakony, Csenger)
V. Feladatok megoldása
VI. Mini lexikon
VII. Felhasznált irodalom

Kapcsolódó kiadványok