Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Filozófia

Rendezés:
Nézet:

Bevezetés a hermeneutikába egyetemi tankönyvként is használható, monografikus igénnyel megírt szakkönyv; a filozófiai hermeneutika előzményeinek, kialakulási folyamatának és tartalmi elemeinek értelmező felvázolását és kifejtésé tartalmazza. Jelen kötet a kolozsvári Egyetemi Műhely Kiadónál korábban megjelent első kiadás javított, helyenként átdolgozott változata.

3.490 Ft 3.141 Ft

Az etika létjogosultságát mind története, mind napjaink eseményeinek helyes értékelése egyértelműen igazolják. Felsőfokú értelmiségivé való képzés elképzelhetetlen etikai megalapozottság nélkül.

715 Ft

Frankl drámája egyike a szerző azon szövegeinek, amelyekben saját maga számára (is) megkísérli földolgozni a fogság megrázó s embert próbáló élményeit.

1.400 Ft 1.260 Ft

Kötetünk Bukovics István – többnyire máshol még nem publikált – tanulmányait tartalmazza. Minden bizonnyal, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán végzett oktatói szakvezetői tevékenységének is köszönhető, hogy a szerző figyelme a hittudomány kérdései felé fordult. Ez az érdeklődés azonban továbbra is a természettudós, biztonságtudományi – többnyire a saját maga által kidolgozott – módszereket és szemléletet alkalmazva történt.

3.360 Ft 3.192 Ft
Darwin elmélete, miszerint a világban anyagon kívüli értelem nem létezik, akár igaz is lehet, és ez veszélyes gondolat. Mennyiben függ az ember az anyagi világtól, illetve milyen mértékben független tőle – ez Daniel Dennett számára a darwini elmélet megkerülhetetlen interdiszciplináris (biofilozófiai) kérdése.
4.900 Ft 4.410 Ft
Szabó Tibor szerint még a legelvontabb filozófiatörténeti elv is alkalmas arra, hogy belőle életelveket vonjunk le. Ezek a filozófusok talán nem is rejtett élet-üzenetei. A könyvében néhány példát mutat arra, hogy a filozófiai elvekben milyen bölcsesség, milyen – az élet élésére is alkalmazható – üzenet rejtőzik számunkra.
3.150 Ft 2.992 Ft

Mi az idő? Miért különbözik a természet idősíkja és az egyén szubjektív időélménye? Milyen változatai vannak az emberi közösségek által megalkotott, társadalmilag meghatározott időnek? Miként jelenítik meg az időfelfogás sokféleségét a különböző tudományok?

3.490 Ft 3.141 Ft

Ebben a könyvében Richard Rohr az emberi élet egyik legmélyebb misztériumába avatja be az olvasót: éppen életünk első felének szinte szükségszerűen lejátszódó bukásai és csalódásai válhatnak az alapjává annak a bölcsességen alapuló, mély életörömnek, amelyet az élet második fele tartogat számunkra.

2.450 Ft 2.327 Ft

A könyv a szerző legismertebb munkája, amely nem egyszerűen hittudományi módszerekkel és nyelvezettel értekezik a vallásos gyakorlat mibenlétéről, hanem kora tudományos eszköztárával megalkotta az egyik első vallásfenomenológiát, amely ily módon fölkeltheti mind a gondolati mélységre törekvő hívők, mind a vallásszociológia és eszmetörténet iránt érdeklődők figyelmét.

4.200 Ft 3.780 Ft

Sem a történelem, sem a filozófiatörténet folyamatossága nem ragadható meg csupán abban, hogy az események, illetve a gondolatok valahonnan valahová tartanak. Fontos ismerni a belső mechanizmust is, például azt, ahogy az újban mindig megtalálhatók a régi, a megelőző gyakorlatok, világlátások maradványai...

3.500 Ft 3.150 Ft

A tanulmánykötet írásai a Göttingeni Egyetem 18–19. századi történetének azt a specifikumát állítják középpontba, hogy ott – az empirikus és a holisztikus megközelítés együttes jelenlétéből adódóan – a különféle tudományterületek között sajátos átfedések alakultak ki.

1.980 Ft 1.782 Ft

Ez a kötet a humán embrionális őssejtkutatás multidiszciplináris sajátosságából kíván felmutatni néhány metszetet. E metszetek a tárgykör egy-egy kulcsterületét alkotják: az orvosbiológiai kutatások, a filozófián belül az individualitás és a morális státusz kérdése, jogtudományi kontextusban pedig az embrió alapjogi státusza a monográfia külön fejezeteiben kerülnek tárgyalásra.

3.840 Ft 3.456 Ft

A mintegy 1400 szócikket felölelő szógyűjtemény létrejöttét mindenekelőtt a különféle szinteken folyó filozófiaoktatás igényei tették sürgető követelménnyé. A szógyűjteményt ajánljuk középiskolásoknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak, filozófiai, történelmi, politikai szövegeket fordítóknak, továbbá mindenkinek, akinek tanulmányai során vagy csak egyszerűen olvasás közben „meggyűlik a baja” az idegen szavakkal.

1.000 Ft 900 Ft

A könyv célja annak bemutatása, hogy az emberiség nagy kérdéseire milyen válaszokat adott és ad a tudomány, mit tanítottak és tanítanak a tradicionális vallások, hogyan vélekedtek és vélekednek az emberiség nagy gondolkodói.

2.100 Ft 1.995 Ft

Pszichoterápia és teológia, tudomány és hit oly sokáig és oly hiábavalóan hadakoztak és mellőzték egymást, hogy megérett az idő egy nyílt beszélgetésre azok között, akik az ember üdvözülésének és gyógyulásának elősegítésére törekszenek – ki-ki hovatartozásától függően.

1.500 Ft 1.350 Ft

A pszichiátria és a pszichoterápia a depresszió kezelését szolgáló lehetőségeikkel ösztönzést adtak a szerzőnek, hogy utakat keressen a Bibliában és a lelki hagyományban arra, hogyan tudnánk közeledni önmagunk felé egy másik szinten, azaz lelki szinten.

2.100 Ft 1.890 Ft

A kötet a magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság nemzetközi konferenciájának anyagát tartalmazza, amelyen a filozófia, az etika, a szociológia, a pszichológia, a politológia, a pedagógia, az esztétika és a teológia jeles képviselői fejtették ki véleményüket az instabilitás és a közösség problémájáról, illetőleg a kettő közötti viszonyról.

2.200 Ft 1.980 Ft

Kilúgozottan, kiégetten, üresen. Sokak számára ez a mindennapok nyomása okozta állandósult állapot. Aki azonban kimerült, az elégedetlenné válik, elveszíti kreativitását, nem érzi többé önmagát...

1.800 Ft 1.620 Ft

Lét és idő (németül Sein und Zeit) Martin Heidegger német filozófus talán legjelentősebb műve, amely nagy hatással volt a 20. század több filozófiai irányzatára, így az egzisztencializmusra, a hermeneutikára és a dekontstrukcióra.

4.980 Ft 4.482 Ft

Lukács György a 20. század egyik meghatározó filozófusa, esztétája volt. Bírálói minden korban sokan voltak, mégis jelentős és önálló filozófiát kidolgozó teoretikusa volt a 20. századnak, aki nélkül sok eszmei, filozófiai és esztétikai jelenség, vita és párbeszéd meg sem érthető a korból.

3.000 Ft 2.700 Ft