Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Tanulás a múzeumpedagógia módszereivel

Paraméterek

Szerző Torgyik Judit
Cím Tanulás a múzeumpedagógia módszereivel
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2018
Terjedelem 120 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 83 7
Ár:
2.100 Ft
1.995 Ft
Kedvezmény: 5%

A múzeumpedagógia az elmúlt évek során fokozatosan intézményesült, professzionalizálódott, jelentős fejlődésen ment keresztül, mindinkább reflektorfénybe került, s mind nagyobb ismertségre és elismertségre tett szert az oktatásügyben és a kulturális szférában egyaránt. Kötetünket pedagógusok, közművelődési szakemberek, valamint azon felsőoktatásban tanuló hallgatók figyelmébe ajánljuk, akik a múzeumpedagógia iránt érdeklődnek, szeretnék tudásukat, ismereteiket elmélyíteni ezen a téren. 

Leírás

Napjainkban a szabadidő mértékének növekedése, az élményszerzés, a »szépen megélt élet» iránti fokozott társadalmi igény, továbbá a formális oktatáson kívüli tanulási helyszínek szerepének megerősödése egyre inkább ráirányította a figyelmet a múzeumok által kínált tanulási és szabadidő-eltöltési lehetőségek értékeire. A múzeumpedagógia az elmúlt évek során fokozatosan intézményesült, professzionalizálódott, jelentős fejlődésen ment keresztül, mindinkább reflektorfénybe került, s mind nagyobb ismertségre és elismertségre tett szert az oktatásügyben és a kulturális szférában egyaránt. Az érdeklődés általános növekedését jól mutatja, hogy számos új szakkönyv, cikk, kiadvány jelent meg ezen a területen. Rendszeresen, egyre nagyobb tömegeket – és a korábbiakban kevésbé látott célcsoportokat is – komolyan megérintő, vonzó múzeumi programok szerveződnek mind több fejlett országban. A növekvő mértékű utazási, múzeumlátogatási lehetőségek közepette egyre nagyobb mértékű azon rétegekbe tartozók köre, akik értékes kulturális élményekben részesülnek. Az eddiginél jóval több forrás áll rendelkezésre múzeumpedagógiai tervek megvalósítására, ami ugyancsak a szakmai megújulást, a professzionális fejlődést s egyúttal a látogatóbarát változásokat generálja.
Megfigyelhető, hogy fokozott figyelem és nagymértékű nyitottság veszi körül a neveléssel és a kultúraközvetítéssel foglalkozó szakemberek körében a múzeumok adta tanulási és szabadidős alkalmakat, a szabad önkifejezést, az önmegvalósítást, kreativitást ösztönző foglalkozások szervezését, s azok metodikai hátterét (Koltai, 2010). Ehhez a tendenciához kívánunk kapcsolódni, amikor kötetünkben a múzeumpedagógia kérdéskörét rendszerező céllal vesszük górcső alá. Az alapvető fogalmi keretek körülhatárolása után, az első fejezetben a látogatók igényeit, szükségleteit mutatjuk be, jelezve, hogy a látogatóbarát múzeum csakis az igényeket megismerve, tudatosítva s erre építve lehet eredményes. Továbbá arra fókuszálunk, hogy hazánkban az egyén életmódjában milyen helyet kapnak a szabadidő eltöltése során a különböző kulturális alkalmak, köztük a múzeumok kínálta lehetőségek. A következőkben arra világítunk rá, hogy a múzeumpedagógia és a múzeumandragógia potenciális célcsoportjai életkoruk és társadalmi helyzetük alapján milyen speciális jellemzőkkel bírnak, és sajátosságaik hogyan határozzák meg érdeklődésüket, kulturális irányultságukat, megismerési vágyukat a múzeumlátogatás során. A negyedik fejezet a tanulás és a múzeum kapcsolatát vizsgálja, rámutat az iskolai és az intézményes nevelésen kívüli, valamint a szabadidős tanulás pregnáns különbségére, a múzeumi tanulás értékeire, továbbá a megismerési folyamatot befolyásoló sajátos tényezőkre. Majd a múzeumi tanulás, kultúraközvetítés módszereinek szisztematizálása következik, aminek során számos konkrét példával illusztráljuk, milyen változatos módon, sokféle eljárással lehet megvalósítani, értékes programmá tenni a múzeumpedagógiai, illetve a múzeumandragógiai foglalkozásokat. A következő fejezet egy sajátos, viszonylag újnak mondható múzeum, a gyermekmúzeum történeti és pedagógiai jellemzőit, kialakulásának társadalmi hátterét valamint jelenlegi helyzetét mutatja be. Arról szólunk, hogy a fejlett társadalmakban az elmúlt évszázad során hogyan irányult a figyelem fokozatosan a gyermekkultúrára, a gyerekek játékhoz, szabadidőhöz, művelődéshez kapcsolódó világára. Az utolsó fejezetben pedig egy empirikus vizsgálat bemutatására kerül sor, amelyben a hazai felnőttek interjús kikérdezése nyomán arra voltunk kíváncsiak, milyen a múzeumlátogatás helye a felnőttek szabadidejében, hogyan ítélik meg ezt az alkalmat, milyen a hozzá való viszonyulás, továbbá mely gyermekkori emlékeket idézi fel bennük a témakör, s milyen a múzeumpedagógiai és a múzeumandragógiai programok ismertsége és elismertsége a látogatók körében, továbbá az iskola és a múzeumok kapcsolatáról milyen véleményt alkotnak a megkérdezettek.
A kötetet figyelmébe ajánlom a pedagógusoknak és közművelődési szakembereknek, valamint azon felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, akik a múzeumpedagógia iránt érdeklődnek, szeretnék tudásukat, ismereteiket elmélyíteni ezen a téren. Reményeim szerint valamennyien haszonnal forgatják majd.
 
