Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Szociológia

Rendezés:
Nézet:

A kötetben Luhmann öt írását olvashatjuk, melyeket az említett téma, a modernség modernség általi megfigyelésének lehetősége kapcsol össze.

2.250 Ft 2.025 Ft

A munkaerőpiaci folyamatok megismerése és megértése a kutatóktól, gyakorlati szakemberektől, de a témakörrel ismerkedőktől is racionális közgazdasági gondolkodást és ezzel egyidejűleg társadalmi érzékenységet igényel. A kézikönyv szerzői szakszerű pontossággal definiálják és értelmezik, teszik kézzelfoghatóvá e sokrétű témakör összefüggéseit.

4.500 Ft 4.050 Ft

A könyv a válságos élethelyzetekben zajló kommunikáció természetével foglalkozik. Egy öngyilkosság-megelőző sürgősségi telefonszolgálat beszélgetéseit vizsgálja. Mik ennek a különleges kontextusnak a legfontosabb sajátosságai, és hogyan illeszkedik más társadalmi intézmények működéséhez?

2.500 Ft 2.250 Ft

A szerző a paraszti gazdálkodás és társadalom kialakulását és átalakulását kíséri végig négy történelmi – a hűbéri, a kapitalista, a szocialista és az újkapitalista – korszakon keresztül. Kitér a hazai viszonyok régiónkénti különbségeinek elemzésére, valamint a magyar viszonyok európai térben való elhelyezésére.

2.990 Ft 2.691 Ft

A kötet célja, megismertetni az olvasót az utolsó negyedszázad, vagyis a rendszerváltozás óta eltelt időszak legjelentősebb oktatásügyi történéseivel. Reményeink szerint a könyv a pedagógus szakvizsgára készülő gyakorló szakemberek hasznára is válik.

3.200 Ft 2.880 Ft

A kommunizmus összeomlása után mind a magyarországi, mind a határon túli magyar fiatalok a perifériáról a centrumba kerültek. Ez azt jelenti, hogy rájuk is – akárcsak nyugat-európai társaik vállára – többféle nyomás nehezedik: munkanélküliség, versenyhelyzet, korai önállósodás, piaci szereplővé válás stb.

2.640 Ft 2.376 Ft

Éppen száz évvel ezelőtt, 1920-ban jelent meg könyv alakban a szociológia és az újkori gondolkodástörténet egyik legjelentősebb műve. Max Weber (1864–1920) Protestáns etikája a vallás szerepét vizsgálja a kapitalista mentalitás, a „hivatásnak” tekintett munka megszületésében. 

3.990 Ft 3.591 Ft

A kötetbe válogatott szövegek arra tesznek kísérletet, hogy a társadalmi nemi megközelítésmódot érvényesítsék a filozófia, az irodalom, a társadalom- és kultúrakutatás területén. Az itt bemutatott tudásformák különbözőképpen teszik lehetővé, hogy a társadalmi nemi jellegről beszéljünk, hiszen eltérő bennük az univerzális humanizmusnak álcázott maszkulin hegemónia módozata is.

2.900 Ft 2.610 Ft

Esélyegyenlőtlenség, előítéletesség, hátrányos megkülönböztetés, megfosztottság – kulcsszavak, amikor a romák helyzetéről beszélünk. Még mindig jelentős azon honfitársaink száma, akik úgy látják, hogy a romák túl sokat kapnak, keveset tesznek és nem méltók a társadalom segítéségre. Ha a közvélemény meggyőzésében eredményesek akarunk lenni, sokrétű kutatásra és gondos elemző munkára van szükség, hiszen csak így lehet eloszlatni a kétségeket.

2.850 Ft 2.708 Ft

A személyleírással érintett valamennyi tudomány- és szakterület képviselőiből alakult Alfonz Személyleírási Rendszer Fejlesztési Munkacsoport többéves kutató és kidolgozó munkájának eredményeként született ez a maga nemében egyedülálló, interdiszciplináris mű.

