Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Szociológia

Rendezés:
Nézet:

A gyilkosságok mindig is foglalkoztatták a művészek és tudósok fantáziáját, az orvostudósokét, akik segítségére vannak a felügyelőnek a gyilkos elfogásában, az írókét, akik krimijeikben leírják, a filmesekét, akik celluloidszalagon vagy digitálisan megörökítik a tettes utáni hajszát.

3.500 Ft 3.150 Ft

A könyv a Gyógypedagógiai szociológia címet viseli, és elsősorban gyógypedagógusok számára íródott. Mivel azonban a gyógypedagógia a fogyatékos ügy egészét jelenti, e könyv mindazon szakemberek érdeklődésére számot tarthat, akik a fogyatékos üggyel valamilyen kapcsolatba kerülnek.

4.290 Ft 4.075 Ft

Ez a könyv néhány, a mai magyar közoktatásban zajló folyamatot kíván bemutatni. A szerző az elmúlt évek során több országos szociológiai kutatást vezetett, melyek az iskolai értékátadási folyamatokat, a jogok és a kötelességek világát, erkölcs és ismeret kapcsolatát, a diákok és tanáraik előítéleteit, valamint az iskolai esélyegyenlőség helyzetét tárták fel.

2.480 Ft 2.356 Ft
E tanulmánykötet célja, hogy elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával számba vegyen a magyar társadalom és politika előtt álló fontos ki hívásokat, egyúttal megoldási javaslatokat is körvonalazva.
3.980 Ft 3.582 Ft

A kötetben Balázsi Ildikó, Bódi Ferenc, Bódi Mátyás, Fekete Attila, Kulcsár László, Obádovics Csilla, Bruder Emese által írt és szerkesztett tanulmányok az INNOTARS_08-1-2008-0093 sz. kutatás (a terület- és településfejlesztés forrásallokációjának társadalmasítása) eredményeként születtek, amelyek a 2011-ben folyó 81667. számú OTKA kutatás során átdolgozásra kerültek.

5.400 Ft 5.130 Ft

A megoldásokat és kényszereket egyaránt hozó globalizáció felbecsülhetetlen mértékű pozitív és negatív hatásokat okoz. A 20. század végén a szocialista hatalmi rend megszűnésével újabb nagy területek kapcsolódtak be a globális világkapitalista rendszerbe. A Közép- és Kelet-Európából különféle okokból külföldi munkát vállaló nők élete jól példázza az egyik rendszerszintű válságot mutató problémát, az idősgondozás nehézségeit. 

3.200 Ft 2.880 Ft

A ​forrásgyűjtemény a felsőfokú társadalomtörténet- és történelemoktatás számára készült, de a Horthy-korszak iránt általában érdeklődők figyelmére is igényt tarthat. Az 1930 és 1940 közötti szövegek hű tükrök: a történelmi korszaké, a hatalom és a társadalom viszonyáé, a korabeli közpolitikai nyelvezeté.

2.990 Ft

Bár a mű magán hordozza a szocialista tudományosság „objektív” stílusjegyeit és bőven idéz a marxizmus klasszikusaiból is, a korszak irodalmáról, egyszersmind a felbomló szocialista társadalomról hiteles és értékes elemzést nyújt. Főleg irodalomtörténészek és a korszakkal foglalkozó társadalomtörténészek figyelmébe ajánlható az elemzett szépirodalmi művek listájával és szakirodalmi bibliográfiával záródó mű.

2.300 Ft 2.070 Ft
A kötetben az ifjúsági korosztályok sajátosságairól született információk, elméletek és szemléletmódok összefoglalása, valamint a mélyebb megértést segítő kutatási eredményekkel való kiegészítése olvasható.
2.850 Ft 2.565 Ft

A kötet szerkesztőinek célja az volt, hogy a nyolcvanas évektől a magyar fiatalok életében bekövetkezett változások, a perifériáról a centrumba kerülés kihívásai mind elméleti, mind metodológiai szempontból értelmezhetők legyenek.

3.330 Ft 3.163 Ft

Az ikerkutatás – mint a genetikai tudományok egyik speciális területe – napjainkban virágkorát éli szerte a világon, ugyanakkor a hazai egyetemi oktatásban szinte minimális ismereteket kap a hallgató e témakörben. Ennek a hiánynak a felismerése késztette arra a könyv szerkesztőit, hogy a szakma legautentikusabb képviselőinek bevonásával egy olyan összefoglaló mű kerüljön kiadásra, amely az ikerlét és az ikerkutatás legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik.

3.800 Ft

A könyv tanulmányai a rendszerintegráció, a társadalmi integráció és a személyközi integráció szintjein elemzik az integrációs mechanizmusok működését és annak hatásait. A kötet az eddig ismert legteljesebb, ugyanakkor mértéktartó elemzése a NER-korszak társadalmát integráló mechanizmusoknak, és jelentős pontokon járul hozzá az integrációkutatás elméletének és módszereinek megújításához is.

4.300 Ft 3.870 Ft

A ​tanulmánykötet azzal a szorongató problémával foglalkozik, amellyel balközép kormányoknak kell szembenézniük: a szociális egyenlőtlenséggel. Egy olyan korban, amelyben a társadalmi összetartás hagyományos mechanizmusait aláásta az individualizmus, a termelés globalizációja és a társadalmi élet széttöredezése, az egyenlőtlenség komolyabb kihívás elé állítja őket, mint valaha.

3.200 Ft 2.880 Ft
Az első olyan magyar, játékosításról (gamifikációról, a gamification világáról) és a játékos világszemléletről szóló könyv, amely tudományosan, történeti, szociológiai és pszichológiai kontextusban elemzi a videojátékok megjelenését és felhasználási lehetőségeit a mai, modern világban.
3.500 Ft 3.150 Ft

A kötet átfogó képet nyújt a középfokú szakképzési rendszer egészéről, ideértve annak iskolarendszerű részét és a felnőttképzést egyaránt.

2.890 Ft 2.745 Ft

A kötet írásainak egyik csoportja a domináns téma rendszerszintű szakmapolitikai fejleményeit, a másik a különböző témájú, intézményszintű fejlemények körét tárgyalja.

2.756 Ft 2.618 Ft

A kötet az újabb kutatások eredményeit felhasználva azonos kutatási módszertan alapján vizsgálja meg különböző kisebbségek önkormányzatait.

3.250 Ft 2.925 Ft

A könyv áttekintést nyújt a kisebbségi léthelyzetben élő magyar közösségek érdekképviseleti szervezeteinek a szomszédos országok kormányzásában való részvételéről.

2.280 Ft 2.052 Ft

A kötet gerincét a szerző empirikus szociológiai vizsgálatait elemző írásai képezik. Kutatásait az ország több nemzetiség lakta területein, Baranya, Komárom-Esztergom megyében és Budapesten végezte. A tanulmányok pontos leírást adnak a vizsgált térségek nemzetiségi lakosságának életéről, problémáiról.

2.200 Ft 1.760 Ft
A kötet célja, hogy képet adjon a szociális munka és ennek szupervíziója területén a fejlett országokban az utolsó néhány évtizedben megfogalmazódó elméleti és gyakorlati irányzatokról.
2.480 Ft 2.356 Ft

Közművelődés, romák, roma közösségi házak a kötet kulcsfogalmai, amelyek kibontása során a szerző számos fontos és aktuális kérdést tesz fel.

2.990 Ft 2.691 Ft