Írta: Torgyik Judit
Lektor: Mócz Dóra

Tartalom

Előszó
1. Fogalmi keretek
2. A látogatók motívumai, szükségletei és életmódja
2.1. Látogatói szükségletek és igények a múzeumban
2.2. Az életmód és a szabadidő eltöltésének társadalmi különbségei
3. A múzeumpedagógiai foglalkozások fő célcsoportjai
3.1. Kisgyermekek, óvodás és iskolai csoportok
3.2. Serdülők a múzeumban
3.3. Fiatalok a múzeumban
3.4. Felnőttek a múzeumban
3.5. Idősek a múzeumban
3.6. Családok a múzeumban
3.7. Nemzetiségek, etnikai kisebbségek a múzeumban
3.8. Fogyatékkal élők a múzeumban
3.9. Munkahelyi közösségek a múzeumban
4. Tanulás, megismerés, személyiségfejlődés a múzeumban
4.1. A múzeumi és az iskolai tanulás, valamint a flow kapcsolata
4.2. A tanulási stílusok és a múzeumi megismerés összefüggései
4.3. A megismerési folyamatot befolyásoló tényezők
4.4. A múzeumi tanulás mint a tudás, képességek és viszonyulások fejlesztése
5. A múzeumdidaktika módszerei, eszközei és programjai
5.1. A múzeumpedagógiai foglalkozások módszerei és eszközei
5.2. Múzeumpedagógiai programok
6. A gyermekmúzeumok pedagógiai háttere és fejlődésének állomásai
6.1. A gyermekmúzeumok történetének gyökerei
6.2. Az első amerikai gyermekmúzeumok
6.3. Az európai gyermekmúzeumok megjelenése
6.4. A mobil gyermekmúzeumok megjelenése
6.5. A gyermekmúzeumok tematikája
6.6. Gyermekmúzeumi projektek
6.7. A gyermekmúzeumok helyzete napjainkban
7. „Varázslatos tud lenni a múzeum!” – A múzeumba járás szokásai a hazai felnőttek körében
7.1. A múzeumba járás rendszeressége
7.2. A legutóbbi múzeumi élmények
7.3. Gyermekkori családi élmények
7.4. Gyerekkori, iskolai, múzeumi emlékek
7.5. A szabadidős szokások jellemzői
7.6. Megélt múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tapasztalatok
7.7. A múzeumlátogatás haszna, pozitívumai
7.8. Gyermekeknek szánt szabadidős programok
7.9. A múzeum és az iskola együttműködésének lehetőségei
7.10. Múzeumi fejlesztések
7.11. Önkéntes munka a múzeumban
7.12. Múzeumandragógiai programok
7.13. Összefoglalás
8. Zárszó
9. Irodalomjegyzék
10. Melléklet