6.000 Ft

A könyv a szervezetekkel foglalkozó legfrissebb szociológiai és szociálpszichológiai irodalomra támaszkodva, kiegyensúlyozott képet kíván adni a szervezetekről, megadva a szervezetnek is és az embernek is a magáét. Célja elsősorban a gyakorlati életbe kikerülő szakemberek, vezetők, humánpolitikusok, szervezetfejlesztők felkészülésének segítése.

3.990 Ft 3.591 Ft

Dr. Temesváry Zsolt, a Szociálpolitikai Szemle szerkesztőségi tagja, egyetemi adjunktus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének főállású oktatója és az MCI Management Center Innsbruck Szociális Munka Tanszékének állandó vendégoktatója. Korábban a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetben tevékenykedett kutató-elemzőként és évekig dolgozott a szociális segítés gyakorlatában kórházi szociális munkásként. Fő kutatási területei a közép-kelet európai országok szociálpolitikáinak összehasonlító elemzése, az egészségügyben végzett szociális segítés vizsgálata, valamint a hajléktalanság és lakhatási problémák okainak feltárása.

2.500 Ft 2.250 Ft

Ez a könyv – mintegy Carl Rogers: A tanulás szabadsága című könyvének folytatásaként – széles körképet fest a hazai alternatív pedagógiai mozgalomról.

3.800 Ft 3.420 Ft

A kötet egyetemi tankönyv, emellett a társadalomtudományi kutatások módszertanának alapvető, világszerte használt kézikönyve.

5.000 Ft 4.500 Ft

Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb – új kiadásban nem hozzáférhető – munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel, vagy esetleg még kéziratban heverő művek publikálásával a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni.

1.900 Ft 1.710 Ft

A térbeliség szabályozási (jogi, gazdasági) korlátokban, tudatos döntésekben, fel sem ismert pszichológiai és társadalmi mechanizmusokban, kényszerekben szövi át és befolyásolja mind az egyes emberek, mind a nagyobb társadalmi csoportok életét.

2.820 Ft 2.679 Ft

Jože Vogrinc műve a tévénézés folyamatát és társadalmi szerepét elemzi, a televíziózás minden apró részletére kiterjedő figyelemmel. Bár a könyv első megközelítésre talán elvontnak és elméletinek tűnik, mégis: a jelenségek aprólékos, kimerítő számbavétele – és azok értelmezése – révén az oly ritka, alapozó jellegű kézikönyvek közé sorolhatjuk.

1.380 Ft

Ez a könyv a nevelésszociológiai kutatások azon irányához tartozik, amely az oktatás és a társadalom egydimenziós szemléletén való túllépésre törekszik. Az elmúlt évek kutatásai szisztematikusan feltárták, hogy a vertikális társadalmi struktúra mellett a horizontális egyenlőtlenségek, a nemzeti, etnikai, kulturális és vallási sokféleség, a lokális közösségek és az iskola által teremtett kapcsolati kontextus igen jelentős hatással bírnak a tanulói teljesítményre.

3.950 Ft 3.555 Ft

Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? Erre a kérdésre ad választ a kötet 77 írása. 2013 nyarán rövid, személyes szöveget kértünk meghatározó magyar közszereplőktől, a tudományos, a gazdasági és a művészeti élet kiemelkedő résztvevőitől. Az esszék szerzői a világhálóba keveredett (vagy vetett) ember tapasztalatairól, érzéseiről írnak, s nemritkán betekintést nyújtanak életük egy-egy pillanatába is.

3.700 Ft 3.515 Ft

Ez a könyv a felsőoktatási kutatás és a gazdaság közötti kapcsolatokat elemző kutatás eredményeit foglalja össze.

1.950 Ft 1.755 Ft

A szerzők célja az volt, hogy józan és kiegyensúlyozott leírást adjanak e pezsgő, dinamikus és vitákkal teli tudományterület, az antropológia mint diszciplína történeti alakulásáról, képet adjanak a társadalom- és kulturális antropológia minden főbb tradíciójának párhuzamos, konvergáló és egymást kölcsönösen átható fejleményeiről.

3.850 Ft 3.465 Ft