Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Irodalomtudomány

Rendezés:
Nézet:
A könyv a kérdésorientált gondolkodási mód terepe kíván lenni – a legégetőbb kérdés számára itt és most az, mi az irodalom szerepe a kortárs szellemi mozgástérben, milyen olvasással közelíthető és milyen olvasási módszerek tanulhatóak meg általa.
1.750 Ft 1.662 Ft

Havasréti József monumentális munkája nagy műgonddal és lenyűgöző problémaérzékenységgel megírt olvasmányos pályakép és esszéisztikus életrajz. Részlet- és gondolatgazdag portré Szerb Antalról. Megismerhetjük Szerb életét és munkamódszerét, kedvenc olvasmányait és az őt foglalkoztató problémákat csakúgy, mint szerelmeit és házasságait, hétköznapi pénzgondjait és polgári foglalkozását.

5.999 Ft 5.099 Ft

Márkus Béla egy teljes, mégis nyitott életmű feldolgozására vállalkozott Szilágyi István monográfiájának megírásával. Írása egy életmű kronologikus és tematikus története, de egyben történelmi-politikai korrajz, és a határon túli magyar irodalom általános érvényű szükség- és törvényszerűségeinek lenyomata is.

3.400 Ft 3.060 Ft

Jelen kötet gerincét olyan tanulmányok adják, amelyek a színházi cselekvésnek, szemléletmódnak és eseménynek a színházi intézményrendszeren kívüli vonatkozásaival foglalkoznak. 

3.200 Ft 2.880 Ft

Színház és politika kapcsolatának közös mozzanatai között a nyilvánosság, a teatralitás, a performativitás játsszák a legfontosabb szerepet. A színházi politika egyfelől az intézmény, illetve az alkotó pozícióját, vízióját, értékrendjét és gyakorlatát jelöli, másfelől a hatalmi berendezkedésnek a színházzal szembeni magatartását. A politikai színház pedig részben a jelenkor társadalmi-politikai mozzanataira reflektáló, a politikát tematizáló produkciókra, részben az uralkodó jelhasználattól eltérő, azt felforgató – azaz a művészeti ág önnön működését kihívás elé állító – praxisra utal. 

2.800 Ft 2.520 Ft

Emlékképek, anekdoták, önelemzések – Orbán Ottó fekete humorával, vérbő, mégis empatikus iróniájával. Az életműinterjú, miközben a költő életének és pályájának meghatározó pillanataira és történéseire fókuszál, legkivált arra, miképpen lesznek-lehetnek az életrajzi mozzanatok Orbán Ottó költészetében poétikai motívumokká, egy nemzedék eszmélésének a krónikája is.

3.990 Ft 3.591 Ft

Ez a cseh- és morvaországi útikönyv olyan helyeken kalauzol végig, ahol Bohumil Hrabal cseh író (1914–1997) járt, ahol valamennyi ideig dolgozott vagy életének egy meghatározott szakaszában lakott, s egyúttal olyan, a műveiből vett idézetek és rövid részletek is gazdagítják, amelyek az adott helyhez kötődnek.

3.490 Ft

Rabindranáth Tagore, a Nobel-díjas bengáli költő már hosszú évtizedek óta nagy népszerűségnek örvend hazánkban. Ebben a kötetben Tagore eseménydús életútjának bemutatását állítjuk a középpontba.

2.850 Ft 2.565 Ft

Kosztolányi rövid élete során több száz esszét, bírálatot írt, a legtöbbet persze magyar írókról, magyar művekről. A Tükörfolyosó minden eddiginél gazdagabb, teljességre törekvő gyűjteménye ezeknek az írásoknak.

4.500 Ft 4.050 Ft

Önéletrajz. Valóban? Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963) argentin szépprózaíró, publicista, irodalomkritikus és fordító, a latin-amerikai középkorú írónemzedék kiváló szerzője, számos művében önéletrajzi elemekkel építkezik, vagy szövege épp ezek bevonásával hullik szét, követve a posztmodern alkotások széteső jegyeit...

