Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Jogi kiadványok

Rendezés:
Nézet:

A büntetőjog – jellegénél fogva – nem alkalmas a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására. A vizsgálat alapján kijelenthetjük, hogy a módosítás több negatív következménnyel járt, mint amennyi pozitív hatást gyakorolt. Ez a kijelentés érvényes mind az eljárásokra vonatkozó, mind pedig a társadalmi hatásokat vizsgálva.

1.750 Ft 1.575 Ft

1764-ben jelent meg Cesare Beccaria A bűnökről és a büntetésekről (Dei delitti e delle pene) című értekezése, az olasz felvilágosodás legnagyobb nemzetközi hatású remeke, a modern büntetőjog alapműve és a halálbüntetés eltörléséért harcoló úgynevezett abolíciós mozgalom bibliája.

1.265 Ft 1.201 Ft

A könyv mindenekelőtt a szociológiai, kriminológiai és jogi oktatásban hasznosítható, de a kérdéskör tudományos kutatásához is alkalmas forrás. Mindezeken túl a gyakorlatban dolgozó szakemberek – a bűnmegelőzés, a családsegítés és a gyermekvédelem területén tevékenykedők – számára nyújt áttekintést, s ad egyúttal segítséget mindennapi munkájukhoz.

3.700 Ft 3.330 Ft

A gyermek jogai az alapvető emberi jogokkal szorosan összefüggő jogosultságokat jelentenek. Vajon a gyermek legfőbb érdeke az emberi jogokon belül is elsőbbséget élvező érdek, vagy olyan legfőbb érdek, amely a szülők érdekeihez képest elsőbbséget élvez? A gyermek jogainak kellő védelme a gyermekvédelmi, igazságszolgáltatási eljárásokban, a kiélezett konfliktushelyzetekben mérhető leginkább: a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek váltott elhelyezése, a gyermek véleményének meghallgatása, a véleményének tiszteletben tartása, a megfelelő tájékoztatása az őt érintő eljárásokban határokon belüli és határokon átnyúló ügyekben...

2.490 Ft 2.241 Ft

Ez az úttörőnek tekinthető sokszínű, szakmai nézetkülönbségeket is sejttető áttekintés az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának többéves munkáját tükrözi, és azt célozza, hogy mondanivalója hasznosítható legyen a két tudományterület művelői számára és az oktatásban is.

4.500 Ft 4.275 Ft

Ez a könyv azért készült, hogy a 9-16 évesek az őket érintő fontos jogi kérdésekre valódi válaszokat kaphassanak.

3.480 Ft 3.132 Ft

A könyvet haszonnal forgathatják középiskolai/egyetemi oktatók, hallgatók, a kábítószerkérdés bármely területén munkálkodók, szociális munkások, civil szervezetek munkatársai.

2.800 Ft 2.660 Ft

A kötet a magyar könyvtárügy kialakulásának meghatározó tényezőjét, a jogi szabályozás fejlődését, valamint annak társadalmi tényezőit és politikai meghatározóit mutatja be.

3.000 Ft 2.850 Ft

Könyvünk a jog világába enged bepillantást. Nem jogászoknak, hanem a jogi tudást felhasználni szándékozó tanulóknak, szülőknek és minden más érdeklődőnek készült. Bevezeti az olvasókat a jogi normák keletkezését meghatározó, a jogrendszert Magyarországon is átalakító demokratizálódási folyamatokba, szól az államszervezet működéséről, az emberi jogok rendszeréről, a polgári jog és a családi jog világáról, az állam büntető hatalmáról és az államközi kapcsolatok legfontosabb szabályairól.

2.800 Ft 2.520 Ft

A cselekvőképesség korlátozására és a gondnokság alá helyezésre épülő intézményesült mechanizmusok kaotikusnak tetsző mozgásformái fölött szigorú törvények uralkodnak. E törvényeknek nincs közük az emberi jogokhoz...

2.500 Ft 2.375 Ft

A kötetben minden peremhelyzetben lévő ember rehabilitációját tárgyaljuk, mivel minden peremhelyzetben lévő rehabilitációra szorul.

1.500 Ft

Kiadványunk nem pusztán jogszabály-magyarázat, hanem átfogó jellegű kézikönyv, amelyet minden szakképzési szereplő haszonnal forgathat.

4.935 Ft 4.688 Ft
Az állam- és jogtudományi karok hallgatóinak készült oktatási segédanyag a magyar polgári jog körébe tartozó személyi joggal foglalkozik.
3.035 Ft 2.883 Ft

A szerzői jogi lobbi szerint az internetes kalózok először térdre kényszerítették a lemezipart, és most a film- és a könyviparra vár hasonló sors...

3.900 Ft 3.510 Ft

Az adatvédelmi jogot a teljesség igényével, az elméleti alapoktól a gyakorlati értelmezési kérdésekig tárgyaló – a hatályos törvény kommentárját is magában foglaló – munka először jelent meg a magyar könyvpiacon.

4.980 Ft 4.731 Ft

A könyv az ápolásban, illetve a szociális gondozásban dolgozók igényének eleget téve mutatja be ennek a szerteágazó területnek a legfontosabb jogszabályait. Az említett szakembereket érintő jogi normák részletes ismertetése több éves oktatást igényelne. Az eligazodást a jogszabályok gyakori módosítása és sokszor ellentmondó volta is megnehezíti. Ebben kíván segítséget nyújtani a könyv két, nagy gyakorlattal rendelkező szerzője.

4.600 Ft

A Medicina Könyvkiadó gondozásában kiadott Orvos–beteg jogviszonyok az egészségügyben jogi könyvsorozat 5. kötete „Az egészségügyben dolgozók jogvédelme”. A kötet az egészségügy szereplőinek – orvosok, ápolók, betegek, kórházak – személyiségi jogaival és azok védelmével foglalkozik az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépése utáni jogi helyzet elemzésével. 

5.200 Ft 4.940 Ft

Az etikai bizottságok tagjai, orvoskutatók, biológusok, reprodukcióval foglalkozó szakemberek, nőgyógyászok, genetikusok, jogászok, bioetikusok – és a széles olvasóközönség – egyaránt találhatnak a könyvben számukra fontos és élvezetes részeket. A mű napjainkig követi a biotechnológia módszereinek fejlődését, és a génszerkesztési eljárással zárul. 

2.490 Ft 2.241 Ft

Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga című munkájának 2004. évi kiadása az európai integráció kialakulásának, az elmélyülés és kibővülések ár-apályainak bemutatását követően az Európai Unió szerveinek statikájával és dinamikájával ismerteti meg az olvasót...

5.880 Ft 1.764 Ft
Hiánypótló orvosi jogi kézikönyv. Sorra veszi az orvosi jogviszonyt, ennek alanyait, az orvosi tevékenységek végzésének feltételeit és formáit, az egészségügyi felelősségi rendszereket és végül orvosi műhibapereket mutat be.
5.000 Ft 4.750 Ft

A könyv 8 fejezetbe foglalt logikus tagolásával, hasz­nos tartalmával, a megértést könnyítő fogalmak meghatározásával és összegyűjtésével, valamint az ismeretek elsajátítását segítő példák bemutatásával nemcsak kiváló szakkönyv, hanem a témában jártas szakemberek számára is forrásértékű munka.

3.900 Ft 3.705 Ft