1.260 Ft 1.197 Ft

„Gyerekkorától fogva ismerte, magáévá tette a népköltészet szövegeit és dallamait. A kortársak közül részben ahhoz a látomásos-szimbolikus-mítoszi költészethez kötődött, amelyet a népköltészetből kiindulva Juhász Ferenc és Nagy László valósított meg… Utassy József egyetlen könyvet írt egész életében, miként Baudelaire, csak ő nem annyira a romlás virágait, mint inkább a virágok romlását énekelte meg.”  (Vasy Géza)

3.400 Ft 3.060 Ft

A kötet eredendő szándéka szerint is elsősorban egy eddigieknél sokkal árnyaltabb, gazdagabb és tartalmasabb Utassy-kép kialakításához kíván hozzájárulni.

4.990 Ft 4.491 Ft

Montesquieu írta le több mint kétszáz évvel ezelőtt: „Amikor cselekszem, honpolgár vagyok. De amikor írok: ember vagyok.” A dilemma nem új. Szabó Zoltán szerint a magyar írók fordított aforizma szerint cselekedtek: emberként igyekeztek élni, de honpolgári szempont szerint írtak.

2.500 Ft 2.375 Ft

Ferenczi Attila könyve a római irodalom ezüstkorának a klasszicizmus és modernitás fogalmi dualizmusába belezavarodott olvasóját segíti ki a gödörből: világossá teszi, hogy Valerius Flaccus Argonauticája éppen azért jó eposz, mert azáltal modern (sőt posztmodern!), hogy klasszicista.

1.500 Ft 1.350 Ft

Mivel az irodalmi és kritikai köztudatban is 'realistaként', illetve 'naturalistaként' tartják számon az európai példaképeket, mind Ibsen és Strindberg, mind az amerikai drámaírók esetében hagyományosan háttérbe szorul – vagy teljesen hiányzik – a drámáikban rejlő metadramatikus elemek elemzése.

500 Ft

Nem titkolt szándékaink közé tartozott, hogy tisztázzuk a gyermeklíra fogalmát; meghatározzuk vagy csak körülírjuk annak a birodalomnak a határait, ameddig ez a fajta líra terjed.

1.980 Ft 1.881 Ft

A Magyar Művészeti Akadémia Közelképek írókról című kismonográfia-sorozatának kötete Vas István (1910–1991) költővel foglalkozik. Sorozatszerkesztő Ács Margit. A sorozat összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életműveket is bemutat. A könyvekben válogatott bibliográfia és képmelléklet is helyet kap. Vas István életművét Sturm László irodalomtörténész, egyetemi tanár dolgozta fel.

3.400 Ft 3.060 Ft

Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) életműve a költészet és a filozófia területén a reneszánsz legnagyobb értékei közé tartozik. Ez a kötet latin és olasz nyelvű költői hagyatékának magyar nyelvű fordításait tartalmazza: eredetisége és persze költői ereje teszi halhatatlanná.

2.025 Ft 1.924 Ft

A Demeter Júlia és Nagy Imre által sajtó alá rendezett kritikai kiadás három drámát foglal magában, amelyek a lovagdráma, a vitézi játék színjátéktípusához kötődnek, s összefoglalóan a Vitézi játékok címmel adjuk közre őket. Mindhárom német nyelvű epikus, illetve drámai forrásszövegre vezethető vissza, melyeket Katona szabadon, saját dramaturgiai elképzelése szerint használt fel.

3.800 Ft 3.420 Ft

Zrínyi Miklósnak eddig nem volt szerencséje az utókor textológusaival: a művei kritikai kiadására irányuló igyekezet többször is kudarcba fulladt. Beke József Zrínyi-szótára azonban megteremtette a kellő alapozást a kritikai munkálatokhoz. Ha csupán a magyar nyelvtörténeti kutatás szempontjából tekintjük a szótár jelentőségét, akkor bízvást lehet állítani, hogy a magyar írói szótárak sorának gyarapítására aligha lehetett volna alkalmasabb életművet találni, mint amilyen Zrínyi Miklósé. 

5.500 Ft 4.950 Ft
Múlhatatlan évek voltak: 2009-ben lett 50 éves az Iskola a határon, 2012-ben 100 éves Ottlik Géza, 2013-ban 20 éves a Buda. A kötetben sorakozó írások e három évszám köré szerveződnek...
2.980 Ft 2.682 Ft